Hungary-Budapest: Repair and maintenance services of cars

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Repair and maintenance services of cars
OJEU (High Value) 597452-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_35618302
Postal address: Fényes Elek utca 7–13.
Town: Budapest
Postal code: 1024
Country: HU
Contact person: Dr. Falucskai Zoltán
Telephone: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://internet.kozut.hu/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001494732019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001494732019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
országos közutak üzemeltetése

Section II: Object of Contract


Title:

Személy- és kistehergépjármű karbantartása 2020

Reference number: EKR001494732019

II.1.4) Short description

Vállalkozási keretszerződés ajánlatkérő jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges 695 db (az 1. részben 100 db Skoda, a 2. részben 595 db Volkswagen gyártmányú) személy- és kistehergépjármű karbantartására, garanciális időszak alatti és azon túli javítására, kapcsolódó szolgáltatások ellátására, valamint a javítástól független alkatrészellátás biztosítására a rendelkezésre álló keretösszeg (1. rész: 55 000 000 nettó HUF, 2. rész: 345 000 000 nettó HUF) kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam

Lejártáig, eseti megrendelés alapján. A részletes feladatleírást a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Skoda gyártmányú személygépjárművek

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HU
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ajánlatkérő mérnökségeinek telephelyei vagy nyertes AT javítóműhelye a beavatkozás jellegétől függően.

II.1.4) Short description

Vállalkozási keretszerződés AK jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges 100 db Skoda gyártmányú személygépjármű karbantartására, javítására, alkatrészellátására, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátására a rendelkezésre álló keretösszeg (55 000 000 nettó HUF) kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig, eseti megrendelés alapján. AK jelen szerződés keretében a gépjárművek általános karbantartási-, autóvillamossági- és karosszériajavítását, fényezését, kötelezően előírt szervizelését és vizsgáztatását, továbbá javítástól független alkatrészellátását kívánja biztosítani a garancia ideje alatt, illetve azon túli időszakban. Amennyiben a szerződés időbeli hatálya alatt a típus-azonos (Skoda) személygépjárművek száma ajánlatkérő gépparkjában nő, nyertes ajánlattevő köteles ezen újonnan beszerzett gépjárművek vonatkozásában is ellátni a szolgáltatásokat az általa megajánlott egységárakon a futamidő végéig. Ugyanígy, ha a személygépjárművek száma csökken, nyertes AT szolgáltatási kötelezettsége ezen gépjárművek vonatkozásában megszűnik. Javítástól független alkatrészellátás esetén a szállítási határidő kopó-fogyó és egyéb gyakori alkatrészek (fékbetét, szűrők stb.) esetében max. 3 munkanap, egyedi vagy speciális alkatrészek (légzsák, elektromos egységek stb.) esetében max. 5 munkanap, főegység (komplett motor, váltó stb.) esetében max. 10 munkanap. A jelzett szállítási határidőktől csak indokolt esetben, AK írásbeli engedélyével lehet eltérni. AK szerződéses feltételként írja elő, hogy nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és azt követően a teljesítés során folyamatosan rendelkezzen a 2. sz. értékelési részszempontra megajánlott darabszámú javítóműhellyel, ahol a járművek átadása/átvétele munkanapokon min. 07:00 – 17.00 óra között biztosított, a járművek tárolása zárt helyen megoldott, a javítóműhely rendelkezik a javítási technológia és a gyári normaidők betartásához szükséges adatbázisokkal (Elsa Pro vagy azzal egyenértékű) és azok jogtiszta licencével, a gyári alkatrész beazonosításához szükséges (ETKA vagy azzal egyenértékű) adatbázis jogtiszta licencével, gyári diagnosztikai (VAS6150x/ VAS6160x/ VAS5051B/ VAS5052A vagy ezekkel egyenértékű) berendezéssel és annak jogtiszta licencével, a járművek javításához szükséges alapvető szerszámkészlettel, 1 db min. 1 tonna teherbírású, a fődarabok emelésére, mozgatására alkalmas emelőszerkezettel, 2 db oszlopos emelővel és/vagy szerelőaknával, az épületbe épített kapukon AK gépjárművei átalakítás, szétszerelés, tartozék leszerelése nélkül be kell, hogy férjenek (a legmagasabb jármű tartozékkal 3,6 m). A javítóműhelynek rendelkeznie kell továbbá a következő felszereltséggel is: fékhatás mérő, lengéscsillapító mérő, fényszóró beállító, futómű mozgató, futómű beállító, gumiszerelő, kerékcentrírozó berendezés, klímagáz lefejtő és töltő készülék. AK felhívja a figyelmet, hogy a fentiekben előírt technikai és egyéb feltételeknek nyertes AT az általa megajánlott valamennyi javítóműhely tekintetében meg kell, hogy feleljen. AK a szerződéskötés feltétételeként határozza meg továbbá, hogy nyertes AT rendelkezzen garanciális elszámolási jogosultsággal, amelynek alapján felhatalmazással bír gyártóműi, illetve forgalmazó által vállalt garanciális feladatok végzésére, a járművek garanciális feltételeinek sérülése nélkül. Fentiek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, amelynek következtében AK a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazhatja. A szerződéses feltételek elfogadásáról nyilatkozni kell az ajánlatban. A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a műszaki leírás, a járművek rendszámát, típusát, jelenleg honos mérnökségi telephelyeinek listáját a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2. Az előírt feltételeknek megfelelő javítóműhelyek száma (db, legkedvezőtlenebb: 7 db, legkedvezőbb: 32 db)
Weighting: 25
Cost/Price
Weighting: 75
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Amennyiben AK a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig a keretösszeget nem meríti ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb az eredeti időtartam lejártától számított 12. hónap utolsó napjáig. AK a szerződés meghosszabbításáról az eredeti időtartam lejártát legkésőbb 5 munkanappal megelőzően írásban értesítést küld.

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Volkswagen gyártmányú gépjárművek

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HU
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ajánlatkérő mérnökségeinek telephelyei vagy nyertes AT javítóműhelye a beavatkozás jellegétől

Függően.

II.1.4) Short description

Vállalkozási keretszerződés AK jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges 595 db Volkswagen gyártmányú személy- és kistehergépjármű karbantartására, javítására, alkatrészellátására, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátására a rendelkezésre álló keretösszeg (345 000 000 nettó HUF) kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig, eseti megrendelés alapján. AK jelen szerződés keretében a gépjárművek általános karbantartási-, autóvillamossági- és karosszériajavítását, fényezését, kötelezően előírt szervizelését és vizsgáztatását, továbbá javítástól független alkatrészellátását kívánja biztosítani a garancia ideje alatt, illetve azon túli időszakban. Amennyiben a szerződés időbeli hatálya alatt a típus-azonos (Volkswagen) személy- és kistehergépjárművek száma ajánlatkérő gépparkjában nő, nyertes ajánlattevő köteles ezen újonnan beszerzett gépjárművek vonatkozásában is ellátni a szolgáltatásokat az általa megajánlott egységárakon a futamidő végéig. Ugyanígy, ha a személygépjárművek száma csökken, nyertes AT szolgáltatási kötelezettsége ezen gépjárművek vonatkozásában megszűnik. Javítástól független alkatrészellátás esetén a szállítási határidő kopó-fogyó és egyéb gyakori alkatrészek (fékbetét, szűrők stb.) esetében max. 3 munkanap, egyedi vagy speciális alkatrészek (légzsák, elektromos egységek stb.) esetében max. 5 munkanap, főegység (komplett motor, váltó stb.) esetében max. 10 munkanap. A jelzett szállítási határidőktől csak indokolt esetben, AK írásbeli engedélyével lehet eltérni. AK szerződéses feltételként írja elő, hogy nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és azt követően a teljesítés során folyamatosan rendelkezzen a 2. sz. értékelési részszempontra megajánlott darabszámú javítóműhellyel, ahol a járművek átadása/átvétele munkanapokon min. 07:00 - 17.00 óra között biztosított, a járművek tárolása zárt helyen megoldott, a javítóműhely rendelkezik a javítási technológia és a gyári normaidők betartásához szükséges adatbázisokkal (Elsa Pro vagy azzal egyenértékű) és azok jogtiszta licencével, a gyári alkatrész beazonosításához szükséges (ETKA vagy azzal egyenértékű) adatbázis jogtiszta licencével, gyári diagnosztikai (VAS6150x/ VAS6160x/ VAS5051B/ VAS5052A vagy ezekkel egyenértékű) berendezéssel és annak jogtiszta licencével, a járművek javításához szükséges alapvető szerszámkészlettel, 1 db min. 1 tonna teherbírású, a fődarabok emelésére, mozgatására alkalmas emelőszerkezettel, 2 db oszlopos emelővel és/vagy szerelőaknával, az épületbe épített kapukon AK gépjárművei átalakítás, szétszerelés, tartozék leszerelése nélkül be kell, hogy férjenek (a legmagasabb jármű tartozékkal 3,6 m). A javítóműhelynek rendelkeznie kell továbbá a következő felszereltséggel is: fékhatás mérő, lengéscsillapító mérő, fényszóró beállító, futómű mozgató, futómű beállító, gumiszerelő, kerékcentrírozó berendezés, klímagáz lefejtő és töltő készülék. AK felhívja a figyelmet, hogy a fentiekben előírt technikai és egyéb feltételeknek nyertes AT az általa megajánlott valamennyi javítóműhely tekintetében meg kell, hogy feleljen. AK a szerződéskötés feltétételeként határozza meg továbbá, hogy nyertes AT rendelkezzen garanciális elszámolási jogosultsággal, amelynek alapján felhatalmazással bír gyártóműi, illetve forgalmazó által vállalt garanciális feladatok végzésére, a járművek garanciális feltételeinek sérülése nélkül. Fentiek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, amelynek következtében AK a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazhatja. A szerződéses feltételek elfogadásáról nyilatkozni kell az ajánlatban. A részletes feladatleírást és műszaki követelményeket a műszaki leírás, a járművek rendszámát, típusát, jelenleg honos mérnökségi telephelyeinek listáját a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2. Az előírt feltételeknek megfelelő javítóműhelyek száma (db, legkedvezőtlenebb: 7 db, legkedvezőbb: 32 db)
Weighting: 25
Cost/Price
Weighting: 75
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Amennyiben AK a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig a keretösszeget nem meríti ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb az eredeti időtartam lejártától számított 12. hónap utolsó napjáig. AK a szerződés meghosszabbításáról az eredeti időtartam lejártát legkésőbb 5 munkanappal megelőzően írásban értesítést küld.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Ha egy AT az előírt

Alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti

Dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges

Csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát

Megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.- ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására. AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott KO-k hatálya alá. A Kr. 2-11.§-a megfelelően irányadó. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. §

(7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 1-8. §-aiban, 10.§-ában és 12-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a jelen eljárásban.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a jelen eljárásban.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Mindkét rész esetében: M.1 A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásait a Kr. 22.§ (1) bek. a) vagy b) pontjában írt módon. A Kr. 22.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

– a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban),

– a szerződést kötő másik fél neve és székhelye (címe),

– a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az előírt minimumkövetelményeknek való megfelelés minden kétséget kizáró módon megállapítható legyen,

– továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem). AK felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A Kr. 21/A. §-a alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A részteljesítés igazolására a Kr. 22.§ (4) bekezdése irányadó. A referencia igazolás vagy nyilatkozat elfogadása tekintetében a Kr. 22.§ (5) bekezdése is irányadó. Mindkét rész esetében: M.2 A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT csatolja nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk

Ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevéllel, az előírt típusismeret a gépjárművek gyártója/magyarországi képviselete (importőr) által kiadott nyilatkozattal igazolandó, amely alátámasztja a bemutatott szakemberek típusoktatáson való részvételét. AK a Kbt. 67. § (2) bek. és a Kr. 2. § (5) bek. alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az EEKD IV. részében a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát, a részletes információk megadását nem kéri. Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek-ei és a Kr. 24. § (1) bek-e is értelemszerűen irányadók.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Mindkét rész esetében: M.1 Alkalmatlan az AT, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik az 1. részben legalább 70 db Skoda gyártmányú személygépjármű, a 2. részben legalább 416 db Volkswagen gyártmányú személy és/vagy kistehergépjármű javítására és/vagy karbantartására vonatkozó, a szerződésnek és az

Előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. M.2 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a) legalább 2 fő autószerelő vagy azzal egyenértékű végzettségű és b) legalább 1 fő autóvillamossági szerelő vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, akik az 1. részben Skoda, a 2. részben Volkswagen gyártmányú gépjárművekre vonatkozó igazolt típusismerettel rendelkeznek. Egy szakember egy részen belül csak egy pozícióra jelölhető. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember bemutatható mindkét részben is.

III.2.2) Contract performance conditions

AK előleget nem biztosít. Pénznem: HUF. Fedezet: saját forrásból. Egységár alapú elszámolás. Nyertes AT eseti megrendelésenként 1 db szla. benyújtására jogosult, melynek kötelező melléklete az AK vállalatirányítási rendszerében (SAP) kiállított pénzügyi teljesítés igazolás (PTI). Az ellenszolgáltatás kifizetése során a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. irányadó. AK a számlát a kézhezvételtől (e-számla esetében AK előírt e-mail-címére érkezésének napjától) számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Fizetési késedelem esetén nyertes AT-t a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Késedelmi kötbér (eseti megrendelés): 1 %/nap, de min. 15 000 HUF, max. 20 napig. Meghiúsulási kötbér (eseti megrendelés): 20 %. Meghiúsulási kötbér (szerződés): a fel nem használt nettó keretösszeg 20 %-a. Jótállás: az elvégzett karbantartási és javítási munkákra 6 hónap, az alkatrészek vonatkozásában 12 hónap. Részletek a szerződéstervezetben.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

EKR.


Additional information:

A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése irányadó.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. AK az eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az AK és a GSZ-ek között az eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban, elektronikus úton történik. Az AT-nek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és – az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével – lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban kell benyújtania, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott Ártáblázatot és Alkatrészlistát részenként, szerkeszthető excel formátumban is.

2. A IV.2.6) pontosítása: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bek.-ére.

3. AK az ajánlati felhívás III.1.3) M1-M.2 pontjában meghatározott követelményt a Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

4. AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli. Ponthatár: 0-10-ig. A "Képzett nettó ajánlati ár (HUF)" értékelése fordított arányosítással, az "Előírt feltételeknek megfelelő javítóműhelyek száma (db, legkedvezőtlenebb: 7 db, legkedvezőbb: 32 db)" részszempont értékelése egyenes arányosítással történik.

5. AT-nek az Ártáblázat és az Alkatrészlista valamennyi tételére ajánlatot kell tennie, az ajánlati érték egyik tétel esetében sem lehet „0” HUF, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. „0” % kedvezmény megajánlása az egységárból megengedett. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján minden olyan ajánlatot, mely nettó 280 HUF/km összeget meghaladó kiszállási díjat tartalmaz, érvénytelenné nyilvánít!

6. Az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltak szerint.

7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bek.-ei szerint, nemleges esetben is.

8. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

9. A Kbt. 71.§ (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő

Gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

10. Nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles részenként minimum 15 000 000 HUF/év és minimum 3 000 000 HUF/káresemény mértékű olyan felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a meghatározott mértékre kiterjeszteni, amelynek alapján a biztosító megtéríti AK mindazon kárait, amelyért nyertes AK a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. A fentiekről nyilatkozni kell az ajánlatban.

11. Az ajánlati biztosíték mértéke részenként 750 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés helye: AK 10300002- 10460102-49020027 számú fizetési számlája. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Ajánlati biztosíték .... rész – EKR001494732019”.

12. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

13. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek. rendelkezéseit.

14. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.

15. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824). Részletek a dokumentációban.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt

Előírások tartalmazzák.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-13

English Language Unavailable

CPV Codes
50112000; Repair and maintenance services of cars;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions