Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Zalaegerszeg: Architectural design services
OJEU (High Value) 597474-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_82668446
Postal address: Kossuth Lajos utca 17–19.
Town: Zalaegerszeg
Postal code: 8900
Country: HU
Contact person: Dr. Buzu László
Telephone: +36 92502131
E-mail: buzulaszlo@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502119
NUTS code: HU
Main address (URL): http://www.zalaegerszeg.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.zalaegerszeg.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001469822019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001469822019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY
I.5.2) Other activity -
Közigazgatás

Section II: Object of Contract


Title:

Színház és épületek felújításának tervezése

Reference number: EKR001469822019

II.1.4) Short description

Hevesi Sándor Színház és a kapcsolódó Ruszt József tér felújításának és korszerűsítésének tervezése és a Színészlakások felújításának tervezése


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Hevesi Színház,Ruszt J.tér felújításának tervezése

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HU223
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zalaegerszeg, Ruszt József tér 1. 2328/4 hrsz, 2328/2/A/8 hrsz., 2328/3.

II.1.4) Short description

Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház és kapcsolódó épület felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére.

Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg Ruszt József tér 1. szám alatti, 2328/4 hrsz-ú ingatlanon lévő színházépület) felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás telekalakítási, építési, valamint kivitelezési dokumentációjának az elkészítése, továbbá árazott és árazatlan szakági, tételes költségvetés készítése.

, beépített alapterület: 1815,24 m
2
2

, nagyszínpad befogadóképessége: 401 fő
2
2
2

Tervezési feladatok: az érintett épület és környezetének (csatlakozó épületek a szükséges mértékig) felmérése, valamint a Ruszt József tér geodéziai bemérése, közműszolgáltatók digitális állományainak beszerzése, talajvizsgálati jelentés elkészítése, épület tartószerkezeteinek vizsgálta. Tervező az előkészítő fázisban beszerzett adatok és információk alapján Megrendelővel és a Színház illetékeseivel egyeztetve - a műszaki leírásban részletezett igénylista alapján - elkészíti az előzetes tervezési programot, majd az elfogadott vázlatterv alapján véglegesíti a tervezési programot. A vázlatterv részét képezi a projekt időbeni ütemezése és a költségbecslése is.

A vázlatterv készítése során figyelembe veendő körülmények és elvégzendő feladatok részletezése a műszaki leírásban található.

Tervező a vázlatterv készítése során a műszaki leírásban felsorolt konkrét igényekre és feladatokra adjon megoldási javaslatot, illetve készítsen tervet, így

— a nagyszínpad komplettírozása, szükséges a komplett scenikai rendszer megújítása, színpadgépészet, fény-, és hangtechnika megújítása, a színpad bővítésének lehetősége, a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló terek és funkciók optimalizálása (előcsarnok, nézőtér, díszletraktár, jelmezraktár, öltöző, varroda, színész társalgó és belső udvar)

— vizsgálja felül a Griff Bábszínház jelenlegi működését, pozícióját, méreteit. Adjon javaslatot a bábszínház jelenlegi max. 120 férőhelyének 150-180 főre történő emelésére, vagy a meglévő helyén lehetséges bővítésével vagy az épületen belül új helyre történő telepítésével,

— A próbaterem és Stúdiószínpad két funkció részben eltérő (a próbaterem meglévő, a stúdiószínpad új igény) megvalósíthatóságánál tervező vizsgálja meg, hogy a két funkció működhet-e egy, scenikailag jól felszerelt térben, a közös használat megfelelő időbeosztásának kialakításával. Értelemszerűen költséghatékonyabb megoldás, ha két helyiség helyett egy helyiséget kell scenikával felszerelni.

Ruszt József tér környezetrendezése, Ruszt József tér: Telekterület: 1326 m
2

— Tervező hozzon létre az épülettel szimbiózisban működő városi közteret, mely egyben ki tudja szolgálni a színházi rendezvények előtti látogatói megérkezés, várakozás, a rendezvények szünetében pedig a látogatói elhelyezés, ezzel együtt a kulturált és szeparált dohányzás funkciókat. Ugyan akkor adjon teret kisebb rendezvények megtartására, hol a színház, mint épített díszlet tud funkcionálni. A tér egyben legyen mindenkor látogatható városi tér, ami lehetőséget teremt a kulturált találkozásra, megpihenésre, szemlélődésre,

— A tervezett koncepció kalkuláljon a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával,

— Tervező adjon javaslatot a környezetrendezési koncepció következtében szükségesség váló csapadékvízelvezetés megoldására, csapadékvízcsatorna kiváltására,

— Tervező kalkuláljon a nyugati nyaktagnál elhelyezendő teherlifttel, annak megközelítésével, építészi kialakításával

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a véglegesített Tervezési program alapján az építési engedélyezési dokumentáció elkészítése. Nyertes ajánlattevő feladata a szükséges telekalakítási eljárás lebonyolítása is a dokumentálással együtt.

Folyt. a VI.4.3) pont

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2.1. Az ajánlati felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva)
Weighting: 20

Criteria: 2.2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva)
Weighting: 20

Criteria: 2.3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in days 265
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Színészlakások felújításának tervezési feladatai

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HU223
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. Hrsz: 2364/1/A/1

II.1.4) Short description

Tervezési szerződés a Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. Hrsz: 2364/1/A/1 alatti, Színészlakások felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás kivitelezési terveinek elkészítésére.

Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. szám alatti, 2364/1/A/1 hrsz-ú ingatlanon lévő színészlakások felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás kivitelezési dokumentációjának az elkészítése, továbbá árazott és árazatlan szakági, tételes költségvetés készítése.

Színészlakások: 34 db önkormányzati lakás a fszt + 4 szintes társasházban a teljes társasházi ingatlan 91,8 %-a. A fennmaradó 8,1 % terület magántulajdon.

.
2

Tervezési feladatok: az érintett épület felmérése. Tervező az előkészítő fázisban beszerzett adatok és információk alapján Megrendelővel és a Színház illetékeseivel egyeztetve - a műszaki leírásban részletezett igénylista alapján - elkészíti az előzetes tervezési programot, majd az elfogadott vázlatterv alapján a véglegesíti a tervezési programot. A vázlatterv részét képezi a projekt időbeni ütemezése és a költségbecslés.

A vázlatterv készítése során figyelembe veendő körülmények és elvégzendő feladatok részletezése a műszaki leírásban található. Tervező adjon javaslatot az épület energetikai korszerűsítésére, mind a passzív épületszerkezetek, mind az aktív épületgépészeti és elektromos rendszerek tekintetében. A homlokzati fejlesztés során térjen ki az erkélyek mellvéd elemeinek és az erkélylemezek megújítására is.

A kivitelezési terveket árazott és árazatlan költségvetéssel együtt 2 példány papír alapú és két példány elektronikus másolatban kell benyújtani az előírt határidőben.

Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére, tervező javaslatot tesz az Ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.

A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2.1. Az ajánlati felhívás III.1.3) M/3.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva)
Weighting: 20

Criteria: 2.2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M/3.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva)
Weighting: 20

Criteria: 2.3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M/3.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in days 150
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Valamennyi rész tekintetében:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ESPD-t az az elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban e-Kr) szabályozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt. 69. § (6) bek-re.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok és az alkalmassági igazolások előzetes igazolása kapcsán figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (a továbbiakban „Kr.”)1-7. §-aira is.

Az ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10.§, valamint 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §].

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a gazdasági szereplő a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bek. és 21. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. folyt VI.4.3) pontban

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Az ESPD-t az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevőnek az alkalmasságát (közös ajánlattevő) következőképp szükséges igazolnia:

P/1.

A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatásra vonatkozó) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző közbeszerzés tárgyából származó utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A Kr. 19. § (3) bek. szerint, ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11)-(12) bekezdései.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésének alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kr. 3. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira! A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A III.1.2) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

P/1.Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából származó - tervezési szolgáltatásra vonatkozó -, összességében az 1. rész tekintetében legalább nettó 135 000 000,- Ft, a 2. rész tekintetében legalább 15 000 000,- Ft árbevétellel.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Az ESPD-t az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevőnek az alkalmasságát (közös ajánlattevő) következőképp szükséges igazolnia:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) a közbeszerzés tárgya szerinti az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdései szerint igazolva.

A referencianyilatkozat/igazolás minimális tartalma:

— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,

— a szolgáltatás mennyisége,

— a szerződés teljesítésének ideje, (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),

— a szolgáltatás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,

— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2. Az ajánlattevő csatolja a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra,

— a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

— képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal,

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kr. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira! A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő a nyilatkozatok/igazolások vizsgálata során a Kr. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontjában, illetve a 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

A III.1.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak valamennyi alk. felt. esetén.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített

— az 1. rész tekintetében:

O M/1.1. legalább egy, legalább 300 fő befogadóképességű, színházi funkcióval rendelkező épület rekonstrukcióját előkészítő megvalósíthatósági tanulmány vagy koncepcióterv elkészítésére vonatkozó referenciával (maximum egy darab referencia mutatható be),

O M/1.2. egy színházi funkcióval rendelkező – mely legalább 300 fő befogadóképességű – megvalósult épület generál tervezése és/vagy generál áttervezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazta az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését (maximum egy darab referencia mutatható be),

Az 1. rész vonatkozásában a fentiek tekintetében (M/1.1. és M/1.2. alkalmassági követelmény) bemutatott referenciák között az átfedés nem megengedett.

park és/vagy tér tervezésére vonatkozó referenciával (maximum két darab referencia mutatható be).
2

— a 2. rész tekintetében:

alapterületű lakóépület építésére és/vagy felújítására vonatkozó tervezésére vonatkozó referenciával (maximum két darab referencia mutatható be).
2

Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1. rész tekintetében:

M/2.1. legalább 1 fő vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint legalább 1 db színházi funkcióval rendelkező épület generál tervezése és/vagy áttervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő épületfizikai tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „G-ÉF” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.3. legalább 1 fő belsőépítészeti tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „BÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.4. legalább 1 fő géptervező gépész tervező (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki felsőfokú képzettséggel és legalább 2 db színháztechnológiai tervezési referenciával rendelkezik.

M/2.5. legalább 1 fő színháztechnikus, szcenikus (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki OKJ 5452107 számú (vagy azzal egyenértékű) szakképesítéssel rendelkezik.

M/2.6. legalább 1 fő építményvillamossági tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „V” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.7. legalább 1 fő épületgépész tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „G” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2. rész tekintetében:

M/3.1. legalább 1 fő vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/3.2. legalább 1 fő épületgépész tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „G” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/3.3. legalább 1 fő épületfizikai tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „G-ÉF” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Folyt. VI.4.3) pontban


III.2.1) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

266/2013 (VII.11.) Korm. rend. szerinti képzettség

III.2.2) Contract performance conditions

Valamennyi rész tekintetében:

Késedelmi kötbér: minden részfeladatnál a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett késedelmes nap után az adott részfeladatra vonatkozó bruttó vállalási ár 1,0 %-a, de legfeljebb az adott részfeladatra vonatkozó bruttó vállalási ár 15 %-a, tervhiba miatt a közbeszerzési eljárás(ok) és/vagy kivitelezés 10 napot meghaladóan akadályoztatva van, úgy az akadályoztatás 11. napjától kezdődően 1,0%/nap.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett munkarészre eső nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összeg

Jótállás: valamennyi rész tekintetében 36 hónap.

Nyertes AT. az 1. rész tekintetében 3 db rész-, valamint 1 db végszámla benyújtására jogosult

Nyertes AT. az 2. rész tekintetében 1 db rész-, valamint 1 db végszámla benyújtására jogosult

Folytatás a VI.4.3) pontban


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 1
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

https://ekr.gov.hu


Additional information:

Kbt. 68. §

Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1) Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Az ajánlat elkészítésének alapja az EKR-ben publikált dokumentumok. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható, nem szerkeszthető pdf formátumban. Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltakra.

2) Az ajánlat követelményeit a dokumentáció (KD) tartalmazza.

3) AK az ajánlatkészítési időszakban helyszíni bejárást nem szervez az Ajánlattevők számára. Ajánlattevőknek lehetősége van egyénileg, önállóan a helyszín megtekintésére és megismerésére időpont egyeztetést követően. Amennyiben az Ajánlattevő nem járja be a helyszínt, vagy elmulasztja a körülmények részletes megismerését, az semmiképpen sem menti fel az Ajánlattevőt azon kötelezettségek és felelősségek alól, amelyért később a teljesítés során felel.

Az önálló helyszíni bejárás során Ajánlattevőkben felmerült kérdéseket írásban tegyék fel, a kiegészítő tájékoztatás részeként.

4) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának megfelelőségét.

5) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas!

6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT alábbi nyilatkozatait: a Kbt. 66. § (2) és (5) bek, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti dokumentumokat EKR űrlapon, míg a Kbt. 66. § (6) bekezdése (nemleges is), Kbt. 65. § (7) bek. (opcionális) és a 134.§ (5) bekezdés alapján a KD-ban megadott minta szerinti nyilatkozni köteles. AT-nek (kapacitást nyújtó szervnek) az ajánlatában be kell nyújtania az ESPD-t. A nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

7) AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint nyújt lehetőséget, az EKRr. 11. § (2)-(3) bek-ben foglalt rendelkezésekre figyelemmel.

8) A III.1.2) P/1. és a III.1.3) M/1. és M/2., M/3. pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

9) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 1 hónap alatt 30 napot ért.

10) AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés g) pontja alapján.

11) AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

11) Az eljárás nyertese a szerződés megkötésének időpontjára köteles tervezői tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást (1. rész: 50 000 000 HUF/kár és 150 000 000 HUF/év mértékű, 2. rész: 8 000 000 HUF/kár és 30 000 000 HUF/év mértékű) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.

12) A benyújtott ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján, a KD-ben részletezettek szerint történik. Az adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-10,00 pont. Az ár a fordított arányosság, a minőségi kritériumok egyenes arányosítás módszerével kerülnek elbírálásra.

13) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.

14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. rendelkezéseit.

15) Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, a tárgyi eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg.

16) dr. Balog Tímea felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszáma: 00035


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint

1. rész tekintetében a II.2.4) pont folytatása:

Az építési engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó építési engedély beszerzése, valamint az engedélyezési tervek készítése során minden szakhatósági és egyéb hatósági egyeztetés lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata.

A kivitelezési terveket árazott és árazatlan költségvetéssel együtt 2 példány papír alapú és két példány elektronikus másolatban kell benyújtani az előírt határidőben.

Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére, tervező javaslatot tesz az Ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.

A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

III.1.1) pont folytatása:

A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A szakmai alkalmasság előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

III.1.3) pont folytatása:

M/3.4. legalább 1 fő építményvillamossági tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „V” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Valamennyi rész tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.

Az M/2. és M/3. alkalmassági követelmény tekintetében a szakemberek közötti átfedés megengedett, egy szakember több pozícióra is jelölhető.

Ajánlatkérő színházi funkcióval rendelkező épület alatt a következőt érti: előadó-művészeti tevékenység (TEAOR 9001) nyújtására szolgáló (ilyen célra épült vagy ilyen tevékenység ellátásra szolgáló) zárt épület.

III.2.1) pont folytatása:

191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.

Szerződéskötés feltétele, hogy az M.2. pontban megjelölt szakemberek alábbi építészeti-műszaki tervezésre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:

M/2.1. rendelkezzen érvényes „É” jogosultsággal;

M/2.2. rendelkezzen érvényes „G-ÉF” jogosultsággal;

M/2.3. rendelkezzen érvényes „BÉ” jogosultsággal;

M/2.6. rendelkezzen érvényes „V” jogosultsággal;

M/2.7. rendelkezzen érvényes „G” jogosultsággal;

Szerződéskötés feltétele, hogy az M.3 pontban megjelölt szakemberek alábbi építészeti-műszaki tervezésre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:

M/3.1. rendelkezzen érvényes „É” jogosultsággal;

M/3.2. rendelkezzen érvényes „G” jogosultsággal;

M/3.3. rendelkezzen érvényes „G-ÉF” jogosultsággal;

M/3.4. rendelkezzen érvényes „V” jogosultsággal;

III.2.2) pont folytatása:

Előleg: Ajánlatkérő előleget biztosít valamennyi rész tekintetében, összege a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 10 %-ának megfelelő összeg.

Előleg-visszafizetési biztosíték: amennyiben az igényelt előleg összege meghaladja a szerződésben foglalt nettó teljes ellenszolgáltatás 5 %-át, a Vállalkozó köteles az igényelt előleg összegének és a szerződésben foglalt nettó teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának különbségével azonos mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

Finanszírozás formája: utófinanszírozás

Tovább információk a KD Szerződéstervezetben.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-13

English Language Unavailable

CPV Codes
71220000; 71240000; Architectural design services; Architectural, engineering and planning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions