Slovenia-Ljubljana: Road transport services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovenia-Ljubljana: Road transport services
OJEU (High Value) 600442-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-18
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
National registration number: 5222966000
Postal address: Celovška cesta 160
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
Contact person: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
Telephone: +386 14740857
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Fax: +386 14740811
NUTS code: SI
Main address (URL): http://www.jhl.si/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14967
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Javno podjetje

Section II: Object of Contract


Title:

Izvajanje občasnih prevozov

Reference number: LPP-110/19

II.1.4) Short description

Predmet javnega naročila je »Izvajanje občasnih prevozov z vozili z več kot 40 potniškimi mesti« (v nadaljevanju tudi: izvajanje občasnih prevozov) za obdobje 48 mesecev.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
II.1.4) Short description

Predmet javnega naročila je »Izvajanje občasnih prevozov z vozili z več kot 40 potniškimi mesti« (v nadaljevanju tudi: izvajanje občasnih prevozov) za obdobje 48 mesecev.

Občasni prevozi potnikov se izvajajo v Ljubljani, po Sloveniji in tudi po Evropi. Največji obseg izvedbe občasnih prevozov se izvaja v mesecu aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati vso veljavno zakonodajo in veljavne predpise, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, vključno z njihovimi spremembami in dopolnitvami v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Obseg izvedbe občasnih prevozov je odvisen od dejanskih potreb naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma in za naročnika ni obvezujoč. Naročnik na podlagi izkušenj iz predhodnega obdobja predvideva, da bo obseg izvedbe občasnih prevozov v obdobju veljavnosti okvirnega sporazum, izražen v količini opravljenih kilometrov, naslednji:

- predvidena količina prevoženih kilometrov po Sloveniji in tujini:

- po Sloveniji: 500 000 km,

- po tujini: 100 000 km.

Podrobni opis predmeta javnega naročila je razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani naročnika.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani naročnika.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 10

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:01
IV.02.07) Place

Javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, poteka avtomatično, na način da informacijski sistem e-JN samodejno, po poteku roka za predložitev elektronskih ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN v razdelek »Predračun«.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.1.2020 10:00:00


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
E-mail: darko.pintaric@jhl.si

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Postal address: Verovškova ulica 70
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-13

English Language Unavailable

CPV Codes
60100000; 60130000; 60140000; 60170000; Road transport services; Special-purpose road passenger-transport services; Non-scheduled passenger transport; Hire of passenger transport vehicles with driver;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions