Poland-Częstochowa: Medical consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Częstochowa: Medical consumables
OJEU (High Value) 608695-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-23
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
National registration number: DEZ.26.124.2019
Postal address: ul. Bialska 104/118
Town: Częstochowa
Postal code: 42-200
Country: PL
Contact person: Daria Kostrzewska
Telephone: +48 343673674
E-mail: daria.kostrzewska@szpitalparkitka.com.pl
Fax: +48 343673674
NUTS code: PL224
Main address (URL): www.szpitalparkitka.com.pl
Address of the buyer profile (URL): www.szpitalparkitka.com.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.szpitalparkitka.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Reference number: DEZ.26.124.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia.

3. Kod CPV: 33140000-3 MATERIAŁY MEDYCZNE

4. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

5. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna (...)

6. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest (...)


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

STRZYKAWKI, IGŁY DO INIEKCJI

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

APARATY DO PRZETACZANIA, PRZEDŁUŻACZE DO POMP

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Zestaw do transfuzji wymiennej u noworodka

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

ZESTAW DO TRANSFUZJI KOMPATYBILNY Z POMPĄ TYPU VOLUMAT AGILIA

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

TERAPIA DOŻYLNA I

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

TERAPIA DOŻYLNA II, OPATRUNKI DO MOCOWANIA KANIUL.

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

TERAPIA DOŻYLNA III

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

IGŁY SPECJALISTYCZNE I

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 9
Title:

IGŁY SPECJALISTYCZNE II

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 10
Title:

IGŁY SPECJALISTYCZNE III

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 11
Title:

IGŁY SPECJALISTYCZNE IV

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 12
Title:

ZESTAW PROWADNICZEK DO PRZYSTAWKI BIOPSYJNEJ DO SONDY

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 13
Title:

CHIRURGIA I

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 14
Title:

CHIRURGIA II

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 15
Title:

CHIRURGIA III

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 16
Title:

CHIRURGIA IV

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 17
Title:

DREN TYPU REDON, POJEMNIKI DO DRENAŻU RAN, ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE

II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 18
Title:

CEWNIKI DO KARMIENIA SKALOWANE

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 19
Title:

CEWNIKI DO KARMIENIA I

II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 20
Title:

CEWNIKI DO KARMIENIA II

II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 21
Title:

ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY SKALOWANY Z ZATYCZKĄ

II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 22
Title:

UKŁAD ODDECHOWY I

II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 23
Title:

ZESTAW ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA PRÓBEK WYDZIELINY Z DRZEWA OSKRZELOWEGO

II.2.1) Lot No: 23
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 24
Title:

LINIA DO PRÓBEK GAZU DO KAPNOGRAFU J.U.

II.2.1) Lot No: 24
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 25
Title:

ŁĄCZNIKI SCHODKOWE

II.2.1) Lot No: 25
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 26
Title:

POJEMNIKI DO PRÓB ŚLUZU, NA BK, NA MOCZ

II.2.1) Lot No: 26
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 27
Title:

CEWNIKI CENTRALNE I

II.2.1) Lot No: 27
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 28
Title:

WKŁUCIE CENTRALNE II

II.2.1) Lot No: 28
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 29
Title:

WKŁUCIE CENTRALNE III

II.2.1) Lot No: 29
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 30
Title:

RURKI INTUBACYJNE BEZ MANKIETA, RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM

II.2.1) Lot No: 30
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 31
Title:

RURKI INTUBACYJNE ZBROJONE

II.2.1) Lot No: 31
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 32
Title:

RURKI USTNO-GARDŁOWE

II.2.1) Lot No: 32
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 33
Title:

RURKI TRACHEOSTOMIJNE BEZ MANKIETA I Z MANKIETEM

II.2.1) Lot No: 33
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 34
Title:

RURKI TRACHEOSTOMIJNE PEDIATRYCZNE

II.2.1) Lot No: 34
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 35
Title:

PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH

II.2.1) Lot No: 35
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 36
Title:

UKŁAD ODDECHOWY II

II.2.1) Lot No: 36
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 37
Title:

MASKI KRTANIOWE I

II.2.1) Lot No: 37
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 38
Title:

MASKI KRTANIOWE II

II.2.1) Lot No: 38
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 39
Title:

PRZYRZĄD DO PRZYGOTOWYWANIA I DZIELENIA LEKÓW

II.2.1) Lot No: 39
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 40
Title:

WYMIENNIKI CIEPŁA I WILGOCI DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH

II.2.1) Lot No: 40
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 41
Title:

STABILIZATORY I

II.2.1) Lot No: 41
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 42
Title:

STABILIZATORY II

II.2.1) Lot No: 42
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 43
Title:

OPATRUNEK DO WKŁUĆ CENTRALNYCH

II.2.1) Lot No: 43
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 44
Title:

CEWNIK DO EMBOLEKTOMII, DREN BRZUSZNY

II.2.1) Lot No: 44
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 45
Title:

TORAKOCHIRURGIA I

II.2.1) Lot No: 45
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 46
Title:

TORAKOCHIRURGIA II

II.2.1) Lot No: 46
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 47
Title:

TORAKOCHIRURGIA III

II.2.1) Lot No: 47
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 48
Title:

FILTRY DO ŻYWIENIA I DO PRZETOCZEŃ DLA NOWORODKÓW

II.2.1) Lot No: 48
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 49
Title:

FILTRY MECHANICZNE

II.2.1) Lot No: 49
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 50
Title:

FILTRY ANTYBAKTERYJNE I PRZECIWWIRUSOWE DLA WCZEŚNIAKÓW, NOWORODKÓW, NIEMOWLAT,DLA STARSZYCH DZIECI

II.2.1) Lot No: 50
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 51
Title:

AKCESORIA ANESTEZJOLOGICZNE

II.2.1) Lot No: 51
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 52
Title:

SZPATUŁKA DREWNIANA STERYLNA

II.2.1) Lot No: 52
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 53
Title:

PŁYTKI SILIKONOWE

II.2.1) Lot No: 53
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 54
Title:

MYJKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I

II.2.1) Lot No: 54
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 55
Title:

MYJKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II

II.2.1) Lot No: 55
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 56
Title:

ZESTAW DO DOBOWEJ ZBIÓRKI STOLCA I SZCZOTECZKI DO HIGIENY JAMY USTNEJ.

II.2.1) Lot No: 56
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 57
Title:

ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY TYPU G-TUBE CH14, CH18, CH20

II.2.1) Lot No: 57
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 58
Title:

ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY TYPU G-TUBE CH24

II.2.1) Lot No: 58
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 59
Title:

IRYGATOR DO WLEWÓW DOODBYTNICZYCH

II.2.1) Lot No: 59
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 60
Title:

WORKI STOMIJNE, CEWNIKI ZEWNĘTRZNE

II.2.1) Lot No: 60
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 61
Title:

JEDNORAZOWY CZUJNIK DO POMIARU RZUTU SERCA

II.2.1) Lot No: 61
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 62
Title:

ELEKTRODA POWIERZCHNIOWA I IGŁOWA j.u.

II.2.1) Lot No: 62
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 63
Title:

EWAKUATOR LAPAROSKOPOWY

II.2.1) Lot No: 63
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 64
Title:

KANKI DOODBYTNICZE

II.2.1) Lot No: 64
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 65
Title:

MIKROKUWETY DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY

II.2.1) Lot No: 65
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 66
Title:

ZESTAW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ODCIĄGANIA POKARMU KOBIECEGO KOMPATYBILNY Z LAKTATOREM TYPU SYMPHONY FIRMY MEDELA

II.2.1) Lot No: 66
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 67
Title:

KOLEC PRZELEWOWY STERYLNY

II.2.1) Lot No: 67
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 68
Title:

RĘKAWICE STERYLNE JEDNORAZOWE CHRONIĄCE PRZED RTG

II.2.1) Lot No: 68
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 69
Title:

CEWNIK MOCZOWODOWY Z ZAKOŃCZENIEM TYPU NELATON

II.2.1) Lot No: 69
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 70
Title:

OPASKI IDENTYFIKACYJNE

II.2.1) Lot No: 70
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 71
Title:

KOMPRESY NEUROCHIRURGICZNE

II.2.1) Lot No: 71
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 72
Title:

ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DO POMPY TYPU AMBU ACTIV

II.2.1) Lot No: 72
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 73
Title:

ELEKTRODY EKG

II.2.1) Lot No: 73
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 74
Title:

MARKERY TYPU ULTRACLIP PIERSI

II.2.1) Lot No: 74
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loco magazyn Apteki WSzS

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie wformularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy zamówienia
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – wg wzoru w Załączniku 6 do SIWZ.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

c) zdolności technicznej i zawodowej;

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej może wykazać jeden z Wykonawców, który będzie realizował zamówienie.

2. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1508 t.j. ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, t.j. ze zm.);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3.W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w

Art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć

Aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w postaci jednolitego

Europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”:

1) JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy

Zakupowej razem z ofertą, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) Wzór Formularza JEDZ stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

3) Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp – „W przypadku wspólnego ubiegania się o

Zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców

Wspólnie ubiegających o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzić spełnianie

Warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w

Którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”;

4) Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 ustawy Pzp nie żąda, aby

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

Wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolity dokument (JEDZ)

Dotyczący podwykonawców.

5) Oświadczenie (..)

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie

Należałoby przedstawić w sposób szczególny.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie

Należałoby przedstawić w sposób szczególny.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zasadach określonych we wzorze

Umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 009-015803
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim

Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118,

42-200 Częstochowa, POLSKA, pawilon D, II piętro, pokój nr 3.29 za

Pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez

Zamawiającego.


Section V: Complementary informationAdditional information:

C.d z sekcji III.1.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24

Ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca

Przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej:

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

Kapitałowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca przekazuje zamawiającemu

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

Internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze

Złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

Innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

Udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku

Przynależności stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli w postępowaniu/części

Postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku

Przedkładania ww. oświadczenia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta

Została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,

Terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,

Potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym

Postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego złoży za pośrednictwem platformy

Zakupowej wymagane dokumenty:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego (..)

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego (..)

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych (..)

d) odpis z właściwego rejestru lub (..)

e) oświadczenia Wykonawcy o braku (..)

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia (..)

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu (..)

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Zamówienia (..)

2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w

SIWZ:

a) Opisy przedmiotu zamówienia (..)

b) Oświadczenie przedmiotowe (..)

c) Dokumenty wymagane(..)

d) Oświadczenie Wykonawcy(..)

e) Próbki (..)

6. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku (..)

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa(..)

8. Poświadczenia (..)

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę(..)

10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie za pośrednictwem platformy

Zakupowej:

1) formularz ofertowy (..)

2) formularz asortymentowo-cenowy(..)

3) pełnomocnictwo (..)

4) dowód wpłaty wadium (..)

5) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (..)

11. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium

Przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana w przypadku

Składania oferty na całość zamówienia wynosi 24.136,00 PLN. Wysokość wadium

Na poszczególne części zamówienia określa SIWZ- rozdział VIII.

12.Treść klauzuli informacyjnej z art. 300 RODO zastosowanej przez

Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam.

Publicznego przedstawiono w roz. XXI SIWZ.

13. Dokumenty, o których mowa w roz. VII pkt 8-13 SIWZ składają: wykonawcy

Mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter. RP oraz mający siedzibę na

Ter. RP.

Pozostałe informacje zawarte w SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI

Ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”. W odniesieniu do

Odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy

Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie

Regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018 r. poz. 1092);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie

Wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w

Postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-18

English Language Unavailable

CPV Codes
33140000; Medical consumables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions