Poland-Katowice: Miscellaneous fire-protection equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Katowice: Miscellaneous fire-protection equipment
OJEU (High Value) 619619-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-27
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
Postal code: 40-039
Country: PL
Contact person: Beata Mes
Telephone: +48 327161482
E-mail: b.mes@pgg.pl
NUTS code: PL22
Main address (URL): www.pgg.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Loggistyki Materiałowej
Postal address: ul. Karolinki 1
Town: Katowice
Postal code: 40-040
Country: PL
Contact person: Beata Mes
Telephone: +48 327161482
E-mail: b.mes@pgg.pl
NUTS code: PL22
Main address (URL): http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa pozostałego sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-5.

Reference number: 701903526

II.1.4) Short description

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
26

Description: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 - HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY HW-C-3/52-20 1,5MPA 515X386X240MM ZAWÓR ALUMINIOWY+WĄŻ+PRĄDOWNICA

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 12 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 - HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY N.T Q 25 AL 1,2MPA W SZAFCE WĄŻ PÓŁSZTYWNY DŁ.20MB NA BĘBNIE PRĄDOWNICA WODNA DRZWI PEŁNE 1XCZĘŚCIOWE

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 8 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 - HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY N.T HW-25N-20P 1,5MPA 840X740X270MM ZASILANIE Z PRAWEJ STRONY+WYPOSAŻENIE

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 8 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4 - TABLICA INFORMACYJNA EMALIOWANA OZNACZENIE HYDRANTU-TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY O BOKU 40CM WYROBY Z BLACHY

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 10 957 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 5
Title:

Zadanie nr 5 - ŁĄCZNIK TŁOCZNY DO WĘŻA SPRZĘT POŻARNICZY (powierzchnia)

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 964 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 6
Title:

Zadanie nr 6 - NASADA DO ŁĄCZENIA WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM SPRZĘT POŻARNICZY (powierzchnia)

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 1 686 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 7
Title:

Zadanie nr 7 - ŁĄCZNIK TŁOCZNY DO WĘŻA SPRZĘT POŻARNICZY (dół)

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 1975 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 8
Title:

Zadanie nr 8 - NASADA DO ŁĄCZENIA WĘŻA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM SPRZĘT POŻARNICZY (dół)

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 8 462 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 9
Title:

Zadanie nr 9 - HYDRANT NADZIEMNY Q 100 H-2150 P10 NR 855 ŻELIWO SZARE

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 4 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 10
Title:

Zadanie nr 10 - WSTAWKA HYDRANTOWA ŻELIWNA ŁĄCZY HYDRANT Z RURĄ RUROCIĄG PRZECIWPOŻAROWY

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 6 644 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 11
Title:

Zadanie nr 11 - PRZEŁĄCZNIK DO ŁĄCZENIA ŁĄCZNIKÓW SPRZĘT POŻARNICZY (powierzchnia)

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 1 024 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 12
Title:

Zadanie nr 12 - PRZEŁĄCZNIK DO ŁĄCZENIA ŁĄCZNIKÓW SPRZĘT POŻARNICZY (dół)

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 1 649 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 13
Title:

Zadanie nr 13 - ROZDZIELACZ GRZYBKOWY POTRÓJNY, KULOWY PODWOJNY I POTRÓJNY SPRZĘT POŻARNICZY

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 204 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 14
Title:

Zadanie nr 14 - PRĄDOWNICA WODNA ZWYKŁA Z ŁĄCZNIKIEM I ZAMYKANA Z ZAWOREM KULOWYM ŁĄCZNIKIEM SPRZĘT POŻARNICZY (powierzchnia)

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 337 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 15
Title:

Zadanie nr 15 - PRĄDOWNICA WODNA ZWYKŁA, PROSTA I ZAMYKANA SPRZĘT POŻARNICZY (dół)

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 2 845 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 16
Title:

Zadanie nr 16 - SZAFKA HYDRANTOWA ZAWIESZANA BEZ WYPOSAŻENIA Q 52 O WYM. 380X380X145MM GR. 0,8MM SPRZĘT POŻARNICZY

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 1 211 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 17
Title:

Zadanie nr 17 - SZAFKA HYDRANTOWA ZAWIESZANA Z WYPOSAŻENIEM Q 52 1,2MPA O WYM. 380X380X145MM GR. 0,8MM SPRZĘT POŻARNICZY (powierzchnia)

II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 93 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 18
Title:

Zadanie nr 18 - SZAFKA HYDRANTOWA ZAWIESZANA Z WYPOSAŻENIEM Q 52 1,2MPA O WYM. 380X380X145MM GR. 0,8MM SPRZĘT POŻARNICZY (dół)

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 1 034 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 19
Title:

Zadanie nr 19 - SZAFKA HYDRANTOWA ZAWIESZANA Z WYPOSAŻENIEM SPRZĘT POŻARNICZY

II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 3 513 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 20
Title:

Zadanie nr 20 - KLUCZ UNIWERSALNY DO WĘŻY POŻARNICZYCH I HYDRANTOWY SPRZĘT POŻARNICZY

II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 2 898 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 21
Title:

Zadanie nr 21 - KOC GAŚNICZY ECST-200 Z FUTERAŁEM SPRZĘT GAŚNICZY

II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 256 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 22
Title:

Zadanie nr 22 - HYDRONETKA WODNA SPRZĘT GAŚNICZY

II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 257 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 23
Title:

Zadanie nr 23 - POKRĘTŁO ZAWORU HYDRANTOWEGO SPRZĘT POŻARNICZY

II.2.1) Lot No: 23
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 1 130 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 24
Title:

Zadanie nr 24 - UCHWYT GAŚNICY GAŚNICA PROSZKOWA GP-6Z

II.2.1) Lot No: 24
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 1 070 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 25
Title:

Zadanie nr 25 - PRZYŁĄCZE HYDRANTOWE Z ZAWOREM GRZYBKOWYM RUROCIĄG PRZECIWPOŻAROWY

II.2.1) Lot No: 25
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 913 sztuk

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Description: Item/Lot 26
Title:

Zadanie nr 26 - URZĄDZENIE POMIAROWE HYDRO-TEST LUB RÓWNOWAŻNE W KUFRZE SPRZĘT POŻARNICZY

II.2.1) Lot No: 26
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej

II.1.4) Short description

Około 2 sztuki

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowo określono w SIWZ


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie sytuacji ekonomicznej - jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 73 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 167 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 59 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 88 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 142 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 458 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 29 0000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 288 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 6 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 471 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.„Rachunek zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 73 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 167 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 59 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 88 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 142 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 458 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 29 0000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 288 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 6 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 471 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy wszelkiego rodzaju sprzętu, armatury i urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2.) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej,

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp,

4. Szczegółowe zasady i kryteria określono w SIWZ

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 7 000,00 PLN

W zakresie pozostałych zadań Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2.Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3.Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców

6.Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7.Szczegółowe wymagania określono w SIWZ

III.2.2) Contract performance conditions

1.Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

2.Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3.Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) nr od 1 do 26 jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 004-005665
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:15
IV.02.07) Place

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1

Pokój nr 115, I piętro


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-23

English Language Unavailable

CPV Codes
44480000; Miscellaneous fire-protection equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions