Poland-Jeziory: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Jeziory: Forestry services
OJEU (High Value) 622157-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-31
Deadline 2020-01-15 08:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wielkopolski Park Narodowy
National registration number: PL418
Postal address: Mosina
Town: Jeziory
Postal code: 62-050
Country: PL
Contact person: Hubert Sturmer
Telephone: +48 618982300
E-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl
NUTS code: PL418
Main address (URL): www.wielkopolskipn.pl
Address of the buyer profile (URL): https://www.e-bip.org.pl/WPN/12304

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.e-bip.org.pl/WPN/12304

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
panstwowa osoba prawna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego do wykonania w 2020 roku

Reference number: 3/37/6/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w roku 2020 w zakresie: hodowli lasu, w tym prace na szkółce leśnej, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, ochrony ekosystemów wodnych, ochrony zwierząt i roślin, remontów dróg, administracji budynków, ochrony przeciwpożarowej, udostępniania parku dla turystyki, ochrony zwierząt łownych, cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych, regulacji stanu posiadania oraz innych zadań wynikających z zakresu rocznych zadań ochronnych.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Obwód ochronny Puszczykowo

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Wielkopolskiego parku Narodowego, zakres zał nr 8 do SIWZ częśc nr1.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w roku 2020 w zakresie: hodowli lasu, w tym prace na szkółce leśnej, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, ochrony ekosystemów wodnych, ochrony zwierząt i roślin, remontów dróg, administracji budynków, ochrony przeciwpożarowej, udostępniania parku dla turystyki, ochrony zwierząt łownych, cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych, regulacji stanu posiadania oraz innych zadań wynikających z zakresu rocznych zadań ochronnych.5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.

5.1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych zamówieniem polegającym na powtórzeniu, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

5.2. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań ochronnych lub innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.

5.3. W ramach postępowań wymienionych w pkt 5 zachowane zostają warunki określone w postępowaniu podstawowym.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-15
II.2.7) End 2020-12-21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

W pkt. II.2.7 (Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) informujemy, że termin zawarcia umowy zostanie ustalony niezwłocznie po skutecznym wyłonieniu Wykonawcy


Description: Item/Lot 2
Title:

Obwód ochronny Wiry

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Wielkopolskiego parku Narodowego, zakres zał nr 8 do SIWZ częśc nr 2.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w roku 2020 w zakresie: hodowli lasu, w tym prace na szkółce leśnej, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, ochrony ekosystemów wodnych, ochrony zwierząt i roślin, remontów dróg, administracji budynków, ochrony przeciwpożarowej, udostępniania parku dla turystyki, ochrony zwierząt łownych, cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych, regulacji stanu posiadania oraz innych zadań wynikających z zakresu rocznych zadań ochronnych.5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.

5.1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych zamówieniem polegającym na powtórzeniu, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

5.2. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań ochronnych lub innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.

5.3. W ramach postępowań wymienionych w pkt 5 zachowane zostają warunki określone w postępowaniu podstawowym.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-15
II.2.7) End 2020-12-21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

W pkt. II.2.7 (Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) informujemy, że termin zawarcia umowy zostanie ustalony niezwłocznie po skutecznym wyłonieniu Wykonawcy


Description: Item/Lot 3
Title:

Obwód ochronny Wypalanki

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Wielkopolskiego parku Narodowego, zakres zał nr 8 do SIWZ częśc nr 3.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w roku 2020 w zakresie: hodowli lasu, w tym prace na szkółce leśnej, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, ochrony ekosystemów wodnych, ochrony zwierząt i roślin, remontów dróg, administracji budynków, ochrony przeciwpożarowej, udostępniania parku dla turystyki, ochrony zwierząt łownych, cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych, regulacji stanu posiadania oraz innych zadań wynikających z zakresu rocznych zadań ochronnych.5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.

5.1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych zamówieniem polegającym na powtórzeniu, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

5.2. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań ochronnych lub innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.

5.3. W ramach postępowań wymienionych w pkt 5 zachowane zostają warunki określone w postępowaniu podstawowym.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-15
II.2.7) End 2020-12-21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

W pkt. II.2.7 (Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) informujemy, że termin zawarcia umowy zostanie ustalony niezwłocznie po skutecznym wyłonieniu Wykonawcy


Description: Item/Lot 4
Title:

Obwód ochronny Jeziory

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Wielkopolskiego parku Narodowego, zakres zał nr 8 do SIWZ częśc nr 4.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w roku 2020 w zakresie: hodowli lasu, w tym prace na szkółce leśnej, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, ochrony ekosystemów wodnych, ochrony zwierząt i roślin, remontów dróg, administracji budynków, ochrony przeciwpożarowej, udostępniania parku dla turystyki, ochrony zwierząt łownych, cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych, regulacji stanu posiadania oraz innych zadań wynikających z zakresu rocznych zadań ochronnych.5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.

5.1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych zamówieniem polegającym na powtórzeniu, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

5.2. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań ochronnych lub innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.

5.3. W ramach postępowań wymienionych w pkt 5 zachowane zostają warunki określone w postępowaniu podstawowym.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-15
II.2.7) End 2020-12-21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

W pkt. II.2.7 (Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) informujemy, że termin zawarcia umowy zostanie ustalony niezwłocznie po skutecznym wyłonieniu Wykonawcy


Description: Item/Lot 5
Title:

Obwód ochronny Osowa Góra

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Wielkopolskiego parku Narodowego, zakres zał nr 8 do SIWZ częśc nr 5.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w roku 2020 w zakresie: hodowli lasu, w tym prace na szkółce leśnej, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, ochrony ekosystemów wodnych, ochrony zwierząt i roślin, remontów dróg, administracji budynków, ochrony przeciwpożarowej, udostępniania parku dla turystyki, ochrony zwierząt łownych, cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych, regulacji stanu posiadania oraz innych zadań wynikających z zakresu rocznych zadań ochronnych.5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.

5.1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych zamówieniem polegającym na powtórzeniu, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

5.2. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań ochronnych lub innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.

5.3. W ramach postępowań wymienionych w pkt 5 zachowane zostają warunki określone w postępowaniu podstawowym.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-15
II.2.7) End 2020-12-21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

W pkt. II.2.7 (Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) informujemy, że termin zawarcia umowy zostanie ustalony niezwłocznie po skutecznym wyłonieniu Wykonawcy


Description: Item/Lot 6
Title:

Obwód ochronny Górka

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Wielkopolskiego parku Narodowego, zakres zał nr 8 do SIWZ częśc nr 6.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w roku 2020 w zakresie: hodowli lasu, w tym prace na szkółce leśnej, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, ochrony ekosystemów wodnych, ochrony zwierząt i roślin, remontów dróg, administracji budynków, ochrony przeciwpożarowej, udostępniania parku dla turystyki, ochrony zwierząt łownych, cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych, regulacji stanu posiadania oraz innych zadań wynikających z zakresu rocznych zadań ochronnych.5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.

5.1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych zamówieniem polegającym na powtórzeniu, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

5.2. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań ochronnych lub innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.

5.3. W ramach postępowań wymienionych w pkt 5 zachowane zostają warunki określone w postępowaniu podstawowym.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-15
II.2.7) End 2020-12-21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

W pkt. II.2.7 (Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) informujemy, że termin zawarcia umowy zostanie ustalony niezwłocznie po skutecznym wyłonieniu Wykonawcy


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, lub źródło uzyskania tego dokumentu z dostępnego serwisu internetowego przez zamawiającego (adres internetowy).

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia przez sąd lub inna instytucję wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca zobowiązany jest w okresie wykonywania Umowy posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące szkody powstałe w związku z wykonywaniem objętych Umową na sumę nie niższą niż 100.000,00 zł. Ubezpieczeniem objęte będzie odpowiedzialność za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone wskutek czynu niedozwolonego oraz wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie). Zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części zamówienia umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie jednej umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu ochrony przyrody, zagospodarowania lasu i pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto. – zał. nr 4

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna

Co najmniej 2 szt. kosy spalinowe (wykaszarki)

Co najmniej 2 szt. pilarki spalinowe

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Co najmniej 3 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia (min. 2 lata), w tym co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161 poz. 1141) lub posiadająca odpowiadające im uprawnienie wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach członkowskich UE uznane zgodnie z przepisami z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Wykonawca składający ofertę na 4 lub więcej części zamówienia winien wykazać odpowiednio minimum dwukrotność stawianych warunków.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina, pokój 05.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Wymagania dotyczące wadium1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium w zakresie poszczególnych części zamówienia od 1 do 6 w wysokości:

Nr 1-1.000,00 zł słownie tysiąc zł,nr 2 -1.000,00 zł słownie tysiąc zł,nr 3 - 1.000,00 zł słownie tysiąc zł

Nr 4 -i 1.000,00 zł słownie tysiąc zł

Nr 5 -1.000,00 zł słownie tysiąc zł

Nr 6 -1.000,00 zł słownie tysiąc zł

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.)

W terminie 2020-01-15, sposób przekazania: 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:nr rachunku: 03 1130 1088 0001 3126 8390 0001z adnotacją: "wadium - Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego do wykonania w 2020 roku”5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rach bank.6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.8. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej poprzez miniPortal wraz z ofertą. Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/poręczyciela. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Kryteria oceny ofert-Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, została złożona w terminie, wykonawca przedstawił oferte zgodna co do treści z wymaganiami zamawiajcego: cena -60 %, ilosc pilarzy -40 %.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2)zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.wielkopolskipn.pl.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

10.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11.Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

12.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15.Kopię odwołania Zamawiający:

1)przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2)zamieści również na stronie internetowej - www.wielkopolskipn.pl,


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-27

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions