Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Mezőhegyes: Building construction work
OJEU (High Value) 001011-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-03
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
National registration number: EKRSZ_84820493
Postal address: Kozma Ferenc utca 30.
Town: Mezőhegyes
Postal code: 5820
Country: HU
Contact person: Turbucz Péter
Telephone: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax: +36 68566567
NUTS code: HU332
Main address (URL): http://www.mezohegyesbirtok.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001656042019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001656042019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5.2) Other activity -
Mezőgazdaság

Section II: Object of Contract


Title:

Szarvasmarha telep korszerűsítés.

Reference number: EKR001656042019

II.1.4) Short description

Szarvasmarha telep korszerűsítése (3-4 egybevont ütemek)

Részekre történő ajánlattételi kizárása: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezési terület egysége miatt a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható. A tervezett beruházás organizáció szempontjából nem szétválasztható teljesítési helyen található.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU332
II.2.3.2) Main site or place of performance:

5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.

II.1.4) Short description

Porta- mérlegház:

Egyszintes, nyeregtetős épület építése WC-vel, mosdóval, fűtés elektromos fűtőpanelokkal.

Bruttó alapterület: 4 x 8m

Hídmérleg:

18m hosszú 60 tonnás hídmérleg rámpás mérlegalappal.

Bruttó alapterület: 3,54 x 22,44m

Kerékfertőtlenítő tálca:

Északi bekötőúthoz kapcsolódó kerékfertőtlenítő vasbeton műtárgy.

Bruttó alapterület: 3,7 x 10m

Borjú ketrecek térbetonja:

Bruttó alapterület: 25,6 x 79,5 m = 2035,2 m2

Szalmatároló a borjú ketrecek között:

Acél vázszerkezetű oldalt nyitott, trapézlemez tetőhéjalású épület.

Bruttó alapterület: 6,2 x 6,4m

Tejkonyha és raktárak:

Meglévő mezőpanel betonszerkezetű épület felújítása tejkonyha és raktárak kialakításával a borjú telep kiszolgálására.

Bruttó alapterület: 12,5 x 40,2m

Növendék istálló 1:

Meglévő istálló felújítása. Az állatok vízellátását 6db fagymentes itató oldja meg.

Bruttó alapterület: 12,2 x 72,9m

Fedett etetőtér 1:

Az 1-es növendék istállóhoz kapcsolódó, új, acél oszlopokon álló féltetős építmény.

Bruttó alapterület: 4,36 x 72,16m

Növendék istálló 2:

Meglévő istálló felújítása és bővítése

Bruttó alapterület: 16,43 x 72,91m

Ellető istálló:

Meglévő istálló felújítása és egy fedett-nyitott etetőtér hozzáépítése.

Bruttó alapterület: 16,42 x 72,9m

Szárazonálló istálló 1:

Meglévő istálló bontása után új acélszerkezetű épület építése. A nyeregtető és az északi oldal trapézlemez fedésű.

Bruttó alapterület: 6,2 x 45,4m

Szárazonálló istálló 2:

Meglévő istálló bontása után új acélszerkezetű épület építése. A nyeregtető és az északi oldal trapézlemez fedésű.

Bruttó alapterület: 6,2 x 45,4m

Fedett etetőtér 2:

A szárazonálló istállók D-i oldalára tervezett acél oszlopokon álló féltetős építmény trapézlemez fedéssel.

Bruttó alapterület: 4,36 x 66,16m

Átmeneti trágyatálcák.:

4db vasbeton műtárgy kialakítása a fedett etetőtér 1., a növendék istálló 2., az ellető istálló és a fedett etetőtér 2. északi végénél.

Bruttó alapterület: 2,1 x 4,2m

Takarmánytároló.:

7db 12x69,3m alapterületű 3m magas falközi silótér építése 3 oldali 30cm vastag vasbetonfallal és szálerősítésű beton padlóval körülhatárolva.

Bruttó alapterület: 69,6 x 86,4m

Kapuzat és kerítés:

Az új irodaépület vonalában épülő bekötőút elejére tervezett íves kapuzat vasbeton oszlopokkal láncos sorompó beépítésével. Hagyományos műanyagbevonatú drótfonatos kerítés építése 2370 m hosszan.

Kerékfertőtlenítő tálca:

Az új irodaépület vonalában épülő bekötőúthoz kapcsolódó kerékfertőtlenítő vasbeton műtárgy.

Bruttó alapterület: 3,7 x 10m

Irodaház:

A telephely nyugati oldalán épül, észak-déli hossztengellyel. Földszint + tetőtér beépítéses épület.

A laboratóriumhoz tartozó veszélyes hulladék gyűjtő helyiségben padlósösszefolyó és kézmosó lesz.

A telep felőli bejáratnál csizmamosót helyeznek el.

Befoglaló méret: 15,16 x 47,98m

Gépszín.:

A meglévő irodaépület bontása után egy fedett-nyitott acélszerkezetű épület építése trapézlemez tetőhéjalással.

Bruttó alapterület: 18 x 20,1m

Gépkarbantartó műhely.:

Meglévő mezőpanel szerkezetű épület átalakítása karbantartó műhellyé szociális helyiségekkel és a meglévő garázs helyiség felújítása.

Bruttó alapterület: 12,6 x 21,3m

A fent felsorolt építményekhez kapcsolódó út és burkolatépítés, vízellátás és kommunális szennyvíz rendszer és a különválasztott tiszta- és szennyezett csapadék rendszer megépítése.

Útépítés:

A telep ÉNy-i végén a meglévő útcsatlakozástól (4427-es Tótkomlósi út 27990m szelvényében)

Kezdődő telepi út egészen az új ÉK-i sarokba tervezett takarmánytárolóig tartó szakasz felújítása történik meg új betonburkolat kialakításával.

Az irodaház horizontális középvonalában épülő új út Tótkomlósi úttól a irodaház előtti körforgalomba csatlakozik.

A termelőistállók vonalában lévő tűzivíztárolót körülölelő körforgalomtól É-i irányú betonút építése az irodaház és a parkoló előtt.

A telepen belül még két horizontális útszakasz épül.

Új beton útburkolat: 9530 m
2

Átépítendő útburkolat: 13270 m
2

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jótállás időtartama (Alapjótállás 24 hónap, többletként megajánlható max. 24 többlet hónap)
Weighting: 15

Criteria: Többlet jótállási biztosíték mértéke %(minimum előírt jótállási biztosíték 3 % vállalható maximum 5 %)
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in months 23
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62.§(1) bek.-nek a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek.-nek a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1.§(1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§(4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8.§ 10.§ és 12-16.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön EEKD benyújtására.

A Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD megjelölte.Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§(1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74.§(1) bek.-re.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1-16.§-ában foglaltakra is.

Alkalmasság:

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végzőgazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;

Igazolási mód:

A Kbt. 65.§(1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69.§(4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét – amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (építési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (építési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább a nettó 1 300 000 000 Forintot

Amennyiben az ajánlattevő működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik árbevételi adattal az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából (építési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (3) bekezdése szerint.

M/1.2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző hat év (72 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (3) bekezdése szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai),

— a teljesítés idejét, (kezdés és bejezés év-hónap-nap pontossággal),

— a teljesítés helyét,

— az építési beruházás tárgyát,

— az építési beruházás mennyiségét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő felhívja a figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük a nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy a minimumkövetelményekben megadott mértékegységben).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére és a 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával:

hasznos alapterületű, kétszintes irodaház építésére vonatkozik,
2

térbeton kivitelezésére vonatkozik
2

betonút építésére vonatkozik
2

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdései alapján az adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi építési beruházásnak azt tekinti, amely beruházás az M/1.1. pontban meghatározott követelményeknek megfelel. Ajánlatkérő kiköti, hogy az M/1.1. pontban meghatározott követelmények egy szerződésszerű teljesítésből igazolandók.

M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 1 db min. 500 db fejt tehénnel rendelkező, dupla boxos fejőrobotos technológiával működtetett tejtermelő telep létesítésére vonatkozó referencia, ahol dupla boxonként 1 db, két boksz között elhelyezkedő robotkar végzi a tehenek fejését.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdései alapján az adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi építési beruházásnak azt tekinti, amely beruházás az M/1.2. pontban meghatározott követelményeknek megfelel.

A referenciakövetelmények közötti átfedés megengedett.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2.2) Contract performance conditions

Kötbérek, biztosítékok:

Irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése

Kötbér:

— késedelmi: 0,2%/ naptári nap. Max 15 %

— meghiúsulási: max 30 %

— hibás teljesítés 10 %

Jótállás: min. 24 hónap (ajánlati elem)

Biztosítékok:

— teljesítési: 5 %

— jótállási: 3 % (ajánlati elem)

Tartalékkeret: 5 %

Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Előleg: teljes tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 20 %-a. Részszámlázás: 10 %-os műszaki készültségi szintenként 1 db számla benyújtható. Előleg elszámolása a végszámlát megelőző utolsó 2 számlából történik. Végszámla a teljes tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a Az előleg elszámolása a végszámlából történik. AK a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint teljesít. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. A részletes szabályok a szerződéstervezetben.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési igénye vonatkozásában EKR000538332019 azonosító számon Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárást folytatott le, amely eredménytelenül zárult. Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképp megépítendő létesítmények mihamarabbi megvalósítása kiemelten fontos Ajánlatkérő gazdasági tevékenysége eredményes folytatásához, Ajánlatkérő gyorsított eljárást kíván lefolytatni, ezzel is biztosítva, hogy a gazdasági működéséhez fontos létesítmények a lehető leghamarabb elkészüljenek.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 14:00
IV.02.07) Place

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/


Additional information:

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. vonatkozó bek. alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bek. – nemleges tartalommal is csatolandó – és a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a KD-k tartalmazzák.

4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bek. alapján az felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az AT-t terheli, ezzel kapcsolatosan AK költségtérítést nem fizet.

6) A Kbt. 47. § (2) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

7) Az AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az AK a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bek.-re.

9) AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

10) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bek.-re.

11) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

12) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás, míg az 1-2. minőségi szempont tekintetében egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési módszerek további részletezését a KD tartalmazza.

13) FAKSZ: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042

14) AK szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) kötni a Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra és minden, a Szerződéses cél elérése céljából az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre, továbbá a harmadik személyeknek vagy a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben, növényzetben és zöldfelületekben okozott kárra, valamint az AK-nek okozott minden vagyoni kárra, az építési munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásától számított + 12 hónapig, min. 1 000 000 000 Ft/év és min. 500 000 000 Ft/káresemény biztosítási összeg erejéig. A felelősségbiztosítás önrészesedése nem lehet magasabb mint 10 %, de minimum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint/ káresemény. Személysérüléses károk esetében nem lehet önrészesedés.

15) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

16) AK a IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap alatt 60 napot ért.

17) AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 10 000 000 Ft. Az ajánlati biztosítékot az AT-nek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az AK rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető.

18) Ajánlatkérő 7.1.2020 11:00-tól helyszíni bejárást tart. 5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. § szerint.

Ajánlati biztosíték:

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerűen meghatározott értéke 10 000 000 Ft,

Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartamára [a Kbt. 131. § (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlati kötöttség a felhívás VI.3) pont 16. alpontjában foglalt lejártát követő 60. naptári napig] kell érvényesnek kell lennie. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3) és (5) bekezdésre! A Kbt. 35. § (5) bekezdésre tekintettel a közös Ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös Ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.] esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Fizetési számlára történő befizetés esetében az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-21355824-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét (ajánlati biztosíték – „Szarvasmarha telep korszerűsítés”). Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az Ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— fizetési számlára történő befizetés esetén a banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával,

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példányával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példányával.

A garanciáról szóló igazolásnak vagy a kötelezvénynek, mint elektronikus okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon Ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi felhívásban előírt határidőre nem, vagy a felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-31

English Language Unavailable

CPV Codes
45210000; 45200000; 45213000; 45213240; 45213242; 45213250; 45233228; Building construction work; Works for complete or part construction and civil engineering work; Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport; Agricultural buildings construction work; Cowsheds construction work; Construction work for industrial buildings; Surface coating construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions