Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Furniture
OJEU (High Value) 013377-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Столична община
National registration number: 000696327
Postal address: ул. „Московска“ № 33
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Диана Георгиева
Telephone: +359 29377313
E-mail: d.ivanova@sofia.bg
Fax: +359 29377324
NUTS code: BG411
Main address (URL): https://www.sofia.bg/
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=110810&companyId=20779
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училища и детски градини на територията на Столична община по 12 обособени позиции


II.1.4) Short description

Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на обекти от образователната инфраструктура (училища и детски градини), разположени на територията на 5 района на Столична община (район „Илинден“, район „Връбница“, район „Надежда“, район „Красна поляна“ и район „Средец“

Total Value:
BGN 203715.80

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детски градини на територията на район „Надежда“, Столична община

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. София — ОДЗ № 15 (нова ДГ № 15), ОДЗ № 27 (нова ДГ № 27), ОДЗ № 90, ОДЗ № 115 (нова ДГ № 115) — централа и филиал 152 ЦДГ, ОДЗ № 170 (нова ДГ № 170)

II.1.4) Short description

Обособената позиция обхваща следните обекти:

1) Оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 15 (нова ДГ № 15) „Чучулига“, район „Надежда“.

2) Оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 27 (нова ДГ № 27) „Детска китка“, район „Надежда“.

3) Оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, район „Надежда“.

4) Оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 115 (нова ДГ № 115) „Осми март“, район „Надежда“ — централа и филиал 152 ЦДГ.

5) Оборудване и обзавеждане на ОДЗ № 170 (нова ДГ № 170) „Пчелица“, район „Надежда“

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на детски легла столове, маси и двуетажни легла на обща стойност до 77 276,00 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 г., Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”


Description: Item/Lot 2
Title:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, Столична община

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. София — 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

II.1.4) Short description

Обособената позиция обхваща следния обект: оборудване и обзавеждане на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на гардероби, модулни стелажи за библиотека и модулни лабораторни маси на обща стойност до 57 846,00 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 г., Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”


Description: Item/Lot 3
Title:

Доставка и монтаж на компютри и техника за училища на територията на Столична община

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. София - 62 ОУ „Христо Ботев“, ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) „Света троица”, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

II.1.4) Short description

Обособената позиция обхваща следните обекти:

1) Оборудване на 62 ОУ „Христо Ботев“, район „Връбница“.

2) Оборудване на ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) „Света троица“, район „Илинден“.

3) Оборудване на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“.

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на компютри, монитори, екрани, лаптопи, проектори и интерактивни дъски на обща стойност до 38 185,71 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 г., Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”


Description: Item/Lot 4
Title:

Доставка и монтаж на спортно обзавеждане и оборудване за 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, Столична община

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. София — 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

II.1.4) Short description

Обособената позиция обхваща следния обект: оборудване и обзавеждане на на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, Столична община”:

Предметът на обособената позиция включва доставка и монтаж на седалки за зрители в комплект с подвижни трибуни, мобилни стойки за баскетбол, волейболни мрежи, мобилни стойки за волейболна мрежа, преградна завеса и шведска стена на обща стойност до 118 634,00 BGN без ДДС.

Предвидените количества и технически характеристики на оборудването и обзавеждането, попадащо в обхвата на обособената позиция, са описани в приложената към документацията техническа спецификация.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 г., Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 247-567885

Contract No:
СОА20-ДГ55-11
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детски градини на територията на район „Надежда“, Столична община


2020-01-07

10
10
0
0
0
Official name: „Българска училищна индустрия“ ООД
National registration number: 175123092
Postal address: ул. „Родопски извор“ № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32
Town: София
Postal code: 1680
Country: BG
Telephone: +359 24011000
E-mail: bsi.group@abv.bg
Fax: +359 224011000
NUTS code: BG411
URL: www.bsibg.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 77276.00
Total Value:
BGN 57627.50

Contract No:
СОА20-ДГ55-12
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, Столична община


2020-01-07

9
9
0
0
0
Official name: „КАН-Учтехспорт-България“ ООД
National registration number: 128049011
Postal address: ул. „Граф Игнатиев“ № 52
Town: с. Кукурево
Postal code: 8673
Country: BG
Telephone: +359 46667900
E-mail: office@cansportbg.com
Fax: +359 46667904
NUTS code: BG343
URL: www.cansportbg.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 57846.00
Total Value:
BGN 37262.49

Contract No:
СОА20-ДГ55-13
II.2.1) Lot No: 10
Title:

Доставка и монтаж на компютри и техника за училища на територията на Столична община


2020-01-07

10
10
0
0
0
Official name: „Контракс“ АД
National registration number: 175415627
Postal address: ул. „Тинтява“ № 13
Town: София
Postal code: 1113
Country: BG
Telephone: +359 29609777
E-mail: sales@kontrax.bg
Fax: +359 29609777
NUTS code: BG411
URL: www.kontrax.bg
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 38185.71
Total Value:
BGN 21180.00

Contract No:
СОА20-ДГ55-14
II.2.1) Lot No: 12
Title:

Доставка и монтаж на спортно обзавеждане и оборудване за 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, Столична община


2020-01-07

7
7
0
0
0
Official name: „НАД Дизайн“ ЕООД
National registration number: 203407291
Postal address: ул. „Свети Иван Рилски“ № 351
Town: Дупница
Postal code: 2600
Country: BG
Telephone: +359 879617600
E-mail: nad_design@abv.bg
Fax: +359 879617600
NUTS code: BG413
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 118634.00
Total Value:
BGN 87645.81

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
39100000; 39161000; 39143116; 39112000; 39122000; 39160000; 39120000; 30213000; 32323000; 32351200; 38652120; 37400000; 39111000; Furniture; Kindergarten furniture; Cots; Chairs; Cupboards and bookcases; School furniture; Tables, cupboards, desk and bookcases; Personal computers; Video monitors; Screens; Video projectors; Sports goods and equipment; Seats;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions