Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Brâila: Bread products
OJEU (High Value) 013540-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Consiliul Județean Brâila
National registration number: 4205491
Postal address: Piața Independenţei nr. 1
Town: Brâila
Postal code: 810210
Country: RO
Contact person: Serviciul Achiziții Publice
Telephone: +40 239619600-249
E-mail: achizitii.publice@portal-braila.ro
Fax: +40 239619044
NUTS code: RO221
Main address (URL): www.portal-braila.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Furnizarea și distribuția de produse de panificație, produse lactate și fructe proaspete (mere) prin Programul pentru școli al României, în anii școlari 2019-2020, 2020-2021

Reference number: 4205491_2018_PAAPD1029694

II.1.4) Short description

Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie al produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Lot I: Produse panificaţie.

Acord-cadru:

— cantităţi minime = 4 879 224 buc., cantităţi maxime = 9 811 200 buc.,

— valoare minimă: 2 537 196,48 RON fara TVA; valoare maximă: 5 101 824 RON fara TVA.

Contract subsecvent:

— cantităţi minime: 4 879 224 buc., cantităţi maxime: 4 905 600 buc.

Lot II: Produse lactate.

Acord-cadru:

— cantităţi minime = 2 962 385 buc; cantităţi maxime = 5 956 800 bucăţi,

— valoare minimă: 2 369 908,80 RON fara TVA; valoare maxi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


4765440
4765440

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Fructe (mere)

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: RO221
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Judetul Braila.

II.1.4) Short description

Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe proaspete (mere), în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— cantităţi minime acord-cadru = 1 916 838 bucăţi,

— cantităţi maxime acord-cadru = 3 854 400 bucăţi.

Acord-cadru:

— valoare minimă: 1 054 260,90 RON,

— valoare maximă: 2 119 920 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— cantităţi minime contract subsecvent: 1 916 838 bucăţi,

— cantităţi maxime contract subsecvent: 3 854 400 bucăţi.

Notă: estimările cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru şi a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, se regăsesc în anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli şi grădiniţe.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Lanţul de aprovizionare.
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalca... detalii pe www.e-licitatie.ro


Description: Item/Lot 2
Title:

Produse lactate

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO221
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Judetul Braila.

II.1.4) Short description

Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de lapte şi produse lactate în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— cantităţi minime acord-cadru = 2 962 385 bucăţi,

— cantităţi maxime acord-cadru = 5 956 800 bucăţi.

Acord-cadru:

— valoare minimă: 2 369 908,80 RON,

— valoare maximă: 4 765 440,00 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— cantităţi minime contract subsecvent: 2 962 386 bucăţi,

— cantităţi maxime contract subsecvent: 2 978 400 bucăţi.

Notă: estimările cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru şi a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, se regăsesc în anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli şi grădiniţe.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Lanţul de aprovizionare.
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalca... detalii pe www.e-licitatie.ro


Description: Item/Lot 3
Title:

Produse panificație

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO221
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Judetul Braila.

II.1.4) Short description

Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Lot I: Produse panificaţie.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— cantităţi minime acord-cadru = 4 879 224 bucăţi,

— cantităţi maxime acord-cadru = 9 811 200 bucăţi.

Acord-cadru:

— valoare minimă: 2 537 196,48 RON,

— valoare maximă: 5 101 824 RON.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— cantităţi minime contract subsecvent: 4 879 224 bucăţi,

— cantităţi maxime contract subsecvent: 4 905 600 bucăţi.

Notă: estimările cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru şi a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, se regăsesc în anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli şi grădiniţe.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Lanţul de aprovizionare.
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalca... detalii pe www.e-licitatie.ro


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 025-054793

Contract No:
418
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Produse lactate


2019-12-03

1
1
0
0
1
Official name: Alpiline S.R.L.
National registration number: 34150819
Postal address: Str. Focşani nr. 86C
Town: Brăila
Postal code: 810166
Country: RO
Telephone: +40 745361156
E-mail: stefan7272@yahoo.com
NUTS code: RO221
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 4765440

4765440
4765440

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Consiliul Județean Brăila
Postal address: Piața Independenţei nr. 1
Town: Brăila
Postal code: 810210
Country: RO
Telephone: +40 239619600
E-mail: achizitii.publice@portal-braila.ro
Fax: +40 239619044
URL: www.portal-braila.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
15811000; 03220000; 15500000; Bread products; Vegetables, fruits and nuts; Dairy products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions