Romania-Bucharest: Diesel fuel

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Diesel fuel
OJEU (High Value) 013553-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
National registration number: 4221187
Postal address: Str. Carol I nr. 2-4
Town: Bucureşti
Postal code: 030161
Country: RO
Contact person: Alecsandru Ploeșteanu
Telephone: +40 213072482
E-mail: achizitii@madr.ro, asistenta@madr.ro
Fax: +40 213079814
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.madr.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Furnizare carburanți din stațiile furnizorului pentru MADR, DGDR AM-PNDR și DGP AM-POPAM

Reference number: 4221187/2019/2-2/1, 4221187/2019/215, 4221187/2019/1-3/3

II.1.4) Short description

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lansează prezenta procedură de atribuire având ca obiect furnizarea de carburanți din stațiile furnizorului, având ca obiectiv general asigurarea desfășurării activității specifice instituției publice și personalului angajat al acestuia, conform cerințelor specificate in caietele de sarcini. Procedura se va desfășura pe 3 (trei) loturi. Autoritatea contractanta va incheia cate un acord-cadru de furnizare distinct pentru fiecare lot in parte.

Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: a 16-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; termenul pentru solicitarea de clarificări: până în a 14-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări: a 12-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Ter […] detalii pe www.e-licitatie.ro


2931720
2931720

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Furnizare carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al MADR

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO32
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Statiile furnizorului – ROMANIA.

II.1.4) Short description

Cantități și valori estimate ale unui contract subsecvent (CS):

— cantitatea minimă de motorină (minim 1 lună): 8 350 litri,

— cantitatea maximă de motorină (maxim 12 luni): 100 200 litri,

— cantitatea minimă de benzină (minim 1 lună): 200 litri,

— cantitatea maximă de benzină (maxim 12 luni): 2 400 litri.

Valoarea minimă a unui CS: 42 159 RON fără TVA.

Valoarea maximă a unui CS: 505 908 RON fără TVA.

Cantități și valori estimate ale acordului-cadru:

— cantitatea minimă de motorină (minim 12 luni): 100 200 litri,

— cantitatea maximă de motorină (maxim 24 luni): 200 400 litri,

— cantitatea minimă de benzină (minim 12 luni): 2 400 litri,

— cantitatea maximă de benzină (maxim 24 luni): 4 800 litri.

Valoarea minimă a acordului-cadru pt. lotul 1: 505 908 RON fără TVA.

Valoarea maximă a acordului-cadru pt. lotul 1: 1 011 816 RON fără TVA.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Punctaj tehnic
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95Description: Item/Lot 2
Title:

Furnizare carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al DGDR AM-PNDR

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO32
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Statiile furnizorului – ROMANIA.

II.1.4) Short description

Cantități și valori estimate ale unui contract subsecvent:

— cantitatea minimă de motorină (minim 1 lună): 13 800 litri,

— cantitatea maximă de motorină (maxim 12 luni): 165 600 litri.

Valoarea minimă a unui contract subsecvent: 68 172 RON fără TVA.

Valoarea maximă a unui contract subsecvent: 818 064 RON fără TVA.

Cantități și valori estimate ale acordului cadru:

— cantitatea minimă de motorină (minim 12 luni): 165 600 litri,

— cantitatea maximă de motorină (maxim 24 luni): 331 200 litri.

Valoarea minimă a acordului-cadru pt. lot 2: 818 064 RON fără TVA.

Valoarea maximă a acordului-cadru pt. lot 2: 1 636 128 RON fără TVA.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Punctaj tehnic
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Program / Proiect Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR


Description: Item/Lot 3
Title:

Furnizare carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al DGP AM-POPAM

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: RO32
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Statiile furnizorului – ROMANIA.

II.1.4) Short description

Cantități și valori estimate ale unui contract subsecvent:

— cantitatea minimă de motorină (minim 1 lună): 4 800 litri,

— cantitatea maximă de motorină (maxim 12 luni): 57 600 litri.

Valoarea minimă a unui contract subsecvent: 23 712 RON fără TVA.

Valoarea maximă a unui contract subsecvent: 284 544 RON fără TVA.

Cantități și valori estimate ale acordului cadru:

— cantitatea minimă de motorină (minim 12 luni): 57 600 litri,

— cantitatea maximă de motorină (maxim 24 luni): 115 200 litri.

Valoarea minimă a acordului-cadru pt. lot 3: 284 544 RON fără TVA.

Valoarea maximă a acordului-cadru pt. lot 3: 569 088 RON fără TVA.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Punctaj tehnic
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Program / Proiect Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime - POPAM


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 148-363818

Contract No:
248
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Furnizare carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al MADR


2019-12-27

3
0
0
0
3
Official name: OMV Petrom Marketing
National registration number: RO 11201891
Postal address: Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Town: București
Postal code: 013329
Country: RO
Telephone: +40 800080077
E-mail: danut.trifu@petrom.com, vlad.stoica@petrom.com, alexandru.stoian1@petrom.com
Fax: +40 212063120
NUTS code: RO321
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1011816

922920
922920

Contract No:
250
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Furnizare carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al DGP AM-POPAM


2019-12-27

3
0
0
0
3
Official name: OMV Petrom Marketing
National registration number: RO 11201891
Postal address: Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Town: București
Postal code: 013329
Country: RO
Telephone: +40 800080077
E-mail: danut.trifu@petrom.com, vlad.stoica@petrom.com, alexandru.stoian1@petrom.com
Fax: +40 212063120
NUTS code: RO321
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 569088

518400
518400

Contract No:
249
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Furnizare carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al DGDR AM-PNDR


2019-12-27

3
0
0
0
3
Official name: OMV Petrom Marketing
National registration number: RO 11201891
Postal address: Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Town: București
Postal code: 013329
Country: RO
Telephone: +40 800080077
E-mail: danut.trifu@petrom.com, vlad.stoica@petrom.com, alexandru.stoian1@petrom.com
Fax: +40 212063120
NUTS code: RO321
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1636128

1490400
1490400

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Serviciul Investiții și Achiziții
Postal address: Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3
Town: București
Country: RO
Telephone: +40 213072482
E-mail: marina.orban@madr.ro
Fax: +40 213072316
URL: www.madr.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
09134200; Diesel fuel;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions