Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Ústí nad Labem: Endoscopes
OJEU (High Value) 013572-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Krajská zdravotní, a.s.
National registration number: 25488627
Postal address: Sociální péče 3316/12A
Town: Ústí nad Labem
Postal code: 401 13
Country: CZ
Contact person: Monika Ondová
Telephone: +420 477117959
E-mail: monika.ondova@kzcr.eu
NUTS code: CZ042
Main address (URL): http://www.kzcr.eu/
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.kzcr.eu/
I.4) Type of the contracting authority:
akciová společnost

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie - část 2: Videokolonoskop


II.1.4) Short description

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového videokolonoskopu spolu s odpovídajícím příslušenstvím.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie - část 2: Videokolonoskop

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ústecký kraj.

II.1.4) Short description

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového videokolonoskopu spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Děčín, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-515472

Contract No:
Z2019-038504
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie - část 2: Videokolonoskop
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
33168100; Endoscopes;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions