Poland-Warsaw: Chemical reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Chemical reagents
OJEU (High Value) 013633-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
National registration number: PL
Postal address: ul. Indiry Gandhi 14
Town: Warszawa
Postal code: 02-776
Country: PL
Contact person: Grzegorz Karczmarz
Telephone: +48 223496224
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Fax: +48 223496223
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.ihit.waw.pl
Address of the buyer profile (URL): http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz materiałów zużywalnych w podziale na 11 części

Reference number: IHIT/P/25/2019

II.1.4) Short description

Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz materiałów zużywalnych w podziale na 11 części

Total Value:
PLN 1328046.76

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Testy służące do wykrywania przeciwciał / testy wysokiej rozdzielczości /

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Testy służące do wykrywania przeciwciał / testy wysokiej rozdzielczości /

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Odczynniki do barwienia i utrwalania komórek w teście limfocytotoksycznym

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Odczynniki do barwienia i utrwalania komórek w teście limfocytotoksycznym.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Odczynniki służące do dezaktywacji przeciwciał

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Odczynniki służące do dezaktywacji przeciwciał.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 4
Title:

Odczynniki do cytometru przepływowego

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Odczynniki do cytometru przepływowego.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 5
Title:

Testy do amplifikacji i detekcji wirusów HIV, HCV, HBV

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Testy do amplifikacji i detekcji wirusów HIV, HCV, HBV.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 6
Title:

Testy wraz z materiałami zużywalnymi do genotypowania HLA-A, B, C, DRB1, DQA1/DQB1 na poziomie niskiej rozdzielczości w technologii Luminex

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Testy wraz z materiałami zużywalnymi do genotypowania HLA-A, B, C, DRB1, DQA1/DQB1 na poziomie niskiej rozdzielczości w technologii Luminex.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 7
Title:

Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 8
Title:

Podłoża bakteriologiczne

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Podłoża bakteriologiczne.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 9
Title:

Testy do prowadzenia badań weryfikacyjnych u dawców

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Testy do prowadzenia badań weryfikacyjnych u dawców.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 10
Title:

Kulki do kalibracji cytometru przepływowego

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Kulki do kalibracji cytometru przepływowego.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 11
Title:

Kulki do kalibracji cytometru przepływowego

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Odczynników.

II.1.4) Short description

Kulki do kalibracji cytometru przepływowego.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 101-244121

Contract No:
IHIT/DZ/298/2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Testy służące do wykrywania przeciwciał / testy wysokiej rozdzielczości /


2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Biomedica Poland
Town: Piaseczno
Postal code: 05-500
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 540389.52
Total Value:
PLN 528240.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Odczynniki do barwienia i utrwalania komórek w teście limfocytotoksycznym
Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Odczynniki służące do dezaktywacji przeciwciał
Contract No:
IHIT/DZ/295/2019
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Odczynniki do cytometru przepływowego


2019-09-17

1
0
0
0
1
Official name: Becton Dickinson
Town: Warszawa
Postal code: 02-823
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 16523.51
Total Value:
PLN 16152.00

Contract No:
IHIT/DZ/294/2019
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Testy do amplifikacji i detekcji wirusów HIV, HCV, HBV


2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Copernicus Diagnostics Sp. z o.o.
Town: Wołomin
Postal code: 05-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 287258.40
Total Value:
PLN 280800.00

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Testy wraz z materiałami zużywalnymi do genotypowania HLA-A, B, C, DRB1, DQA1/DQB1 na poziomie niskiej rozdzielczości w technologii Luminex
Contract No:
IHIT/DZ/292/2019
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych


2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Q4Lab
Town: Warszawa
Postal code: 00-739
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 51874.50
Total Value:
PLN 48012.08

Contract No:
IHIT/DZ/293/2019
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Podłoża bakteriologiczne


2019-09-17

3
3
0
0
3
Official name: Graso Zenon Sobiecki
Town: Krąg, Starogard G.
Postal code: 83-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 9207.00
Total Value:
PLN 3900.00

Contract No:
IHIT/DZ/296/2019
II.2.1) Lot No: 9
Title:

Testy do prowadzenia badań weryfikacyjnych u dawców


2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Copernicus Diagnostics Sp. z o.o.
Town: Wołomin
Postal code: 05-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 16010.97
Total Value:
PLN 16500.00

Contract No:
IHIT/DZ/299/2019
II.2.1) Lot No: 10
Title:

Kulki do kalibracji cytometru przepływowego


2019-10-04

2
1
0
0
2
Official name: Biolim Paulina Lemańczyk
Town: Gdynia
Postal code: 81-393
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3672.58
Total Value:
PLN 3590.00

Contract No:
IHIT/DZ/297/2019
II.2.1) Lot No: 11
Title:

Odczynniki laboratoryjne do mrożenia preparatów komórek macierzystych


2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Tk Biotech Sp. z o.o. Sp.k.
Town: Warszawa
Postal code: 02-956
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 234280.00
Total Value:
PLN 238868.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33696300; 33696500; Chemical reagents; Laboratory reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions