Croatia-Rijeka: All other non-therapeutic products

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Croatia-Rijeka: All other non-therapeutic products
OJEU (High Value) 013638-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
National registration number: 20043484292
Postal address: Krešimirova 52A
Town: Rijeka
Postal code: 51000
Country: HR
Contact person: Odjel nabave, Tatjana Črnac Rdaulović, dipl. oec.
Telephone: +385 51666021
E-mail: javna.nabava@domzdravlja-pgz.hr
NUTS code: HR
Main address (URL): www.domzdravlja-pgz.hr
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Laboratorijski potrošni materijal uz najam uređaja po grupama (G1-G6) LAB3

Reference number: VV-03-20

II.1.4) Short description

Lab. potr. mat. uz najam uređaja po grupama (G1-G6) LAB3.

Total Value:
HRK 2692958.96

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

G1- Lab. potr. mat. za imunokemijski analizator uz najam uređaja

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kao u DON-u.

II.1.4) Short description

G1- Lab. potr. mat. za imunokemijski analizator uz najam uređaja.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %, max 10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 %,max 90 bodovaDescription: Item/Lot 2
Title:

G2 - Lab. potr. mat. za hematološki brojač uz najam uređaja

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kao u DON-u.

II.1.4) Short description

G2 - Lab. potr. mat. za hematološki brojač uz najam uređaja.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %, max 10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 %,max 90 bodovaDescription: Item/Lot 3
Title:

G3 - Lab. potr. mat. za urinske analizatore uz najam uređaja

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kao u DON-u.

II.1.4) Short description

G3 - Lab. potr. mat. za urinske analizatore uz najam uređaja.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %, max 10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 % max. 90 bodovaDescription: Item/Lot 4
Title:

G4 - Lab. potr. mat. za automatsko mjerenje sedimentacije uz najam uređaja

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kao u DON-u.

II.1.4) Short description

G4 - Lab. potr. mat. za automatsko mjerenje sedimentacije uz najam uređaja.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %, max 10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 %, max 90 bodovaDescription: Item/Lot 5
Title:

G5 - Lab. potr. mat. za koagulometre uz najam uređaja

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prema DON-u.

II.1.4) Short description

G5 - Lab. potr. mat. za koagulometre uz najam uređaja.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 %, max.10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 %.max 90 bodovaDescription: Item/Lot 6
Title:

G6 - Lab. potr. mat. za biokemijske analizatore uz najam uređaja

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prema DON-u.

II.1.4) Short description

G6 - Lab. potr. mat. za biokemijske analizatore uz najam uređaja.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rok isporuke
Weighting: 10 % max 10 bodova
Cost/Price
Weighting: 90 % max 90 bodovaSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 209-509726

II.2.1) Lot No: 1

2020-01-01

1
1
0
0
1
Official name: Beckman Coulter d.o.o.
National registration number: 46191202403
Postal address: Avenija V. Holjevca 40
Town: Zagreb
Postal code: 10020
Country: HR
Telephone: +385 4899012
E-mail: gcoric@beckman.com
NUTS code: HR041
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 880000.00
Total Value:
HRK 818120.00

II.2.1) Lot No: 2

2020-01-01

1
1
0
0
1
Official name: Medi-Lab d.o.o.
National registration number: 77804145433
Postal address: Hondlova 2/9
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 2356777
E-mail: lradic@medilab.hr
Fax: +385 2356700
NUTS code: HR
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 296000.00
Total Value:
HRK 282690.00

II.2.1) Lot No: 3

2020-01-01

1
1
0
0
1
Official name: Medi-Lab d.o.o.
National registration number: 77804145433
Postal address: Hondlova 2/9
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 2356777
E-mail: lradic@medilab.hr
Fax: +385 2356700
NUTS code: HR
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 840000.00
Total Value:
HRK 796018.00

II.2.1) Lot No: 4

2020-01-01

1
1
0
0
1
Official name: Medi-Lab d.o.o.
National registration number: 77804145433
Postal address: Hondlova 2/9
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 2356777
E-mail: lradic@medilab.hr
Fax: +385 2356700
NUTS code: HR
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 208800.00
Total Value:
HRK 196900.00

II.2.1) Lot No: 5

2020-01-01

1
1
0
0
1
Official name: H.K.O. d.o.o.
National registration number: 36754161329
Postal address: Banjavčićeva 13
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 12441755
E-mail: hko@hko.hr
Fax: +385 12441756
NUTS code: HR
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 600000.00
Total Value:
HRK 599230.96

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

U skladu s člankom 405. i 406.Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb u roku od 10 dana od dana:

— objave obavijesti o nadmetanju u odnosu na sadržaj obavijesti ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, odnosno na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prethodno navedenom stavku nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora biti sačinjena na način propisan člankom 420. Zakona o javnoj nabavi (NN 12


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
33695000; All other non-therapeutic products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions