Poland-Warsaw: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
OJEU (High Value) 013670-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojskowy Instytut Medyczny
Postal address: ul. Szaserów 128
Town: Warszawa 44
Postal code: 04-141
Country: PL
Contact person: Jacek Zdziebłowski
Telephone: +48 261816816
E-mail: jzdzieblowski@wim.mil.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.wim.mil.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.wim.mil.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych.

Reference number: P/197/2019/SZ/WIM-94/ZP/19

II.1.4) Short description

Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Total Value:
PLN 21363033.50

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Protezy naczyniowe

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Protezy naczyniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 300,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 24 000,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Urządzenia zamykające do tętnicy udowej

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Urządzenia zamykające do tętnicy udowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 100,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 86 500,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Układy oddechowe

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Układy oddechowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 200,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 6
Title:

Koce grzewcze do ogrzewania pacjenta

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Koce grzewcze do ogrzewania pacjenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 7
Title:

Elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 650,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 8
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 400,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 9
Title:

Zastawki i konduity aortalne

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Zastawki i konduity aortalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 600,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 10
Title:

Kaniule udowe i zestawy do procedury ECMO

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Kaniule udowe i zestawy do procedury ECMO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 600,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 11
Title:

Kaniule do selektywnej perfuzji mózgu

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Kaniule do selektywnej perfuzji mózgu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 800,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 12
Title:

Nożyk chirurgiczny

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Nożyk chirurgiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 13
Title:

Zestaw jednorazowy do autotransfuzji

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Zestaw jednorazowy do autotransfuzji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 200,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 14
Title:

Sterylna osłona na głowicę USG

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Sterylna osłona na głowicę USG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 700,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 15
Title:

System do zmykania uszka lewego przedsionka

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

System do zmykania uszka lewego przedsionka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 200,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 16
Title:

Sonda do pomiaru przepływów

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Sonda do pomiaru przepływów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 17
Title:

System do bronchoskopii

II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

System do bronchoskopii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 100,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 18
Title:

Narzędzia do operacji torakoskopowych

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Narzędzia do operacji torakoskopowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 700,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 19
Title:

Jednorazowa linia do podgrzewania płynów infuzyjnych

II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Jednorazowa linia do podgrzewania płynów infuzyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 20
Title:

w wydychanym powietrzu
2

II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

w wydychanym powietrzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
2

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 21
Title:

Elektrody do czasowej stymulacji serca z balonikiem

II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Elektrody do czasowej stymulacji serca z balonikiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 200,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 22
Title:

Dren do pomp do żywienia dojelitowego z multi konektorem

II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Dren do pomp do żywienia dojelitowego z multi konektorem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 650,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 23
Title:

Zastawka aortalna

II.2.1) Lot No: 23
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Zastawka aortalna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 173 500,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 24
Title:

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego

II.2.1) Lot No: 24
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 900,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 25
Title:

Cewnik balonowy do kontr pulsacji wewnątrzaortalnej

II.2.1) Lot No: 25
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Cewnik balonowy do kontr pulsacji wewnątrzaortalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 170-414997

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Protezy naczyniowe


2019-12-20

2
2
0
0
2
Official name: Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Postal address: ul. dr. Stefana Kopcińskiego 69/71
Town: Łódź
Postal code: 90-032
Country: PL
E-mail: przetargi@hammer.pl
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 78600.00

68500.00
79000.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: LivaNova Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Postępu 21
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: danuta.sutkowska@livanova.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 290200.00
Total Value:
PLN 295950.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Urządzenia zamykające do tętnicy udowej


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Abbott Medical Sp. z o.o.
Postal address: ul. Postępu 21B
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: przetargi@abbott.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 252000.00
Total Value:
PLN 252000.00

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Polna 11
Town: Warszawa
Postal code: 00-633
Country: PL
E-mail: rs.wawtenders@medtronic.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5334600.00
Total Value:
PLN 5468060.00

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Układy oddechowe


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Polna 11
Town: Warszawa
Postal code: 00-633
Country: PL
E-mail: rs.wawtenders@medtronic.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 136800.00
Total Value:
PLN 136620.00

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Koce grzewcze do ogrzewania pacjenta


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Polna 11
Town: Warszawa
Postal code: 00-633
Country: PL
E-mail: rs.wawtenders@medtronic.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 13120.00
Total Value:
PLN 13080.00

Contract No:
7
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych


2019-12-20

2
2
0
0
2
Official name: Sinmed Sp. z o.o
Postal address: ul. Graniczna 32B
Town: Przyszowice
Postal code: 44-178
Country: PL
E-mail: dzp2@sinmed.pl
NUTS code: PL229
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 40000.00

24500.00
78000.00

Contract No:
8
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
Postal address: Al. Jerozolimskie 94
Town: Warszawa
Postal code: 00-807
Country: PL
E-mail: przetargi@edwards.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2495000.00
Total Value:
PLN 2514680.00

Contract No:
9
II.2.1) Lot No: 9
Title:

Zastawki i konduity aortalne


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Abbott Medical Sp. z o.o.
Postal address: ul. Postępu 21B
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: przetargi@abbott.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 286000.00
Total Value:
PLN 285700.00

Contract No:
10
II.2.1) Lot No: 10
Title:

Kaniule udowe i zestawy do procedury ECMO


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Getinge Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Osmańska 14
Town: Warszawa
Postal code: 02-823
Country: PL
E-mail: przetargi.pl@getinge.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 227000.00
Total Value:
PLN 430000.00

Contract No:
11
II.2.1) Lot No: 11
Title:

Kaniule do selektywnej perfuzji mózgu
Contract No:
12
II.2.1) Lot No: 12
Title:

Nożyk chirurgiczny


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: MDT Sp. z o.o.
Postal address: ul. Skośna 12A
Town: Kraków
Postal code: 30-383
Country: PL
E-mail: biuro@mdt.pl
NUTS code: PL213
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 13000.00
Total Value:
PLN 16900.00

Contract No:
13
II.2.1) Lot No: 13
Title:

Zestaw jednorazowy do autotransfuzji


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Postal address: Al. Jerozolimskie 134
Town: Warszawa
Postal code: 02-305
Country: PL
E-mail: magdalena.grochowska@fresenius-kabi.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 446250.00
Total Value:
PLN 401877.50

Contract No:
14
II.2.1) Lot No: 14
Title:

Sterylna osłona na głowicę USG


2019-12-20

2
2
0
0
2
Official name: MS Medical Sp. z o.o. Sp. k.
Postal address: ul. Gałeczki 54
Town: Chorzów
Postal code: 41-500
Country: PL
E-mail: przetargi@lms-medical.pl
NUTS code: PL22A
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 43200.00

38340.00
90000.00

Contract No:
15
II.2.1) Lot No: 15
Title:

System do zmykania uszka lewego przedsionka


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp. z o.o.
Postal address: ul. Powstańców Śląskich 54A lok. 2A
Town: Wrocław
Postal code: 53-333
Country: PL
E-mail: biuro@symico.pl
NUTS code: PL514
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 441500.00
Total Value:
PLN 435000.00

Contract No:
16
II.2.1) Lot No: 16
Title:

Sonda do pomiaru przepływów


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: DRG Medtek Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wita Stwosza 24
Town: Warszawa
Postal code: 02-661
Country: PL
E-mail: office@drgmedtek.pl
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 124500.00
Total Value:
PLN 124500.00

Contract No:
17
II.2.1) Lot No: 17
Title:

System do bronchoskopii


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Biameditek Sp. z o.o.
Postal address: ul. Elewatorska 58
Town: Białystok
Postal code: 15-620
Country: PL
E-mail: przetargi@biameditek.pl
NUTS code: PL841
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 131880.00
Total Value:
PLN 125286.00

Contract No:
18
II.2.1) Lot No: 18
Title:

Narzędzia do operacji torakoskopowych


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Polna 11
Town: Warszawa
Postal code: 00-633
Country: PL
E-mail: rs.wawtenders@medtronic.pl
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 103380.00
Total Value:
PLN 102040.00

Contract No:
19
II.2.1) Lot No: 19
Title:

Jednorazowa linia do podgrzewania płynów infuzyjnych


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Akme Sp. z o.o. Sp. k.
Postal address: ul. Poloneza 89B
Town: Warszawa
Postal code: 02-826
Country: PL
E-mail: akme@akme.com.pl
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 90000.00
Total Value:
PLN 81000.00

Contract No:
20
II.2.1) Lot No: 20
Title:

w wydychanym powietrzu
2
Contract No:
21
II.2.1) Lot No: 21
Title:

Elektrody do czasowej stymulacji serca z balonikiem


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Hagmed Sp. z o.o. Sp. k.
Postal address: ul.Tomaszowska 32
Town: Rawa Mazowiecka
Postal code: 96-200
Country: PL
E-mail: handlowy@hagmed.com
NUTS code: PL712
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 72000.00
Total Value:
PLN 66000.00

Contract No:
22
II.2.1) Lot No: 22
Title:

Dren do pomp do żywienia dojelitowego z multi konektorem


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Postal address: ul. Tysiąclecia 14
Town: Nowy Tomyśl
Postal code: 64-300
Country: PL
E-mail: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 40000.00
Total Value:
PLN 31000.00

Contract No:
23
II.2.1) Lot No: 23
Title:

Zastawka aortalna


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Medtronic Poland sp. z o.o.
Postal address: ul. Polna 11
Town: Warszawa
Postal code: 00-633
Country: PL
E-mail: rs.wawtenders@medtroic.pl
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 10710000.00
Total Value:
PLN 10285000.00

Contract No:
24
II.2.1) Lot No: 24
Title:

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Iłżecka 24
Town: Warszawa
Postal code: 02-135
Country: PL
E-mail: przetargi.mdd@its.jnj.pl
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 53100.00
Total Value:
PLN 51000.00

Contract No:
25
II.2.1) Lot No: 25
Title:

Cewnik balonowy do kontr pulsacji wewnątrzaortalnej


2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 16A
Town: Warszawa
Postal code: 02-092
Country: PL
E-mail: orders.pl@teleflex.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 152000.00
Total Value:
PLN 116000.00

Section V: Complementary information


Additional information:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1, 4, 8 ustawy.

2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami rozdz. 12 pkt 19 SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia;

2) że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z rozdz. 6 pkt 2 SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2.1 ppkt 2, 5, 6 rozdz. 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

A) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 2 lit. b rozdz. 6 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a rozdz. 6 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 rozdz. 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 rozdz. 6 SIWZ stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ rozdz. 6, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 zdanie pierwsze rozdz. 6 SIWZ stosuje się.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33141000; 33157400; 39511100; 31711140; 33182220; 33141411; 19520000; Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables; Medical breathing devices; Blankets; Electrodes; Cardiac valve; Scalpels and blades; Plastic products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions