Sweden-Borlänge: Construction-related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Sweden-Borlänge: Construction-related services
OJEU (High Value) 014213-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Trafikverket
National registration number: 202100-6297
Postal address: Rödavägen 1
Town: Borlänge
Postal code: 781 89
Country: SE
Contact person: Roland Mårtensson
Telephone: +46 771921921
E-mail: roland.martensson@trafikverket.se
NUTS code: SE
Main address (URL): http://www.trafikverket.se
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Sakkunnig Entreprenad-vattenverksamhet till Projekt Slussar i Trollhättekanal

Reference number: 2019

II.1.4) Short description

Konsult som ska leda genomförandet av analyser och utredningar inför val av korridor för farleden. Medverka vid upprättande av projektets övergripande strategier och handlingsplaner för att säkerställa att projektet genomförs i enlighet med Trafikverket Stora Projekts ledningssystem. Medverka vid framtagande av projektets affärsformer och upphandlingsstrategier för de kommande konsult- och entreprenadupphandlingarna. Medverka vid framtagande av systemhandling och förfrågningsunderlag.

Total Value:
SEK 4900000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE23
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Göteborg

II.1.4) Short description

Konsult som ska leda genomförandet av analyser och utredningar inför val av korridor för farleden. Medverka vid upprättande av projektets övergripande strategier och handlingsplaner för att säkerställa att projektet genomförs i enlighet med Trafikverket Stora Projekts ledningssystem. Medverka vid framtagande av projektets affärsformer och upphandlingsstrategier för de kommande konsult- och entreprenadupphandlingarna. Medverka vid framtagande av systemhandling och förfrågningsunderlag.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 215-527922

Contract No:
1
Title:

Sakkunnig Entreprenad-vattenverksamhet till Projekt Slussar i Trollhättekanal


2020-01-09

1
1
1
Official name: FTA Projektstyrning AB
National registration number: 556988-3654
Postal address: Ryk 285
Town: Skepplanda
Postal code: 446 92
Country: SE
Telephone: +46 705269090
E-mail: johan.andren@civcon.se
NUTS code: SE23
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 4900000.00

4900000.00
4900000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Förvaltningsrätten i Falun
Postal address: Box 45
Town: Falun
Postal code: 791 21
Country: SE

Body responsible for mediation procedures
Official name: Trafikverket
Postal address: Kruthusgatan 17
Town: Göteborg
Postal code: 405 33
Country: SE
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Trafikverket
Postal address: Kruthusgatan 17
Town: Göteborg
Postal code: 405 33
Country: SE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71500000; 71530000; Construction-related services; Construction consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions