Sweden-Borlänge: Construction-related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Sweden-Borlänge: Construction-related services
OJEU (High Value) 014215-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Trafikverket
National registration number: 202100-6297
Postal address: Rödavägen 1
Town: Borlänge
Postal code: 781 89
Country: SE
Contact person: Roland Mårtensson
Telephone: +46 771921921
E-mail: roland.martensson@trafikverket.se
NUTS code: SE23
Main address (URL): http://www.trafikverket.se
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Tid-Kalkylplanerare till Projekt Slussar i Trollhättekanal

Reference number: 2019

II.1.4) Short description

Konsulten ska: • Ha ett övergripande ansvar för kalkyler och planering • Ansvara för framtagande av prognoser, indexutveckling och uppföljning • Medverka i framtagande av material till successivanalys samt deltagande vid själva analysen • Medverka i framtagande av affärsform och upphandlingsstrategier • Medverka i genomförande av riskanalys

Total Value:
SEK 4780000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE23
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Göteborg

II.1.4) Short description

Konsulten ska: • Ha ett övergripande ansvar för kalkyler och planering • Ansvara för framtagande av prognoser, indexutveckling och uppföljning • Medverka i framtagande av material till successivanalys samt deltagande vid själva analysen • Medverka i framtagande av affärsform och upphandlingsstrategier • Medverka i genomförande av riskanalys

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 216-530367

Contract No:
1
Title:

Tid-Kalkylplanerare till Projekt Slussar i Trollhättekanal


2020-01-09

3
3
3
Official name: Sveningssons mark och anläggning AB
National registration number: 556775-4121
Postal address: Träleborgsgatan 1a
Town: Jönköping
Postal code: 55311
Country: SE
E-mail: anders.sveningsson@svemark.eu
NUTS code: SE23
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 4780000.00

4780000.00
4780000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Förvaltningsrätten i Falun
Postal address: Box 45
Town: Falun
Postal code: 791 21
Country: SE

Body responsible for mediation procedures
Official name: Trafikverket
Postal address: Kruthusgatan 17
Town: Göteborg
Postal code: 405 33
Country: SE
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Trafikverket
Postal address: Kruthusgatan 17
Town: Göteborg
Postal code: 405 33
Country: SE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71500000; 71530000; Construction-related services; Construction consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions