Croatia-Zagreb: Environmental services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Croatia-Zagreb: Environmental services
OJEU (High Value) 014416-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
National registration number: 19370100881
Postal address: Radnička cesta 80
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Contact person: Julija Bilić
Telephone: +385 13717257
E-mail: julija.bilic@mzoe.hr
Fax: +385 13717181
NUTS code: HR0
Main address (URL): www.mzoe.gov.hr
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Usluga upravljanja projektom u sklopu OPKK projekta Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova

Reference number: 800/02-19/84JN

II.1.4) Short description

Cjelokupni predmet nabave je usluga upravljanja projektom.

Total Value:
HRK 678370.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Usluga stručnjaka za javnu nabavu

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HR0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zagreb.

II.1.4) Short description

Predmet nabave za grupu 1 je usluga stručnjaka za javnu nabavu za potrebe naručitelja u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ KK.06.5.1.03.0001.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Iskustvo stručnjaka
Weighting: 80 %
Cost/Price
Weighting: 20 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“


Description: Item/Lot 2
Title:

Usluga koordinatora projektnih aktivnosti, stručnjaka za financijsko praćenje i izvještavanje i asistenta za provedbu projektnih aktivnosti

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HR0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zagreb.

II.1.4) Short description

Predmet nabave za grupu 2 je usluga koordinatora projektnih aktivnosti, asistenta za provedbu projektnih aktivnosti i stručnjaka za financijsko praćenje i izvještavanje za potrebe naručitelja u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sufinanciran iz Strukturnih i investicijskih fondova EU „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ KK.06.5.1.03.0001.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Iskustvo stručnjaka
Weighting: 80 %
Cost/Price
Weighting: 20 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 128-313386

II.2.1) Lot No: 1

2020-01-03

3
2
0
0
3
Official name: Deloitte d.o.o.
National registration number: 11686457780
Postal address: Radnicka 80
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 12351900
E-mail: gkaracic@deloittece.com
Fax: +385 12351999
NUTS code: HR041
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 522192.00
Total Value:
HRK 184450.00

II.2.1) Lot No: 2

2020-01-03

8
5
0
0
8
Official name: Deloitte d.o.o.
National registration number: 11686457780
Postal address: Radnicka 80
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 12351900
E-mail: gkaracic@deloittece.com
Fax: +385 12351999
NUTS code: HR041
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 1689600.00
Total Value:
HRK 493920.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Služba za nabavu
Postal address: Radnička cesta 80
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 13717257
E-mail: julija.bilic@mzoe.hr
Fax: +385 13717181
URL: www.mzoe.gov.hr

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
90700000; Environmental services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions