Romania-Bucharest: Communications system maintenance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Communications system maintenance services
OJEU (High Value) 014448-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare in Comunicații
National registration number: 14751237
Postal address: Str. Delea Nouă nr. 2
Town: Bucureşti
Postal code: 030925
Country: RO
Contact person: Cătălin Caloiu, Adrian Leaotă
Telephone: +40 372845579-358
E-mail: catalin.caloiu@ancom.org.ro, adrian.leaota@ancom.org.ro
Fax: +40 372845599-402
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.ancom.org.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority:
Autoritate națională

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de mentenanță, service şi suport sistem de comunicații și colaborare VoIP (cod CPV: 50334400-9)

Reference number: CC03/2019

II.1.4) Short description

Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de mentenanță, service şi suport sistem de comunicații și colaborare VoIP (cod CPV: 50334400-9), în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in sectiunea 2 „Caietul de sarcini”.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări in a 11-a zi inainte de termenul limita de stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Total Value:
RON 120217.92

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sediile autorităţii contractante din mun. Bucureşti, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.1.4) Short description

Servicii de mentenanță, service şi suport sistem de comunicații și colaborare VoIP (cod CPV: 50334400-9) în conformitate cu cerinţele minime obligatorii solicitate în secţiunea 2 „Caietul de sarcini”.

Posibilitatea de reluare a competitiei: nu.

Acord-cadru cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 48 luni de la data semnarii de catre ambele parti.

Valoarea estimata fara TVA: 1 179 600,00 RON, fara TVA.

Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 21 000,00 RON.

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 294 900,00 RON.

Estimare cantități care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru:

1) servicii sub formă de abonament lunar:

— cantitate minimă – minim 1 lună, pe bază de abonament lunar,

— cantitate maximă – maxim 48 de luni, pe bază de abonament lunar;

2) servicii suplimentare upgrade, la cerere:

— cantitate minimă – minim 2 upgrade componente software (1 VMware si 1 VoIP),

— cantitate maximă – maxim 20 upgrade componente software (12 VMware si 8 VoIP).

În conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

Estimare cantități care ar putea fi solicitate în cadrul unui singur contract subsecvent:

1) servicii sub formă de abonament lunar:

— cantitate minimă – minim 1 lună, pe bază de abonament lunar,

— cantitate maximă – maxim 12 de luni, pe bază de abonament lunar;

2) servicii suplimentare upgrade, la cerere:

— cantitate minimă – minim 1 upgrade componente software,

— cantitate maximă – maxim 5 upgrade componente software (3 VMware si 2 VoIP).

În conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini.

Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade: conform prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 294 900,00 RON, fara TVA. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: minim 1 contract subsecvent/an.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 091-219372

Contract No:
SC-DAC-23342
Title:

Acord-cadru servicii de mentenanță, service şi suport sistem de comunicații și colaborare VoIP


2019-07-31

2
0
0
0
2
Official name: Cronus eBusiness
National registration number: RO 8774511
Postal address: Str. Nicolae Caramfil nr. 87
Town: București
Postal code: 014131
Country: RO
Telephone: +40 212043636
E-mail: eugen.bunea@cronus.ro, natalia.popescu@cronus.ro
Fax: +40 212043635
NUTS code: RO321
URL: www.cronus.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1179600

1089993.36
1089993.36

Contract No:
SC-DAC-23343
Title:

Contract subsecvent nr. 1


2019-07-31

2
0
0
0
2
Official name: Cronus eBusiness
National registration number: RO 8774511
Postal address: Str. Nicolae Caramfil nr. 87
Town: București
Postal code: 014131
Country: RO
Telephone: +40 212043636
E-mail: eugen.bunea@cronus.ro, natalia.popescu@cronus.ro
Fax: +40 212043635
NUTS code: RO321
URL: www.cronus.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 100181.60
Total Value:
RON 100181.60

Contract No:
SC-DAC-40372
Title:

Contract subsecvent nr. 2


2019-12-17

1
0
0
0
1
Official name: Cronus eBusiness
National registration number: RO 8774511
Postal address: Str. Nicolae Caramfil nr. 87
Town: București
Postal code: 014131
Country: RO
Telephone: +40 212043636
E-mail: eugen.bunea@cronus.ro, natalia.popescu@cronus.ro
Fax: +40 212043635
NUTS code: RO321
URL: www.cronus.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 20036.32
Total Value:
RON 20036.32

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departamentul Achiziţii/Serviciul Juridic Achiziţii
Postal address: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Town: București
Postal code: 030925
Country: RO
Telephone: +40 372845339
E-mail: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Fax: +40 372845402-599
URL: www.ancom.org.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
50334400; Communications system maintenance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions