Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Timișoara: Architectural, engineering and planning services
OJEU (High Value) 014461-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Municipiul Timișoara
National registration number: 14756536
Postal address: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Town: Timișoara
Postal code: 300030
Country: RO
Contact person: Emilia Micorici – Serviciul Achiziții Publice
Telephone: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
NUTS code: RO424
Main address (URL): www.primariatm.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții „Expertiză + DALI + PT reabilitare corp clădire școală Lic. «N. Lenau» (fost Colegiul «Ion Mincu»), Timișoara, Str. Ghe. Lazăr nr. 22-30”

Reference number: 14756536_2019_ PAAPD1094235

II.1.4) Short description

În baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „Expertiza + DALI + PT reabilitare corp cladire scoala Lic. „N. Lenau” (fost Colegiul „Ion Mincu”), Timisoara, Str. Ghe. Lazar nr. 22-30”, în conformitate cu cerintele din tema de proiectare si nota conceptuala. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Total Value:
RON 180700

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Timisoara, Str. Ghe. Lazar nr. 22-30, la sediul prestatorului si la sediul beneficiarului (dupa caz).

II.1.4) Short description

În baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „Expertiza + DALI + PT reabilitare corp cladire scoala Lic. „N. Lenau” (fost Colegiul „Ion Mincu”), Timisoara, Str. Ghe. Lazar nr. 22-30” în conformitate cu cerintele din tema de proiectare si nota conceptuala, dupa cum urmeaza:

Etapa I presupune predarea în termen de 60 zile calendaristice:

— expertiza + documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție (D.A.L.I.).

Etapa II presupune predarea în termen de 60 zile calendaristice de la aprobarea prin HCL a documentatiei DALI:

— proiect tehnic verificat conform legii,

— proiect pentru autorizarea executării lucrărilor + proiect pentru organizare execuție lucrări inclusiv proiect pentru obținerea autorizației de construire + proiect tehnic de execuție + detalii de execuție + caiet de sarcini + plan SSM + deviz martor.

Termenul de predare la beneficiar a documentațiilor prevăzute în etapa II de proiectare este de 60 de zile calendaristice de la ordinul de incepere a lucrarilor si numai după aprobarea documentațiilor din etapa I (DALI se va aproba în Consiliul Local al Municipiului Timișoara).

După predarea documentației integrale, prestatorul are obligația de a presta serviciile aferente etapei III astfel cum sunt acestea detaliate in tema de proiectare.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 184-448538

Contract No:
258
Title:

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „Expertiză + DALI + PT reabilitare corp clădire școală Lic. «N. Le [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


2019-12-31

1
1
0
0
1
Official name: Bau Proiect
National registration number: RO 1802622
Postal address: Str. Doctor Iosif Nemoianu nr. 6a
Town: Timișoara
Postal code: 300011
Country: RO
Telephone: +40 256201953
E-mail: bau@rdstm.ro
Fax: +40 374092642
NUTS code: RO424
URL: www.bau-proiect.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 184467.23
Total Value:
RON 180700

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Municipiul Timișoara – Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Postal address: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Town: Timișoara
Postal code: 300030
Country: RO
Telephone: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
URL: www.primariatm.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
71240000; Architectural, engineering and planning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions