Slovakia-Bratislava: Custom software development services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Bratislava: Custom software development services
OJEU (High Value) 014467-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority National or federal Agency / Office
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Štátny fond rozvoja bývania
National registration number: 31749542
Postal address: Lamačská cesta 8
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Postal code: 833 04
Country: SK
Contact person: Mgr. Patrik Blažek
Telephone: +421 259364211
E-mail: blazek@sfrb.sk
NUTS code: SK01
Main address (URL): http://www.sfrb.sk
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:

Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania


II.1.4) Short description

Komplexné riešenie pre poskytovanie elektronických služieb (ES) ŠFRB a pozostáva hlavne z nasledovných častí:

Analýza a návrh procesného modelu poskytovania ES, vrátane procesného modelu elektronického spracovania agendy objednávateľa počas životného cyklu poskytovania podpory vo forme úveru.

Dodanie IS pre poskytovanie ES a elektronizáciu úkonov počas životného cyklu poskytovania podpory.

Komplexná dodávka IS pre poskytovanie ES zahŕňa analýzu, návrh architektúry, implementáciu riešenia, testovanie, nasadenie do produkčnej prevádzky a školenie užívateľov a administrátorov IS vrátane 5-ročnej podpory prevádzky, údržby a rozvoja celého riešenia.

Súčasťou riešenia je aj OCR a postprocesing elektronických spisov klientov a dodávka pracoviska pre elektronizáciu dokumentácie.

Súčasťou dodávky je bezpečnostný projekt riešenia, návrh novely zákona o ŠFRB a integrácia dodávaného riešenia s existujúcim systémom pre výmenu údajov s IS partnerskej banky.

Podrobnosti v súťažných podkladoch.

Total Value:
EUR 9436250.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK010
II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je

— dodanie softvérového riešenia na zabezpečenie elektronických služieb Štátneho fondu rozvoja bývania do 2 rokov od uzavretia zmluvy

— podpora prevádzky a údržba dodaného softvérového riešenia po dobu 5 rokov odo dňa odovzdania diela do produkčnej prevádzky

— ďalší rozvoj dodaného softvérového riešenia po dobu 5 rokov odo dňa odovzdania diela do produkčnej prevádzky

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2015/S 127-233043

Title:

Zmluva o dielo, poskytovaní služieb, zabezpečovaní rozvoja a o udelení licencie


2019-12-20

4
1
0
0
0
Official name: Data System Soft, spol. s r. o.
National registration number: 17330491
Postal address: Trnavská cesta 82
Town: Bratislava
Postal code: 821 02
Country: SK
Telephone: +421 249103811
NUTS code: SK01
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 9436250.00

14

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
72230000; 72262000; 72263000; 72265000; 72267000; 72311100; 72312200; 72413000; 72512000; 30216110; 48313000; 79100000; 72268000; 48600000; 48700000; 72514000; Custom software development services; Software development services; Software implementation services; Software configuration services; Software maintenance and repair services; Data conversion services; Optical character recognition services; World wide web (www) site design services; Document management services; Scanners for computer use; Optical-character-recognition (OCR) software package; Legal services; Software supply services; Database and operating software package; Software package utilities; Computer facilities management services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions