Poland-Warsaw: Architectural services for buildings

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Architectural services for buildings
OJEU (High Value) 014572-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
National registration number: 522-100-62-16
Postal address: Al. Jerozolimskie 97
Town: Warszawa
Postal code: 00-909
Country: PL
Contact person: Katarzyna Załuska
Telephone: +48 261840641
E-mail: 12tol.zamowienia@ron.mil.pl
Fax: +48 261840666
NUTS code: PL
Main address (URL): www.12tol.wp.mil.pl
Address of the buyer profile (URL): http://12tol.wp.mil.pl/pl/10.html
I.4) Type of the contracting authority:
wojsko

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Opracowanie dok. proj.-koszt. wraz z nadzorem autor. dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” Dęblin oraz dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” Warszawie

Reference number: 30/U/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w Dęblinie oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.

2. Zamówienie składa się z 2 oddzielnych części (zadań częściowych) podlegających oddzielnemu odbiorowi:

a) zadanie częściowe nr 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w Dęblinie;

b) zadanie częściowe nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w Dęblinie

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dęblin

II.1.4) Short description

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w Dęblinie

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Długość okresu rękojmi
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Ilość pobytów na budowie projektantów sprawujących nadzór autorski
Weighting: 20Additional information:

Wadium należy wnieść w terminie do upływu terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium zostanie wyznaczony w zaproszeniu do składania ofert. Na zadanie częściowe nr 1 – w wysokości: 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych).


Description: Item/Lot 2
Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL91
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa

II.1.4) Short description

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Długość okresu rękojmi
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Ilość pobytów na budowie projektantów sprawujących nadzór autorski
Weighting: 20Additional information:

Wadium należy wnieść w terminie do upływu terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium zostanie wyznaczony w zaproszeniu do składania ofert. Na zadanie częściowe nr 2 – w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Innovation Partnership

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 213-523299

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Uzupełnienie do budowy kompleksowego systemu ochrony lotniska” w kompleksie wojskowym nr K-6051 w Dęblinie
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa lądowiska dla śmigłowców” na terenie kompleksu nr 8628 w Warszawie.
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71221000; 71248000; Architectural services for buildings; Supervision of project and documentation;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions