Poland-Kłobuck: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Kłobuck: Forestry services
OJEU (High Value) 014730-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Not defined
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kłobuck
National registration number: S.270.1.4.2019.PK
Postal address: ul. Zakrzewska 85
Town: Kłobuck
Postal code: 42-100
Country: PL
Contact person: Nadleśnictwo Kłobuck
Telephone: +48 343171564
E-mail: pawel.krej@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 343100058
NUTS code: PL224
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_klobuck/zamowienia_publiczne
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kłobuck w roku 2020

Reference number: S.270.1.4.2019.PK

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace na szkółce leśnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kłobuck w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace na szkółce leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna.


626881.22
626881.22

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: gospodarstwo nasienno-szkółkarskie (GNS), Kuźnica, Lemańsk, Bartkówka

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL224
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Administracyjny zasięg leśnictw GNS, Kuźnica, Lemańsk, Bartkówka

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw pakietu I w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:

dla pakietu I w wysokości 28 000 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Rybno, Pierzchno, Wręczyca, Zwierzyniec

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
NUTS code: PL224
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Administracyjny zasięg leśnictw: Rybno, Pierzchno, Wręczyca, Zwierzyniec

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie leśnictw pakietu II w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:

dla pakietu II w wysokości 27 000 PLN.


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Popów, Osiniec, Wapiennik, Parzymiechy, Rębielice, Zagórze

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
NUTS code: PL224
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Administracyjny zasięg leśnictw: Popów, Osiniec, Wapiennik, Parzymiechy, Rębielice, Zagórze

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw pakietu III w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:

dla pakietu III w wysokości 40 000 PLN.


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet IV – prace na szkółce leśnej w Nowym Folwarku

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
NUTS code: PL224
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prace na szkółce leśnej w Nowym Folwarku

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace na szkółce leśnej, do wykonania na terenie leśnictw pakietu I V w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja całego pakietu
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:

dla pakietu IV w wysokości 10 000 PLN.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 215-527698

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: gospodarstwo nasienno-szkółkarskie (GNS), Kuźnica, Lemańsk, Bartkówka


2020-01-09

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Oksza Jacek Kulej
Postal address: ul. Sportowa
Town: Ostrowy nad Okszą
Postal code: 42-122
Country: PL
E-mail: oksza3@wp.pl
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Firma Masa Maciej Sagan
Postal address: ul. Lipowa 95
Town: Nowa Wieś
Postal code: 42-125
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: PUHP Marcin Gajda
Postal address: Skowronów 8
Town: Skowronów
Postal code: 42-253
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Pinus
Postal address: ul. Piaski 26
Town: Przyrów
Postal code: 42-248
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Maglas Norbert Magdziarz
Postal address: Ostrowy, ul. Częstochowska 3
Town: Ostrowy nad Okszą
Postal code: 42-122
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Jerzy Kott Usługi dla Leśnictwa i Rolnictwa Naprawa i Konserwacja Dróg Leśnych, Gruntowych
Postal address: ul. H. Sienkiewicza 51
Town: Kłobuck
Postal code: 42-100
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


1864664.49
1864664.49

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Rybno, Pierzchno, Wręczyca, Zwierzyniec


2020-01-09

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych „Jemioła” Robert Raczyński
Postal address: Czarna Wieś, ul. Kościelna 4
Town: Węglowice
Postal code: 42-133
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


1769517.40
1769517.40

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Popów, Osiniec, Wapiennik, Parzymiechy, Rębielice, Zagórze


2020-01-09

1
1
0
0
1
Official name: P.H.U. Acer Paweł Kasprzak
Postal address: Borowianka ul. Tartakowa 44
Town: Kamyk
Postal code: 42-125
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Z.U.L. Maglas Magdziarz Norbert
Postal address: ul. Częstochowska 3
Town: Ostrowy nad Oksza
Postal code: 42-122
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Firma Masa Maciej Sagan
Postal address: Nowa Wieś, ul. Lipowa 95
Town: Kamyk
Postal code: 42-125
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Jerzy Kott Usługi dla Leśnictwa i Rolnictwa Naprawa i Konserwacja Dróg Leśnych, Gruntowych
Postal address: ul. H. Sienkiewicza 51
Town: Kłobuck
Postal code: 42-100
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


2640056.57
2640056.57

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Pakiet IV – prace na szkółce leśnej w Nowym Folwarku


2020-01-09

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Oksza Jacek Kulej
Postal address: ul. Sportowa 23
Town: Ostrowy nad Okszą
Postal code: 42-122
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Firma Masa Maciej Sagan
Postal address: Nowa Wieś, ul. Lipowa 95
Town: Kamyk
Postal code: 42-125
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: PUHP Marcin Gajda
Postal address: Skowronów 8
Town: Skowronów
Postal code: 42-253
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Pinus Piaszczyk Radosław
Postal address: Przyrów, ul. Piaski 26
Town: Skowronów
Postal code: 42-248
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Maglas Norbert Magdziarz
Postal address: ul. Częstochowska
Town: Ostrowy nad Okszą
Postal code: 42-122
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Jerzy Kott Usługi Dla Leśnictwa i Rolnictwa Naprawa i Konserwacja Dróg Leśnych, Gruntowych
Postal address: ul. H. Sienkiewicza 51
Town: Kłobuck
Postal code: 42-100
Country: PL
NUTS code: PL224
V.2.3) The contractor is an SME: yes


626881.22
626881.22

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 45342000; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Erection of fencing;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions