Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Finland-Tampere: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 014745-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
National registration number: 2296962-1
Postal address: PL 296
Town: Tampere
Postal code: 33101
Country: FI
Contact person: Heikki Koski
Telephone: +358 295036251
E-mail: heikki.koski@ely-keskus.fi
NUTS code: FI1
Main address (URL): http://www.ely-keskus.fi
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY
I.5.2) Other activity -
Maanteiden hallinnointi, ylläpito & kehittäminen

Section II: Object of Contract


Title:

PIR ELY/Liikenne: Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020-2022. Osa A Tiensuunnittelu, Osa B Sillansuunnittelu, Osa C Esisuunnittelu


II.1.4) Short description

Tilaaja teettää puitesopimuksella infrahankkeiden suunnitelmia sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä ja -selvityksiä Pirkanmaan alueella vuosina 2020-2022.

Puitesopimus ja sen nojalla teetettävät tehtävät jakautuvat kolmeen osaan seuraavasti, jotka sisältävät seuraavia tehtäviä:

Osa A Tiensuunnittelun toimeksiannot ja asiantuntijapalvelut

Osa B Sillansuunnitelun toimeksiannot ja asiantuntijapalvelut

Osa C Esisuunnittelun toimeksiannot ja asiantuntijapalvelut.

Tarjoaja voi tarjota 1 tai useampaa osaa.

Total Value:
EUR 6800000.0

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020-2022. 0sa A Tiensuunnittelu

II.2.1) Lot No: Osa A
NUTS code: FI197
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pirkanmaan maakunnan alue.

II.1.4) Short description

Tehtävä käsittää Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueella yksilöimättömien infrahankkeiden suunnitelmien (yleissuunnitelmat, tiesuunnitelmat, rakennussuunnitelmat, parantamissuunnitelmat) sekä niihin liittyvien asiantuntijatehtävien ja -selvitysten laadintaa.

Lisäksi voidaan teettää tiensuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä, kuten:

- tutkimus- ja kehitystehtäviä

- muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja (esiselvitykset, kustannusarviot, asiantuntijalausunnot, riskikartoitukset ja -analyysit, suunnitelmien tarkastukset jne.)

- muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja

- avustavia tehtäviä.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Puitesopimus on tehty neljän konsultin kanssa.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020-2022. 0sa B Sillansuunnittelu

II.2.1) Lot No: Osa B
NUTS code: FI197
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pirkanmaan maakunnan alue.

II.1.4) Short description

Tehtävä käsittää Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueella yksilöimättömiin siltoihin liittyvät tarkastus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät. Tehtävään sisältyvät kaikki työvaiheet silta-, laituri- ym. tarkastuksista ja suunnittelusta rakentamista palvelevaan detaljisuunnitteluun. Myös havainnollistaminen voi sisältyä suunnitteluun.

Lisäksi voidaan tilata sillansuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä, kuten:

- tutkimus- ja kehitystehtäviä

- muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja (esiselvitykset, kustannusarviot, asiantuntijalausunnot, riskikartoitukset ja -analyysit, suunnitelmien tarkastukset jne.)

- vesilain mukaisten lupien valmistelutehtäviä

- muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Puitesopimus on tehty neljän konsultin kanssa.


Description: Item/Lot 3
Title:

Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020-2022. 0sa C Esisuunnittelu

II.2.1) Lot No: Osa C
NUTS code: FI197
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pirkanmaan maakunnan alue.

II.1.4) Short description

Tehtävä käsittää yksilöimättömiä esisuunnitteluun ja liikennejärjestelmäkokonaisuuteen liittyviä selvitys-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviä sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä esimerkiksi seuraavista aihealueista:

— liikennejärjestelmätyö ja liikenneverkkoselvitykset

— liikenneturvallisuus

— liikennetekniikka ja liikenteen hallinta

— maankäytön suunnitteluun liittyvät selvitykset

— toimintaympäristötieto

— luonto- ja ympäristöselvitykset

— asiakastarpeet ja palvelutaso, asiakasvuorovaikutus

— tiestön hoito ja ylläpito

— varareitti- ja erikoiskuljetusreittiasiat

— esiselvitykset ja aluevaraussuunnitelmat

— tienpidon hankeohjelmointi, hankeperustelut

— tienpidon perusteluviestinnän materiaalit

— elinkeinoelämän kuljetukset

— joukkoliikenne

— tulevaisuuden liikennepalvelut

— mobiilit palvelut, tietopalvelut

— yksittäisten väylähankkeiden tarveselvitykset sekä esi- ja toimenpidesuunnitelmat

— liikennevaloihin liittyvät selvitykset ja suunnitelmat.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Puitesopimus on tehty neljän konsultin kanssa.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 179-436515

Contract No:
Osa A
II.2.1) Lot No: Osa A
Title:

Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020—2022. 0sa A Tiensuunnittelu


2020-01-10

9
9
0
0
9
Official name: Pöyry Finland Oy
National registration number: 0625905-6
Postal address: Puistokatu 2—4 D
Town: Jyväskylä
Postal code: 40100
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Ramboll Finland Oy
National registration number: 0101197-5
Postal address: PL 25
Town: Espoo
Postal code: 02601
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: WSP Finland Oy
National registration number: 0875416-5
Postal address: Heikkiläntie 7
Town: Helsinki
Postal code: 00210
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Finnmap Infra Oy
National registration number: 0921976-2
Postal address: Ratapihantie 11
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 3500000.0
Total Value:
EUR 3500000.00

Contract No:
Osa B
II.2.1) Lot No: Osa B
Title:

Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020—2022. 0sa B Sillansuunnittelu


2020-01-10

10
10
0
0
10
Official name: Finnmap Infra Oy
National registration number: 0921976-2
Postal address: Ratapihantie 11
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy
National registration number: 1646106-3
Postal address: Itsenäisyydenkatu 17 A
Town: Tampere
Postal code: 33500
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Sitowise Oy
National registration number: 2335445-0
Postal address: Tuulikuja 2
Town: Espoo
Postal code: 02100
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Ramboll Finland Oy
National registration number: 0101197-5
Postal address: PL 25
Town: Espoo
Postal code: 02601
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 1300000.0
Total Value:
EUR 1300000.00

Contract No:
Osa C
II.2.1) Lot No: Osa C
Title:

Pirkanmaan ELY-keskuksen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, puitesopimus 2020—2022. 0sa C Esisuunnittelu


2020-01-10

10
10
0
0
10
Official name: Finnmap Infra Oy
National registration number: 0921976-2
Postal address: Neilikkatie 17
Town: Vantaa
Postal code: 01301
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Pöyry Finland Oy
National registration number: 0625905-6
Postal address: Puistokatu 2—4 C
Town: Jyväskylä
Postal code: 40100
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: WSP Finland Oy
National registration number: 0875416-5
Postal address: Heikkiläntie 7
Town: Helsinki
Postal code: 00210
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Destia Oy
National registration number: 2163026-3
Postal address: Neilikkatie 17
Town: Vantaa
Postal code: 01301
Country: FI
NUTS code: FI1
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 2000000.0
Total Value:
EUR 2000000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; Architectural, construction, engineering and inspection services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions