Sweden-Borlänge: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Sweden-Borlänge: Construction work
OJEU (High Value) 014949-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Trafikverket
National registration number: 202100-6297
Postal address: Rödavägen 1
Town: Borlänge
Postal code: 781 89
Country: SE
Contact person: Lars Falk
Telephone: +46 771921921
E-mail: lars.falk@trafikverket.se
NUTS code: SE224
Main address (URL): http://www.trafikverket.se
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163


Section II: Object of Contract


Title:

Helsingborg-Teckomatorp, spår och växelbyte

Reference number: 2019

II.1.4) Short description

Åtgärden syftar till att säkerhetsställa banans funktion, öka driftsäkerheten, minska underhållsbehovet och förlänga livslängden för järnvägsspåret. Projektet kommer öka hastighet och STAX för godståg.

Total Value:
SEK 85943250.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE224
II.1.4) Short description

Åtgärden syftar till att säkerhetsställa banans funktion, öka driftsäkerheten, minska underhållsbehovet och förlänga livslängden för järnvägsspåret. Projektet kommer öka hastighet och STAX för godståg.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure
TransQ upphandling innebär ingen förannonsering i TEDContract No:
1
Title:

Helsingborg-Teckomatorp, spår och växelbyte


2019-12-10

6
6
Official name: Infraservice Scandinavian AB
National registration number: 556791-8668
Postal address: Storgatan 49A
Town: Nässjö
Postal code: 571 32
Country: SE
Telephone: +46 38013300
E-mail: joakim.stenqvist@infraservice.nu
NUTS code: SE224
URL: http://www.infraservice.nu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
SEK 85943250.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Förvaltningsrätten i Falun
Postal address: Box 45
Town: Falun
Postal code: 791 21
Country: SE
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions