Slovenia-Ljubljana: Environmental planning

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovenia-Ljubljana: Environmental planning
OJEU (High Value) 015117-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
National registration number: 5427223000
Postal address: Hajdrihova ulica 2
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
Telephone: +386 14743000
E-mail: javnanarocila@eles.si
Fax: +386 14742502
NUTS code: SI
Main address (URL): http://www.eles.si


Section II: Object of Contract


Title:

Rekonstrukcija daljnovoda DV 110 kV Divača - Koper I s prehodom na 2 x 110 kV - izvedba združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja

Reference number: MAP2019/0415

II.1.4) Short description

Rekonstrukcija daljnovoda DV 110 kV Divača - Koper I s prehodom na 2 x 110 kV - izvedba združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja.

Total Value:
EUR 749749.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
II.1.4) Short description

Rekonstrukcija daljnovoda DV 110 kV Divača - Koper I s prehodom na 2 x 110 kV - izvedba združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 190-463140


2020-01-07

1
1
0
0
1
Official name: Elektroinštitut Milan Vidmar, inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
National registration number: 5056462000
Postal address: Hajdrihova ulica 2
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
National registration number: 5077923000
Postal address: Verovškova ulica 64
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o.
National registration number: 5336236000
Postal address: Podpeška cesta 1
Town: Brezovica pri Ljubljani
Postal code: 1351
Country: SI
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 752000.00
Total Value:
EUR 749749.00

2000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Postal address: Hajdrihova ulica 2
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
90712000; Environmental planning;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions