Hungary-Karcag: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Karcag: Construction work
OJEU (High Value) 015500-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Karcagi Tankerületi Központ
National registration number: EKRSZ_53929512
Postal address: Táncsics Mihály körút 15.
Town: Karcag
Postal code: 5300
Country: HU
Contact person: Pabar Ignác Roland
Telephone: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
NUTS code: HU322
Main address (URL): http://kk.gov.hu/karcag
Address of the buyer profile (URL): http://kk.gov.hu/karcag
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

EFOP-4.1.2-17 projekt Tiszafüred építési beruházás

Reference number: EKR000677262019

II.1.4) Short description

Az EFOP-4.1.2-17-2017-00011 azonosítószámú, Tiszafüreden a Kossuth Lajos Gimnázium KossuthLajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése című projektben építési beruházási feladatok ellátása.

Total Value:
HUF 340140516.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU322
II.2.3.2) Main site or place of performance:

5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2. (Hrsz.:347)

II.1.4) Short description

EFOP-4.1.2-17-2017-00011,Tiszafüreden Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése c.projektben építési beruházási feladatok ellátása.

.Az épület védelmi státusza, helyi védett.
2

Épület felújítás munkanemei,főbb mennyiségi jellemzői:

Építőmesteri munkák:

,állványozás hálóval 1850 m
2
2
2

,
2

— Az udvar felőli terasz teljes külső határoló szerkezetek átépítése 32,02m
2

— Részleges külső fa nyílászáró csere (37 db),vegyes méretű, hőtechnikai megfelelőséggel

— Részleges belső fa nyílászáró csere (25 db),vegyes méretű, összes munkáival

,
2

,
2
2

,
2

— Külső belső teljes akadálymentesítés

-en,
2
2

,javítások,villamos munkák horony javításai közb.dokumentum szerint,
2

— Fal és mennyezet festések,előkészítéssel ~ 7500 m
2

— Akadálymentes WC-k kialakítása előtérrel 1 db a földszinten és 1 db az emeleten a rehab előírásoknak megfelelően

Villamos munkák:

— Teljes vezetékhálózat csere,elosztókkal

— Részleges világítás korszerűsítés,vegyes méretű 47 db lámpatest,37 db fénycső csere

— Napelem HMKE méretben napelem telj.13,5 KWp,3 fázisú 15KW inverter teljesítmény

Gyengeáramú hálózatok tűzjelző:

— Tűzjelző kiépítése,teljes épületben

— Video rendszer kiépítése,

— Informatikai hálózat kiépítése

— Épületgépészeti munkák:

— Központi fűtési hálózat rekonstrukció 3x67,6=202,8 KW kondenzációs gázkazán hőtermelővel,részleges radiátor cserével és vezeték építéssel,

— Földgázellátás kiépítése meglévő hálózatról az új kazánokig új mérőhellyel,

— A természettudományi labor munkaállomásainak kialakítása Pb gázellátása 21 db munkaállomással

— Víz szennyvíz szerelési munkák a vizesblokkoknál és az új természettudományi labor munkaállomásain,

— Szellőzés szerelési munkák,vizesblokkoknál időkésleltetésű elszívó ventilátorokkal és temészettudományi labornál a gáz bunzenégők használatának időszakában a gázellátással reteszelten üzemeltetve.

AKM rehab munkák:

— AKM parkoló kialakítás közterületen 1 db, 36,5 m
2

, 21 cm szint és lépcsőjáró 58 cm szint áthidalásra kialakítása,
2

— AKM lift építés, 8 személy,vagy 630 kg,

— AKM WC-k 2 db,rehab szabályok szerinti,

— Külső belső teljes akadálymentesítés,vezetősávokkal,infó táblákkal,hurokkal stb. a rehab mérnöki munkarész szerint.

Út közmű építési munkák:

térkővel
2

,térkő burkolat 270 m
2
2

— Vízellátás és szennyvíz elvezetés a kazánokhoz,épület egyéb részeiről szennyvíz elvezetése,

térfogatú
3

Az összes elvégzendő feladat,teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.

A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)-re tekintettel AK felhívja figyelmet,amennyiben a közbeszerzéstárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra,tevékenységre, személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés mellett a «vagy azzal egyenértékű» minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet,hogy,egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia.

Karakterkorlát miatt folytatás VI.4.3)pontban

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kivitelezési munkákra vonatkozó kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap)
Weighting: 10

Criteria: III.1.3)M1.alk.köv.-t igazoló szakember épület v.építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata(0db-max.5 db szerződés)
Weighting: 10

Criteria: III.1.3)M3.alk.követelményt igazoló szakember épület v.építmény villamossági kivitelezésben szerzett szakmai többlet tapasztalata(0 db-max.5 db szerződés)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 70

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

EFOP-4.1.2-17-2017-00011


Additional information:

A II.2.7) pontban a 12 hónap a szerződés hatályba lépésétől kezdődően értendő.Nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés Felek aláírásával lép hatályba,azzal,hogy az EU-s források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított,támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 130-317873

Contract No:
2019/05/É/03886-1
Title:

EFOP-4.1.2-17 projekt Tiszafüred építési beruházás


2019-12-12

2
2
0
0
2
Official name: Ollári Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_60534013
Postal address: Kossuth Lajos út 65.
Town: Tomajmonostora
Postal code: 5324
Country: HU
Telephone: +36 209743113
E-mail: ollariroland@gmail.com
NUTS code: HU322
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
HUF 340140516.00


MV-É felelős műszaki vezetői feladatok ellátása,kőműves munkálatok,MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása


Section V: Complementary information


Additional information:

1.) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1.1.) Ollári Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 5324 Tomajmonostora, Kossuth Lajos út 65., adószáma: 26597340-2-16)

1.2.) PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 3530 Miskolc Rákóczi Ferenc utca 1., adószáma: 26562582-2-05)

2.) A közbeszerzési eljárást érintően környezetvédelmi vagy szociális szempontok értékelési szempontként, a műszaki leírás részeként, alkalmassági feltételként nem került figyelembevételre, míg szerződéses feltételként figyelembe vételre kerültek.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148.§ szerint.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45261210; 45261300; 45261400; 45262100; 45262500; 45421100; 45432113; 45432130; 45442100; 45443000; 45315000; 45315100; 45231300; 09331000; Construction work; Roof-covering work; Flashing and guttering work; Sheeting work; Scaffolding work; Masonry and bricklaying work; Installation of doors and windows and related components; Parquet flooring; Floor-covering work; Painting work; Facade work; Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment; Electrical engineering installation works; Construction work for water and sewage pipelines; Solar panels;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions