Slovenia-Izola: Building construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovenia-Izola: Building construction work
OJEU (High Value) 015529-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: InnoRenew CoE, Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
National registration number: 7233817000
Postal address: Livade 6
Town: Izola - Isola
Postal code: 6310
Country: SI
Contact person: Tine Šukljan
Telephone: +386 31384204
E-mail: info@innorenew.eu
NUTS code: SI
Main address (URL): https://innorenew.eu/
I.4) Type of the contracting authority:
zavod
I.5.2) Other activity -
izvajanje interdisciplinarnih znanstveno raziskovalnih, razvojnih in strokovnih projektov

Section II: Object of Contract


Title:

Izgradnja Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)

Reference number: 02-197/2019-AK

II.1.4) Short description

Izgradnja Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE).

Total Value:
EUR 9141471.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
NUTS code: SI044
II.1.4) Short description

Izgradnja Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Predmet naročila delno financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru projekta InnoRenew CoE.


Section IV: Procedure

Naročnik v okviru izvedenega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 25.6.2019, pod oznako JN004437/2018-B01, ni prejel nobene dopustne ponudbe. Ob pregledu prispelih ponudb je naročnik namreč ugotovil, da vse štiri prejete ponudbe presegajo zagotovljena sredstva naročnika, dve od štirih prispelih ponudb pa sta bili poleg dejstva, da presegata zagotovljena sredstva naročnika, nedopustna tudi iz razloga, ker ponudnika nista izpolnjevala pogojev za sodelovanje.

Ob upoštevanju navedenega je naročnik skladno z določbami ZJN-3 vse 4 prispele ponudbe zavrnil ter v Odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb napovedal, da bo po pravnomočnosti predmetne Odločitve izvedel nov postopek skladno z določili ZJN-3.

Po pravnomočnosti Odločitve iz predhodno izvedenega odprtega postopka je naročnik izvedel konkurenčni postopek s pogajanji skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3, pri čemer je k oddaji prijave in ponudbe povabil dva ponudnika, ki sta v okviru izvedenega postopka oddaje naročila po odprtem postopku, izpolnjevala pogoje za sodelovanje in zanju niso obstajali razlogi za izključitev in sta v izvedenem postopku predložila ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.

K oddaji prijave in nadalje ponudbe je naročnik povabil ponudnika VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 024, 1000 Ljubljana, s partnerjem Marles hiše Maribor d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, ter podizvajalci Klima Celje d.d., Delavska ulica 5, 3000 Celje, SEA d.o.o., Sežana, Cesta na Polane 35, 6210 Sežana, Gonzaga-Pro d.o.o., Sedejeva ulica 2A, 5000 Nova Gorica, in Elcom d.o.o., Litijska cesta 70, 1000 Ljubljana, in ponudnika Dema Plus d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, s podizvajalci I.S.P., d.o.o., Kamnik, Bevkova 42, 1241 Kamnik, ESV Elektro d.o.o., Počehova 22A, 2000 Maribor, Lesnina MG Oprema, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, in Medicoengineering d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin:

— ki sta v izvedenem postopku oddala ponudbo, ki je ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,

— za katere niso obstajali razlogi za izključitev,

— ki sta izpolnjevala pogoje za sodelovanje,

— katerih ponudba je prispela pravočasno,

— pri ponudbi katerih ni bilo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in

— katerih ponudbe naročnik ni ocenil za neobičajno nizko,

— vendar je njuna cena presegala zagotovljena sredstva naročnika.

Ob upoštevanju določb zgoraj navedene pravne podlage, naročnik ni objavil obvestila o javnem naročilu.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 245-602226


2020-01-08

2
2
0
0
2
Official name: VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o.
National registration number: 2238756000
Postal address: Tehnološki park 24
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Marles hiše Maribor d.o.o.
National registration number: 5294908000
Postal address: Limbuška cesta 2
Town: Limbuš
Postal code: 2341
Country: SI
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 8366932.18
Total Value:
EUR 9141471.33

25

25, 48 % deleža oddanega v podizvajanje:

Strojne instalacije - delno (13,10 %),

Elektro instalacije - delno (10,68 %),

Pohištvena oprema - delno (0,47 %),

Dobava in montaža multimedijske opreme (1,23 %)


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: InnoRenew CoE, Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
Postal address: Livade 6
Town: Izola - Isola
Postal code: 6310
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
45210000; Building construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions