Hungary-Kecskemét: Building construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Kecskemét: Building construction work
OJEU (High Value) 015552-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_20339597
Postal address: Kossuth tér 1.
Town: Kecskemét
Postal code: 6000
Country: HU
Contact person: Tamás Ditta
Telephone: +36 76513567
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
NUTS code: HU331
Main address (URL): http://www.kecskemet.hu
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése

Reference number: EKR000305262019

II.1.4) Short description

"Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése” című projekt építés kivitelezési munkáira"

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezései alapján rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

Total Value:
HUF 566807872.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU331
II.2.3.2) Main site or place of performance:

6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a. Hrsz.: 10577/76

II.1.4) Short description

fűtött alapterületű, idős emberek ellátását, gondozását biztosító épület épületenergetikai fejlesztését tartalmazza.
2

alapterületen) − radiátorokra termosztatikus szelepek és szelepfejek felszerelése, − fűtési rendszer beszabályozása, − napkollektoros és napelemes rendszer telepítése, − projektarányos akadálymentesítés.
2
2
2

Építési körülmények: A felújítás idejére az intézmény nem költözik ki az épületből. A munkálatok ütemezését illetően Vállalkozónak az üzemeltetővel a kivitelezés időtartama alatt folyamatosan egyeztetnie szükséges. Vállalkozónak az intézmény zavartalan és biztonságos működését a felújítás időtartama alatt biztosítania kell, valamint fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkavégzési helyek biztonságos lehatárolásáról, az épülethasználók élet- és balesetvédelméről. Építtető által nyújtott szolgáltatás: Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának koordinálására beruházás-lebonyolítót biztosít. Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás része, valamint mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg. Indokolás az ajánlati felhívás II.1.6. pontjára vonatkozóan: a korszerűsítendő épületkomplexumban idős emberek ellátását, gondozását biztosító intézmény működik. A felújítás idejére az intézmény nem tud kiköltözni az épületből. Az épületben a folyamatos, zavartalan és biztonságos üzemelést Vállalkozónak biztosítania kell a kivitelezés teljes időtartama alatt. Az intézmény működtetése csak úgy oldható meg, hogy az éppen aktuálisan felújítandó részről az ellátottakat a helyiségek között költöztetni kell. Mindezek érdekében szükséges a kivitelezési munkafolyamatok ütemezésének teljes mértékű összehangolása, amely külön vállalkozási szerződések esetében nem oldható meg. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Az M/1. alkalmassági követelményhez kapcsolódó alapmennyiségek:

Összesen:

Homlokzati hőszigetelés összesen: 5 092,27 m
2

Lapostető szigetelés összesen: 5 794 m
2

Ebből:

Lapostető szigetelés, 1,5 mm vtg. PVC-lemezzel, és 20 cm vtg. EPS hőszigeteléssel - 3 970 m
2

Lapostető szigetelés, 20 cm vtg. EPS hőszigeteléssel - 1 824 m
2

mennyiségben
2

A szerződés teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésének napjától kezdődik.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db)
Weighting: 10

Criteria: 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 8 fő)
Weighting: 5

Criteria: 4.:a felhívás III.1.3) pontjának M/2. a) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. a) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap)
Weighting: 10

Criteria: 5.:a felhívás III.1.3) pontjának M/2. b) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. b) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap)
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 70

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003


Additional information:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az értékelési sorrendben az első és a második legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el − az ajánlatok értékelését követően − a bírálatot. Értékelés pontszáma 0-10, módszere: 1. részszempont: fordított arányosság, 2-5. részszempont: egyenes arányosság.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 152-373955

Contract No:
1
Title:

Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése


2019-12-31

3
3
0
0
3
Official name: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_11904393
Postal address: Csongrádi utca 6.
Town: Kecskemét
Postal code: 6000
Country: HU
Telephone: +36 306493733
E-mail: info@hepzrt.hu
Fax: +36 76324598
NUTS code: HU
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 596717019.00
Total Value:
HUF 566807872.00


Kovács Tamás egyéni vállalkozó III.1.3.) M/2b. MV-ÉV felelős műszaki vezető 74694642-2-23


Section V: Complementary information


Additional information:

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, erre való tekintettel az el nem bírált Ajánlattevők ajánlatai az alábbiak:

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219)

Értékelési részszempont/súlyszám/ajánlat/pont/súlyozott pont

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 603 136 601, 9,4/658.

2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db): 10, 0, 0.

3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0 fő maximum 8 fő): 5, 1, 1,25/6,25.

4. részszempont: a felhívás III.1.3) pontjának M/2. a) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. a) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap): 10, 15, 4,17/41,7.

5. résszempont: a felhívás III.1.3) pontjának M/2. b) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. b) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap): 5, 6, 1,67/8,35.

Összesített pont 714.3.

Mester-Bau 2002 Kft. (6000 Kecskemét-Kadafalva Tövis u. 18.)

Értékelési részszempont/súlyszám/ajánlat/pont/súlyozott pont

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 587 028 563, 9,66/676,2.

2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db): 10, 5, 10/100.

3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0 fő maximum 8 fő): 5, 8, 10/50.

4. részszempont: a felhívás III.1.3) pontjának M/2. a) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. a) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap): 10, 36, 10/100.

5. résszempont: a felhívás III.1.3) pontjának M/2. b) alpontjában szereplő szakembernek az M/2. b) pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap): 5, 36, 10/50.

Összesített pont 976,2.

V.2.8. ponthoz: Szigetelési munkák, kőműves munkák, hideg-melegburkolási munkák, állványozás, festési munkák, napelemes rendszer kiépítése, MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok, gépészet részmunkák, épületvillamossági részmunkák, akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák, ácsmunkák, vakolási munkák, betonozás, bádogozás, lakatosszerkezet elhelyezése


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. § szerint.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable

CPV Codes
45210000; 45300000; 45453100; Building construction work; Building installation work; Refurbishment work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions