Netherlands-Tiel: Embankment works

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Netherlands-Tiel: Embankment works
OJEU (High Value) 015568-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Restricted procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Waterschap Rivierenland
National registration number: 30281419
Postal address: De Blomboogerd 1
Town: Tiel
Postal code: 4003 BX
Country: NL
Contact person: Mariska van de Sande
Telephone: +31 344649090
E-mail: m.vande.sande@wsrl.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.wsrl.nl
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=120887
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY
I.5.2) Other activity -
Waterschap

Section II: Object of Contract


Title:

Dijkversterkingsproject Vianen

Reference number: 2019065795

II.1.4) Short description

De primaire waterkering bij Vianen (dijkring 16) voldoet op een aantal locaties niet aan nieuwe landelijke waterveiligheidsnormen die gelden per 1.1.2017. De dijkversterking Vianen heeft betrekking op de dijk tussen de Grote Sluis en de A27 (tussen dijkpaal VY058+325 en VY64+125). De dijkversterking Vianen is opgesplitst in 2 deeltrajecten, te weten deeltraject 'Vianen Oost' en deeltraject 'Hazelaarplein'. Het laatstgenoemde deeltraject betreft een optie. Op deze aanbesteding is het ARW2016 hoofdstuk 3 van toepassing. In afwijking van het ARW2016 vindt de gehele aanbesteding digitaal plaats.

Total Value:
EUR 7000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: NL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Vianen

II.1.4) Short description

Niet-openbare procedure conform hoofdstuk 3 van ARW.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Plan van aanpak uitvoering
Weighting: 20

Criteria: Risicodossier
Weighting: 20

Criteria: Kansendossier
Weighting: 20

Criteria: Presentatie door projectteam
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 30
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Het deeltraject ‘Hazelaarplein’ (raming circa 1 500 000) maakt nog geen onderdeel uit van de opgave, maar het betreft een mogelijke optie om na gunning toe te voegen aan de scope. Redenen voor deze samenvoeging zijn met name het voordeel van een integrale uitvoering ten aanzien van omgevingshinder en beperking van maatschappelijke kosten. Maar ook uitvoeringstechnisch kent de samenvoeging voordelen omdat het 2 aan elkaar sluitende projecten zijn. Voor het deeltraject 'Hazelaarplein' moet het Ontwerp Projectplan Waterwet nog worden opgesteld. Indien de procedure voor het Projectplan Waterwet binnen de gestelde planning positief wordt afgerond en het risicoprofiel beheersbaar is, krijgt de winnende inschrijver de mogelijkheid het deeltraject 'Hazelaarplein' na gunning af te prijzen. Pas na overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal deeltraject 'Hazelaarplein' daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de scope. Hoe deze overeenstemming wordt vormgegeven wordt beschreven in de Inschrijvingsleidraad. De raming zoals vermeld in deze publicatie (7 000 000) is incl. de vermelde optie.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 102-245940

Contract No:
1
Title:

Dijkversterkingsproject Vianen


2019-12-19

5
Official name: GMB Civiel bv
Town: Opheusden
Country: NL
NUTS code: NL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 6175000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Rechtbank Gelderland
Town: Nijmegen
Country: NL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
45243510; Embankment works;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions