Poland-Tarnowskie Góry: Pharmaceutical products

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Tarnowskie Góry: Pharmaceutical products
OJEU (High Value) 015933-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-01-30 08:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
Postal address: ul. Śniadeckiego 1
Town: Tarnowskie Góry
Postal code: 42-604
Country: PL
Contact person: Sekcja zamówień publicznych
Telephone: +48 323901206
E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl
Fax: +48 323901353
NUTS code: PL22
Main address (URL): https://www.repty.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.repty.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa leków

Reference number: GCR/1/ZP/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularze asortymentowo-cenowe.

2. Przedmiot zamówienia składa się z 46 części.

3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych: dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 449 z późn. zm.).

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków cd. opisu przedmiotu zamówienia - patrz SIWZ pkt. III.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1442955.71

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 900 zł


Description: Item/Lot 2
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 1000 zł


Description: Item/Lot 3
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 1000 zł


Description: Item/Lot 4
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 300 zł


Description: Item/Lot 5
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 500 zł


Description: Item/Lot 6
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 500 zł


Description: Item/Lot 7
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 1000 zł


Description: Item/Lot 8
II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 600 zł


Description: Item/Lot 9
II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 2500 zł


Description: Item/Lot 10
II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 900 zł


Description: Item/Lot 11
II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 20 zł


Description: Item/Lot 12
II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 900 zł


Description: Item/Lot 13
II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 2300 zł


Description: Item/Lot 14
II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 100 zł


Description: Item/Lot 15
II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 1000 zł


Description: Item/Lot 16
II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 600 zł


Description: Item/Lot 17
II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 100 zł


Description: Item/Lot 18
II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 1000 zł


Description: Item/Lot 19
II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 500 zł


Description: Item/Lot 20
II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 300 zł


Description: Item/Lot 21
II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 500 zł


Description: Item/Lot 22
II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 4500 zł


Description: Item/Lot 23
II.2.1) Lot No: 23
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 500 zł


Description: Item/Lot 24
II.2.1) Lot No: 24
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 1800 zł


Description: Item/Lot 25
II.2.1) Lot No: 25
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 100 zł


Description: Item/Lot 26
II.2.1) Lot No: 26
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 300 zł


Description: Item/Lot 27
II.2.1) Lot No: 27
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 600 zł


Description: Item/Lot 28
II.2.1) Lot No: 28
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 4500 zł


Description: Item/Lot 29
II.2.1) Lot No: 29
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 1800 zł


Description: Item/Lot 30
II.2.1) Lot No: 30
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 1000 zł


Description: Item/Lot 31
II.2.1) Lot No: 31
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 300 zł


Description: Item/Lot 32
II.2.1) Lot No: 32
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 600 zł


Description: Item/Lot 33
II.2.1) Lot No: 33
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 300 zł


Description: Item/Lot 34
II.2.1) Lot No: 34
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 600 zł


Description: Item/Lot 35
II.2.1) Lot No: 35
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 900 zł


Description: Item/Lot 36
II.2.1) Lot No: 36
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 600 zł


Description: Item/Lot 37
II.2.1) Lot No: 37
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 900 zł


Description: Item/Lot 38
II.2.1) Lot No: 38
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 600 zł


Description: Item/Lot 39
II.2.1) Lot No: 39
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 200 zł


Description: Item/Lot 40
II.2.1) Lot No: 40
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 100 zł


Description: Item/Lot 41
II.2.1) Lot No: 41
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 20 zł


Description: Item/Lot 42
II.2.1) Lot No: 42
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 100 zł


Description: Item/Lot 43
II.2.1) Lot No: 43
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 100 zł


Description: Item/Lot 44
II.2.1) Lot No: 44
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 80 zł


Description: Item/Lot 45
II.2.1) Lot No: 45
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 1500 zł


Description: Item/Lot 46
II.2.1) Lot No: 46
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka

Adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

II.1.4) Short description

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji reklamacji
Weighting: 40 pkt
Cost/Price
Weighting: 60 pkt
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla niniejszej Części w wysokości: 900 zł


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)

Oraz 8) ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję lub zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.499 z późn. zm.) – jeżeli dotyczy. W przypadku oferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe - pozwolenie na obrót tymi środkami lub substancjami– jeżeli dotyczy.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

INFORMACJE DODATKOWE - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Oświadczenia i dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składane do oferty stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ:

1.1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

1.1.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu samodzielnie składa oświadczenie w swoim imieniu.

1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. w przypadku spółki cywilnej – każdy wspólnik spółki cywilnej składa JEDZ we własnym zakresie, w przypadku konsorcjum – każdy z członków konsorcjum składa JEDZ we własnym zakresie).

1.1.3.W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca składa formularz JEDZ dotyczący podwykonawców.

1.2. wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ –formularz asortymentowo-cenowy;

1.3. dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy);

1.4. pełnomocnictwo (odpowiednio ciąg pełnomocnictw), jeżeli oferta i oświadczenia, o których mowa w pkt 1. powyżej, zostaną podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy, wraz z pełnomocnictwem Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć właściwy dokument, potwierdzający uprawnienie osoby lub osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentacji Wykonawcy, aktualny na dzień jego wystawienia (jeżeli dotyczy).

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

2.1. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, (Załącznik nr 5 do SIWZ).

2.2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożą odrębne oferty, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz ze złożonym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie będzie musiał dostarczyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp.

3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego lub których oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

3.1.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.2. SIWZ) oraz

3.1.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania (pkt 3.3. SIWZ poniżej) oraz

3.1.3. spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (pkt. 3.4. poniżej SIWZ).

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

INFORMACJE DODATKOWE c.d.z pkt.powyżej

3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.2.1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, czyli koncesję lub zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 499 z późn. zm.) – jeżeli dotyczy. W przypadku oferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe - pozwolenie na obrót tymi środkami lub substancjami – jeżeli dotyczy.

3.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.3.4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.3.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zał nr 6 do SIWZ)

3.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał nr 7 do SIWZ)

3.3.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz1170) (zał nr 8)

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

INFORMACJE DODATKOWE c.d.z pkt.powyżej

3.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.4.1. oświadczenie Wykonawcy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;

3.4.2. tabela elementów równoważnych wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym spełnienie wymagań określonych dla przedmiotu zamówienia oraz dokumentu/ów potwierdzających odpowiednio stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości, zgodność rozwiązań równoważnych z normami jakościowymi, funkcjonalnymi, rozwiązaniami opisanymi w zakresie parametrów technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego, jeżeli ma miejsce zastosowanie równoważnych rozwiązań wraz z dokumentacją potwierdzającą, że zaoferowane równoważniki / zamienniki odpowiadają w zakresie minimalnym, co najmniej sprzętom materiałom, urządzeniom, technologiom opisanym w dokumentach Zamawiającego – jeżeli dotyczy danego Wykonawcy.

3.5. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2:

3.5.1.1. ppkt 3.3.1. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp;

3.5.1.2. ppkt 3.3.2. – 3.3.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1.1. i 3.5.1.2. lit b. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 3.5.1.2. lit a. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 3.5.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 3.5.2. SIWZ stosuje się.

3.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

INFORMACJE DODATKOWE c.d.z pkt.powyżej

3.5.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.3.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3.5.1.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 3.5.2 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

3.5.6. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

3.5.7. Dokumenty te wraz z tłumaczeniem na język polski są składane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w pkt XII niniejszej SIWZ.

3.5.8. Jeżeli dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą zawierały wartości i dane finansowe podane w innych walutach niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia stosując średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę stosuje się kurs z pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.5.9. Zapisy w pkt. 3.5.1 – 3.5.8 stosuje się odpowiednio do innego podmiotu, na którego zasobach lub sytuacji polega Wykonawca.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie oraz realizację zamówienia publicznego.

7.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego:

7.2.1. każdy z Wykonawców musi wykazać, że nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania,

7.2.2. formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu).

7.2.3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.2.4. Wykonawcy wspólnie muszą wykazać, że spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz będą uczestniczyć w realizacji części zamówienia, której wykonywanie wymaga tych kompetencji lub uprawnień.

7.3. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy do podpisania oferty powinno zostać przekazane Zamawiającemu w oryginale (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub poświadczoną notarialnie elektroniczną kopią opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do CEIDG) - cd patrz SIWZ

III.2.2) Contract performance conditions

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w brzmieniu zgodnym ze wzorem umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

2. Ogólny wzór umowy może podlegać modyfikacjom zgodnie z przepisami prawa oraz być doprecyzowany i uszczegółowiony na etapie podpisywania umowy przez strony.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z § 6 wzoru umowy.

4. Wszystkie postanowienia opisane w § 6 wzoru umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b) zmianie osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,

c) zmianie osób wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym,

d) ogłoszeniu upadłości,

e) ogłoszeniu likwidacji,

f) zawieszeniu działalności,

g) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2.W świetle powyższych przepisów w niniejszym postępowaniu Zamawiający skrócił termin składania ofert do 20 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający podkreśla, iż przed podjęciem decyzji o wyznaczeniu terminu składania ofert, dokonał wszechstronnej i dokładnej oceny okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu postępowaniu.Zamawiający wskazuje, że zastosowanie pełnych terminów określonych w art. 42 ust. 2 ustawy Pzp w sposób znaczący wydłuży czas procesowania co uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia publicznego i sprawnego zawarcia umowy w sposób zapewniający ciągłość dostaw leków. Dlatego też konieczność skrócenia terminu składania ofert wynika z obowiązku ochrony zdrowia i życia pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ „Repty” GCR, który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na zakończenie postępowania


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-30
IV.02.02) Local time 08:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-29
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-30
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert


Section V: Complementary informationIV kwartał 2020


Additional information:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona – art. 24aa ustawy Pzp).Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Informacje ogólne

1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /GCR_REPTY/SkrytkaESP znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

c) poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@repty.pl

Z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu, o którym mowa w ppk. a) powyżej.

Cd.patrz SIWZ

2. Złożenie oferty

2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy.Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie niż elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

2.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku i oznakowane treścią: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

2.4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w Pkt. XI ppkt. 1 SIWZ (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

2.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

2.7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego: cd.patrz SIWZ


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Pouczenie o środkach ochrony prawnej - patrz SIWZ pkt. XXII.

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry

Tel. 32- 384 70 71, 32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23

e-mail: repty@repty.pl strona internetowa: www.repty.pl

Z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka można się kontaktować: iod@repty.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa leków, nr sprawy GCR/1/ZP/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole i załącznikach będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zawarcia umowy dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez 5 lat od końca roku w którym umowa wygasła lub uległa rozwiązaniu, chyba że dłuższy okres będzie niezbędnych dla dochodzenia roszczeń.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie:W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

*** wyjaśnienie:- cd patrz SIWZ


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33600000; Pharmaceutical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions