Poland-Goniądz: Electricity, heating, solar and nuclear energy

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Goniądz: Electricity, heating, solar and nuclear energy
OJEU (High Value) 016027-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Goniądz
Postal address: pl. 11 Listopada 38
Town: Goniądz
Postal code: 19-110
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857380043
E-mail: kancelaria.um@goniadz.pl
Fax: +48 857380307
NUTS code: PL843
Main address (URL): http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Knyszyn
Postal address: ul. Rynek 39
Town: Knyszyn
Postal code: 19-120
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857279971
E-mail: um@knyszyn.pl
Fax: +48 857279970
NUTS code: PL843
Main address (URL): http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Janów
Postal address: ul. Parkowa 3
Town: Janów
Postal code: 16-130
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857216288
E-mail: gmina@janow.com.pl
Fax: +48 857216095
NUTS code: PL841
Main address (URL): http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Sidra
Postal address: ul. Rynek 5
Town: Sidra
Postal code: 16-124
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857220980
E-mail: ug_sidra@zetobi.com.pl
Fax: +48 857220984
NUTS code: PL841
Main address (URL): http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Jasionówka
Postal address: ul. Rynek 19
Town: Jasionówka
Postal code: 19-122
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857278030
E-mail: gmina@jasionowka.pl
Fax: +48 857278031
NUTS code: PL843
Main address (URL): http://bip.ug.jasionowka.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Jaświły
Postal address: Jaświły 7
Town: Jaświły
Postal code: 19-124
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857168001
E-mail: gmina@jaswily.iap.pl
Fax: +48 857278013
NUTS code: PL843
Main address (URL): http://bip.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Mońki
Postal address: ul. Słowackiego 5A
Town: Mońki
Postal code: 19-100
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857162587
E-mail: sekretariat@um-monki.pl
Fax: +48 857152587
NUTS code: PL843
Main address (URL): http://bip.um.monki.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Kobylin-Borzymy
Postal address: ul. Główna 11
Town: Kobylin-Borzymy
Postal code: 18-204
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 862743003
E-mail: kobylinb@wp.pl
Fax: +48 862743026
NUTS code: PL842
Main address (URL): http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kobylinborzymy/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Krypno
Postal address: Krypno Kościelne 23B
Town: Krypno
Postal code: 19-111
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857169033
E-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Fax: +48 857169035
NUTS code: PL843
Main address (URL): http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Tykocin
Postal address: ul. 11 Listopada 8
Town: Tykocin
Postal code: 16-080
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857181627
E-mail: sekretariat@umtykocin.pl
Fax: +48 857181627
NUTS code: PL841
Main address (URL): http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Wysokie Mazowieckie
Postal address: ul. Adama Mickiewicza 1A
Town: Wysokie Mazowieckie
Postal code: 18-200
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 862752627
E-mail: gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl
Fax: +48 862757450
NUTS code: PL842
Main address (URL): http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Zawady
Postal address: pl. Wolności 12
Town: Zawady
Postal code: 16-075
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857140028
E-mail: sekretariat@gminazawady.pl
Fax: +48 857140028
NUTS code: PL841
Main address (URL): http://bip.ug.zawady.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Suchowola
Postal address: pl. Kościuszki 5
Town: Suchowola
Postal code: 16-150
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857229400
E-mail: sekretariat@suchowola.pl
Fax: +48 857229419
NUTS code: PL841
Main address (URL): http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Sokółka
Postal address: pl. Kościuszki 1
Town: Sokółka
Postal code: 16-100
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857110900
E-mail: kancelaria@sokolka.pl
Fax: +48 857110911
NUTS code: PL841
Main address (URL): http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Powiat Wysokomazowiecki
Postal address: ul. Ludowa 15A
Town: Wysokie Mazowieckie
Postal code: 18-200
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 862752417
E-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl
Fax: +48 862753153
NUTS code: PL842
Main address (URL): http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Powiat Moniecki
Postal address: ul. Juliusza Słowackiego 5A
Town: Mońki
Postal code: 19-100
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857278800
E-mail: starostwo@monki.pl
Fax: +48 857278829
NUTS code: PL843
Main address (URL): http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Postal address: al. Niepodległości 9
Town: Mońki
Postal code: 19-100
Country: PL
Contact person: Edmund Zaniewski
Telephone: +48 857278130
E-mail: sekretariat@szpital-monki.h2.pl
Fax: +48 857278135
NUTS code: PL843
Main address (URL): http://szpital-monki.h2.pl/index.php
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 1.1.2020 r.–31.12.2020 r.

Reference number: FD.7021.96.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 1.1.2020 r.–31.12.2020 r.

Total Value:
PLN 4081034.74

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL843
NUTS code: PL841
NUTS code: PL842
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) dla potrzeb podmiotów wymienionych poniżej oraz ich jednostek organizacyjnych:

1. Gmina Goniądz, pl. 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, POLSKA;

2. Gmina Knyszyn, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, POLSKA;

3. Gmina Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów, POLSKA;

4. Gmina Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, POLSKA;

5. Gmina Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka, POLSKA;

6. Gmina Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły, POLSKA;

7. Gmina Mońki, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, POLSKA;

8. Gmina Kobylin-Borzymy, ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy, POLSKA;

9. Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, POLSKA;

10. Gmina Tykocin, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin, POLSKA;

11. Gmina Wysokie Mazowieckie, ul. Adama Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, POLSKA;

12. Gmina Zawady, pl. Wolności 12, 16-075 Zawady, POLSKA;

13. Gmina Suchowola, pl. Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, POLSKA;

14. Gmina Sokółka, pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, POLSKA;

15. Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, POLSKA;

16. Powiat Moniecki, ul. Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, POLSKA;

oraz

17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki, POLSKA.

Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 1.1.2020 r. – 31.12.2020 r. wynosi 10 948,294 MWh.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zaproszenia), zawierający lokalizacje i opis punktów poboru energii elektrycznej oraz wzór umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszego zaproszenia.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 25.10.2019 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 1.1.2020 r.–31.12.2020 r.”, numer postępowania FD.7021.96.2019, numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 207-504013. Do dnia 26.11.2019 r. do godz. 10:00, ustalonym jako termin składania ofert nie zostały złożone żadne oferty. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 28.11.2019 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Jednocześnie informujemy, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 242-594724

Title:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 1.1.2020 r.–31.12.2020 r.


2019-12-10

1
1
0
0
0
Official name: IEN Energy Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kolady 3
Town: Warszawa
Postal code: 02-691
Country: PL
Telephone: +48 221192929
E-mail: biuro@ienenergy.pl
NUTS code: PL911
URL: https://ienenergy.pl/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4081034.74

3678626.78
3678626.78

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
09300000; 09310000; Electricity, heating, solar and nuclear energy; Electricity;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions