Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies
OJEU (High Value) 016093-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Висш съдебен съвет
National registration number: 121513231
Postal address: ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Мария Ламбрева
Telephone: +359 29151935
E-mail: vssop@vss.justice.bg
Fax: +359 29151930
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.vss.justice.bg/
Address of the buyer profile (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190819XwkR3214629
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
Съдебна власт

Section II: Object of Contract


Title:

„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“


II.1.4) Short description

В обхвата на обществената поръчка е включена доставка и гаранционна поддръжка на 2 187 броя компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата, като всяка конфигурация се състои от настолен компютър с ОЕМ лиценз за операционна система, монитор, клавиатура, мишка. Подробно описание на минималните технически изисквания към конфигурациите се съдържа в техническите спецификации, които са част от документацията за участие.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Мястото на доставка на техниката са съдилищата в страната и ВСС, съгласно разпределение на количествата в Приложение № 1 към техническите спецификации. Гаранционното обслужване е по местата на доставка.

II.1.4) Short description

В обхвата на обществената поръчка е включена доставка и гаранционна поддръжка на 2 187 броя компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата, като всяка конфигурация се състои от настолен компютър с ОЕМ лиценз за операционна система, монитор, клавиатура, мишка.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 167-408192
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
30200000; Computer equipment and supplies;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions