Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Poznań: Animal products, meat and meat products
OJEU (High Value) 016405-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
Postal address: Bukowska 34
Town: Poznań
Postal code: 60-811
Country: PL
Contact person: Sekcja zamówień publicznych
E-mail: 14wog.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261577204
NUTS code: PL41
Main address (URL): http://www.14wog.wp.mil.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.14wog.wp.mil.pl
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka wojskowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, mięsa drobiowego oraz wędlin z mięsa drobiowego

Reference number: 46/z/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczów zwierzęcych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w tabeli zgodnie z załącznikiem nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 do SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 do SIWZ.

Total Value:
PLN 758221.88

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – dostawa mięsa czerwonego

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.1.4) Short description

Antrykot wołowy b/k kręg.

Wołowina ekstra

Polędwica wołowa

Wołowina zrazowa b/k

Udziec cielęcy b/k

Łopatka cielęca b/k

Karkówka wieprzowa b/k

Łopatka wieprzowa b/k

Schab wieprzowy b/k

Żeberka wieprzowe

Szynka wieprzowa b/k

Mięso wieprzowe od szynki b/k drobne

Golonka wieprzowa b/k - peklowana próżniowo

Ozorki wieprzowe

Wątroba wieprzowa

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie certyfikatu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 – dostawa wędlin z mięsa czerwonego

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.1.4) Short description

Pasztetowa

Salceson włoski

Salceson ozorkowy

Kaszanka z kaszy gryczanej

Kiełbasa salami

Kiełbasa myśliwska

Kiełbasa jałowcowa

Kiełbasa parówkowa

Parówki wieprzowe

Mortadela

Kiełbasa biała parzona

Kiełbasa podlaska

Kiełbasa wiejska

Kiełbasa śląska

Kiełbasa toruńska

Kiełbasa zwyczajna

Kiełbasa krakowska parzona

Kiełbasa szynkowa wieprzowa

Kiełbasa krakowska sucha

Kiełbasa żywiecka

Kabanosy

Baleron

Polędwica wędzona wieprzowa

Szynka wieprzowa wędzona

Szynka wieprzowa gotowana

Szynka wieprzowa mielona

Szynka wieprzowa konserwowa

Boczek wędzony parzony b/k

Pasztet wieprzowy pieczony

Rolada z boczku

Golonka wieprzowa

Ogonówka

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie systemu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 – dostawa tłuszczów zwierzęcych

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.1.4) Short description

Smalec wieprzowy

Słonina

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie systemu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.Description: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4 – dostawa mięsa drobiowego

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.1.4) Short description

Noga z kurczaka

Filet z piersi kurczaka

Filet z piersi indyka

Wątroba z kurczaka

Żołądki kurczaka

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie systemu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.Description: Item/Lot 5
Title:

Zadanie nr 5 – dostawa wędlin z mięsa drobiowego

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA,

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA,

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.1.4) Short description

Kabanosy drobiowe

Kiełbasa szynkowa drobiowa

Kiełbasa krakowska drobiowa

Udko drobiowe wędzone

Parówki drobiowe

Szynka drobiowa

Szynka z indyka

Mortadela drobiowa

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie systemu ISO
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 100 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionego w załączniku nr 6.1 zadanie nr 1, 6.2 zadanie nr 2, 6.3 zadanie nr 3, 6.4 zadanie nr 4, 6.5 zadanie nr 5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp, Zamawiający wyznacza termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy niż

15 dni, w następujących przypadkach:

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 107-261099

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – dostawa mięsa czerwonego


2020-01-02

3
3
0
0
3
Official name: Zakłady mięsne Viando Sp. z o.o. Sp. k.
National registration number: 5562686347
Postal address: Radojewice 54
Town: Inowrocław
Postal code: 88-101
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 305889.07
Total Value:
PLN 369738.47

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – dostawa wędlin z mięsa czerwonego


2019-12-27

3
3
0
0
3
Official name: Zakład Handlowo-Produkcyjny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir Kraft
National registration number: 7631002615
Postal address: ul. Leśna 18
Town: Połajewo
Postal code: 64-710
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 255811.61
Total Value:
PLN 298119.15

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3 – dostawa tłuszczów zwierzęcych


2019-12-27

3
3
0
0
3
Official name: Zakład Handlowo-Produkcyjny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir Kraft
National registration number: 7631002615
Postal address: ul. Leśna 18
Town: Połajewo
Postal code: 64-710
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2543.69
Total Value:
PLN 3116.40

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4 – dostawa mięsa drobiowego


2019-12-27

2
2
0
0
2
Official name: Zakłady Mięsne Viando Sp. z o.o. Sp.K.
National registration number: 5562686347
Postal address: Radojewice 54
Town: Inowroclaw
Postal code: 88-101
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 110603.30
Total Value:
PLN 125158.95

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5 – dostawa wędlin z mięsa drobiowego
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
15100000; Animal products, meat and meat products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions