Poland-Warsaw: Endoscopy, endosurgery devices

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Endoscopy, endosurgery devices
OJEU (High Value) 016585-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Postal address: al. Dzieci Polskich 20
Town: Warszawa
Postal code: 04-730
Country: PL
Contact person: Jolanta Bakuła
Telephone: +48 228151024
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.czd.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

ZP/CZD/0174/19 Dostawa bronchoskopu

Reference number: ZP/CZD/0174/19

II.1.4) Short description

Dostawa bronchoskopu w ramach projektu „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”” na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

Total Value:
PLN 208000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Bronchoskop.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.09.02.00-00-0163/19 "Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka".


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 218-534235

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

ZP/CZD/0174/19 Dostawa bronchoskopu


2019-12-30

1
1
1
Official name: Varimed Sp. z o.o.
Postal address: ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U
Town: Wrocław
Postal code: 50-442
Country: PL
NUTS code: PL514
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 208000.00
Total Value:
PLN 208000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www:uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33168000; Endoscopy, endosurgery devices;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions