Romania-Deva: Office cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Deva: Office cleaning services
OJEU (High Value) 016881-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-01-28 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
National registration number: RO1590120
Postal address: Str. Mihai Viteazu nr. 10
Town: Deva
Postal code: 330091
Country: RO
Contact person: D.S. Hunedoara
Telephone: +40 254205100
E-mail: office@deva.rosilva.ro
Fax: +40 254205111
NUTS code: RO423
Main address (URL): www.rosilva.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100086125

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Regie Autonomă
I.5.2) Other activity -
Silvicultură și exploatări forestiere

Section II: Object of Contract


Title:

Contract de prestări servicii curățenie D.S. Hunedoara 2020

Reference number: 214/09.01.2020

II.1.4) Short description

Se achiziţionează: servicii de curatenie, conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari astfel: in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire, inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 9-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 164340

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
10
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 10
II.1.6.7) The contracting authority reserves the right to award concessions combining the following lots or groups of lots -

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.


Description: Item/Lot 1
Title:

Sediu Ocolul Silvic Pui

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Pui.

Adresa: loc. Pui, Str. Republicii nr. 55, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 14940
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Sediu Ocolul Silvic Retezat

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Retezat.

Adresa: loc. Hateg, Str. Progresului nr. 54, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 14940
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Sediu Ocolul Silvic Grădiște

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Gradiste.

Adresa: loc. Orastie, Str. Ghe. Lazar nr. 6A, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 14940
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Sediu Ocolul Silvic Petroșani

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Petrosani.

Adresa: loc. Petrosani, Str. N. Titulescu nr. 19, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 14940
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Sediu Ocolul Silvic Geoagiu

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Geoagiu.

Adresa: loc. Geoagiu, Calea Romanilor nr. 214, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 14940
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Sediu Direcția Silvică Hunedoara

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Directia Silvica Hunedoara.

Adresa: loc. Deva, Str. Mihai Viteazu nr. 10, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 29880
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Sediu Ocolul Silvic Ilia

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Ilia.

Adresa: loc. Ilia, Str. Tudor Vladimirescu nr. 21, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 14940
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Sediu Ocolul Silvic Dobra

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Dobra.

Adresa: loc. Dobra, Str. Zorilor nr. 1, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 14940
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 9
Title:

Sediu Ocolul Silvic Brad

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Brad.

Adresa: loc. Brad, Str. Obor nr. 3, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 14940
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 10
Title:

Sediu Ocolul Silvic Simeria

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ocolul Silvic Simeria.

Adresa: loc. Simeria, Str. Preot Nistor Socaciu nr. 3, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii de curatenie, conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 14940
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Cerinta nr. 1: ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie să se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: initial, se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard existent in SEAP).

In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa link-ul: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

După autentificarea în sistem, detalii cu privire la documentul DUAE se vor regăsi în secțiunea „Informatii DUAE” – „Ghid utilizare DUAE”, respectiv „Notificare DUAE din partea A.A.D.R.”.

DUAE este configurat de către autoritatea direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să-l șteargă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Formularul DUAE este pus la dispoziția ofertanților si in secțiunea „Documente atasate ce compun documentatia de atribuire”.

(a) In cazul depunerii unei oferte in asociere sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta cerinta va fi demonstrata şi de eventualii subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,

(c) Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local (pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata),

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la: art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit docum […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Loturile 1,10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proportia de subcontractare. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi pentru partea lor de implicare în contract.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Initial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016], cu referire la fiecare lot, pentru care se depune ofertă. În DUAE se va preciza proportia de subcontractare si serviciile ce vor fi prestate de subcontractant/i.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-28
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-28
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-28
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Contractul va putea fi modificat în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

D.S. Hunedoara va reduce termenul de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Anunţul de intenție nr. PI1001092 a fost publicat în SEAP, www.e-licitaţie.ro, în data de 4.11.2019, ora 16:05.

In temeiul art. 217 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Conform art. 123 alin. (1) din H.G. 395/2016, ofertantii vor indica, motivat, informațiile prezentate in cadrul propunerii tehnice și/sau financiare care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislației aplicabile, având în vedere excepțiile impuse de art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP sau in cazul in care platforma SEAP nu functioneaza, prin utilizarea uneia din următoarele modalităţi de comunicare: fax/e-mail/poştă.

În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performanţele tehnice ale sistemului informatic SEAP, demonstrabile, nu este posibilă transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP a documentelor, acestea se transmit autorităţii contractante în termenul solicitat: prin e-mail (semnate electronic).

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei de participare.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care acceptă clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentaţia de atribuire. In situaţia în care sunt obiecţiuni la proiectul de contract, respectiv modificări/eliminări ale clauzelor contractuale sau adăugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris prin solicitări de clarificări. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi până la data limită de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc condiţii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau dacă modificarea nu schimbă balanţa economică a contractului în favoarea contractantului.

In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la cap. „Conditii de participare”, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/acord de subcontractare, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Mentionam faptul ca pentru a vizualiza documentatia de atribuire este necesar ca operatorii economici sa dispuna de un program necesar vizualizarii documentelor semnate electronic, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Compartimentul Juridic al D.S. Hunedoara
Postal address: Str. M. Viteazu nr. 10, jud. Hunedoara
Town: Deva
Postal code: 330091
Country: RO
Telephone: +40 254205100
E-mail: office@deva.rosilva.ro
Fax: +40 254205111
URL: www.rosilva.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90919200; Office cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions