Romania-Botoșani: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Botoșani: Forestry services
OJEU (High Value) 016954-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-01-31 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
National registration number: RO1590120
Postal address: Prin Direcția Silvică Botoșani situată în Str. Pacea nr. 47
Town: Botoșani
Postal code: 710135
Country: RO
Contact person: Comp. Achiziții
Telephone: +40 231512882
E-mail: office@botosani.rosilva.ro
Fax: +40 231512882
NUTS code: RO212
Main address (URL): www.rosilva.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100086227

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Regie Autonomă
I.5.2) Other activity -
Silvicultură și exploatări forestiere

Section II: Object of Contract


Title:

Contract prestări servicii pentru silvicultură – împăduriri și pepiniere D.S. Botoșani

Reference number: 86/07.01.2020

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii pentru silvicultura – impaduriri si pepiniere. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 9-a zi dinaninte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 2988498

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
10
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Împăduriri II + pepiniere Mihai Eminescu

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Mihai Eminescu.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii impaduriri + pepiniere conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 144982
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Scos cioate mecanizat + scarificare sol Darabani

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Darabani.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii scos cioate mecanizat + scarificare sol Darabani conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 33423
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Împăduriri II Flămânzi

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Flamanzi.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii impaduriri II Flamanzi conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 452709
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Împăduriri + pepiniere Darabani

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Darabani.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii impaduriri + pepiniere Darabani conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 635799
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Împăduriri + pepiniere Botoșani-Truşeşti

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Botosani si Trusesti.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii impaduriri + pepiniere Botosani-Truşeşti conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 206917
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Scos cioate mecanizat Trușești

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Trusesti.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii impaduriri +pepiniere conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 96443
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Împăduriri + pepiniere Dorohoi

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Dorohoi.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii impaduriri + pepiniere Dorohoi conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 351789
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Împăduriri I + pepiniere I Flămânzi

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Flamanzi.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii impaduriri I + pepiniere I Flamanzi conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 427806
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 9
Title:

Împăduriri III Flămânzi

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Flamanzi.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii impaduriri III Flamanzi conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 434389
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 10
Title:

Împăduriri I Mihai Eminescu

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Ocolului Silvic Mihai Eminescu.

II.1.4) Short description

Contract prestari servicii impaduriri I Mihai Eminescu conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 204241
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic, valabil la data depunerii;

3) cazierul judiciar, valabil la data depunerii, pentru persoanele ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se solicita declaratie conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 care va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt: Havris Marius, Andronachi Viorica, Aprotosoaei Genoveva, Irimia Maria, Iosub Titiana, Savin Arseni, Havris Catalina, Cardas Gabriel, Ipser Heinrich, Mititelu Cristian.

Cerinta nr. 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.

Modalitatile prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Cerinta nr. 2: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie atestati pentru serviciile prevazute la art. 6 lit. a) si b) din O.M. 1763/2015 pentru aprobarea regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Loturile 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta nr. 1: ofertantul trebuie să prezinte o listă a principalelor prestari, similare celor solicitate prin documentaţia de atribuire, ce va conţine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prin „servicii similare” se inteleg tipuri de servicii de o complexitate comparabila sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului contractului, cum ar fi:

— pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9: prestari servicii/lucrari de impaduriri sau lucrari de intretineri in plantatii/regenerari naturale sau prestari servicii/lucrari in pepiniere silvice,

— pentru loturile 3, 10: prestari servicii/lucrari de impaduriri sau lucrari de intretineri in plantatii/regenerari naturale sau prestari servicii/lucrari in pepiniere silvice sau lucrari de pregatire a terenului.

Ofertantul/candidatul are obligaţia să facă dovada că în ultimii 3 ani, ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor, a prestat servicii similare, in valoare/valoare cumulata de minim: lot 1 – impaduriri + pepiniere Botosani-Truşeşti: 165 534 RON; lot 2 – impaduriri + pepiniere Darabani: 508 639 RON; lot 3 – scos cioate mecanizat + scarificare sol Darabani: 26 738 RON; lot 4 – impaduriri + pepiniere Dorohoi: 281 431 RON; lot 5 – impaduriri I Mihai Eminescu: 163 392 RON; lot 6 – impaduriri II + pepiniere Mihai Eminescu: 115 985 RON; lot 7 – impaduriri I + pepiniere I Flamanzi: 342 244 RON; lot 8 – impaduriri II Flamanzi: 362 167 RON; lot 9 – impaduriri III Flamanzi: 347 511 RON; lot 10 – scos cioate mecanizat Trusesti: 77 154 RON.

Loturile: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Cerinta nr. 2: ofertantul are obligatia de a declara pe propria raspundere ca detine in proprietate/alte forme de detinere un numar minim de utilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare prestarii serviciilor astfel: lot 1 – impaduriri + pepiniere Botosani-Truşeşti: 1 buc. tractor agricol; lot 2 – impaduriri + pepiniere Darabani: 1 buc. tractor agricol; lot 3 – scos cioate mecanizat + scarificare sol Darabani: 1 buc. tractor agricol si 1 buc. buldozer sau buldoexcavator; lot 4 – impaduriri + pepiniere Dorohoi: 1 buc. tractor agricol; lot 5 – impaduriri I Mihai Eminescu: 0; lot 6 – impaduriri II + pepiniere Mihai Eminescu: 1 buc. tractor agricol; lot 7 – impaduriri I + pepiniere I Flamanzi: 1 buc. tractor agricol; lot 8 – impaduriri II Flamanzi: 0; lot 9 – impaduriri III Flamanzi: 0; lot 10 – scos cioate mecanizat Trusesti: 1 buc. buldozer sau buldoexcavator.

Loturile 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proportia de subcontractare. Cerinta nr. 3: ofertantul trebuie să prezinte o declaraţie cu privire la părţile din contract pe care intenţionează să le subcontracteze.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Modalitatile prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative in vederea sustinerii experientei similare (copii contracte insotite de documente constatatoare, procese-verbale de receptie sau orice alte documente relevante care sa confirme prestarea serviciilor similare), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatile prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente prin care sa demonstreze ca la data depunerii ofertei are in proprietate sau in inchiriere utilajele si mijloacele de transport solicitate, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de la ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative pot fi aceleasi indiferent de numarul loturilor pentru care se depune oferta, cu conditia indeplinirii nivelului minim pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.

Modalitatile prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (lider, asociat, tert sustinator) cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratie privind subcontractantii, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de la ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Autoritatea contractanta doreste accelerarea procedurii de atribuire prin reducerea termenului de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii anuntului spre publicare conform art. 74 alin. (3) din Legea 98/2016.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-31
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-01
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-31
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Autoritatea contractanta doreste accelerarea procedurii de atribuire prin reducerea termenului de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii anuntului spre publicare conform art. 74 alin. (3) din Legea 98/2016. Precizam ca Directia Silvica Botosani a luat toate masurile posibile pentru evitarea prezentei situatii cu caracter de urgenta, a incheiat lucrarile de control anual al regenerarilor in termenul prevazut in normative si a demarat procedura imediat dupa definitivarea si aprobarea documentatiilor tehnice ce au avut la baza rezultatul controlului anual al regenerarilor. Procedura de achizitie pentru serviciile pentru silvicultura – împaduriri si pepiniere nu putea fi demarata mai devreme de finalizarea si aprobarea controlului anual al regenerarilor, prin care se stabilesc lucrările necesare în plantaţii pentru anul următor, în funcţie de starea plantaţiilor constatată in teren. Necesarul de puieţi pentru anul 2020 a putut fi stabilit numai după aprobarea controlului anual al regenerărilor, astfel că şi devizele pentru pepiniere nu au putut fi întocmite pana la aprobarea controlului anual al regenerarilor. Controlul anual al regenerarilor s-a aprobat la nivelul Directiei Silvice Botosani la sfarsitul lunii noiembrie 2019, dupa care s-a procedat la întocmirea devizelor aferente anului 2020.

Serviciile pentru silvicultura – împaduriri si pepiniere pot fi executate numai în perioada de repaus vegetativ, respectiv până la pornirea în vegetaţie a puieţilor forestieri. Intrarea in vegetatie a puietilor, în functie de zona geografică în care sunt situate plantaţiile, se produce începând cu a 2-a jumătate a lunii martie sau în funcţie de evoluţia factorilor climatici, în cazul unei primăveri timpurii, chiar în prima decadă a lunii martie. In conditiile unor temperaturi mai scazute, perioada pentru plantarea puieţilor forestieri, de regulă, se poate prelungi până cel mai târziu la data de 15 aprilie, după care nu mai pot fi plantaţi puieţi.

Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care 2 sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe e-mail. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se vor posta pe SEAP, la sectiunea „Intrebari”.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. Contractul de achizitie publica poate fi modificat in conformitate cu prevederile art. 221 sectiunea a 2-a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial partea I nr. 390 din 23.5.2016.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Persoana care se considera vatamata poate sesiza C.N.S.C. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si 8 din Legea nr. 101/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Direcția Silvică Botoșani, Comp. Juridic
Postal address: Str. Pacea nr. 47
Town: Botoșani
Postal code: 710135
Country: RO
Telephone: +40 231512882
E-mail: office@botosani.rosilva.ro
Fax: +40 231512882
URL: www.e-licitatie.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions