Sweden-Stockholm: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Sweden-Stockholm: Cleaning services
OJEU (High Value) 017208-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Stockholms stad, Serviceförvaltningen
National registration number: 212000-0142
Postal address: Box 7005
Town: Stockholm
Postal code: 121 07
Country: SE
Contact person: Adele Khaleghi
E-mail: adele.khaleghi@stockholm.se
NUTS code: SE110
Main address (URL): http://www.stockholm.se
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Lokalvårdtjänster

Reference number: 3.3.1-28/2019

II.1.4) Short description

Upphandling avseende lokalvårdtjänster i Skärholmen stadsdelsförvaltning.

Total Value:
SEK 16000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE110
II.1.4) Short description

Upphandling avseende lokalvårdtjänster i Skärholmen stadsdelsförvaltning.

Upphandlande enhet

Skärholmens stadsdelsnämnd är upphandlande enhet och anlitar serviceförvaltningen som ombud.

Avtalsperiod

Avtalet avser perioden från och med 15.1.2020 till och med 14.1.2022

Om parterna är överens kan avtalet förlängas på samma villkor i 1 plus 1 år (maximalt 4 år).

Tilldelningsgrund

Utvärderingen av de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att ske med tilldelningsgrund pris.

Öppet förfarande

Avtalsform och avrop

Ramavtal kommer att tecknas med max två leverantörer för varje anbudsområde, under förutsättning att så många lämpliga anbud inkommer.

Avrop sker genom en i förväg fastställd rangordning utifrån lägsta pris som kan bli olika för varje anbudsområde.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser regelmässig lokalvård och periodiska tjänster dvs. golvvård, storstädning, flyttstädning, fönsterputs och eventuell extra städning för Skärholmens stadsdelsförvaltnings lokaler som omfattas av denna upphandling.

Upphandlingen är uppdelad i tre anbudsområden enligt nedan:

Anbudsområde 1. Kontor inklusive option på flyttstädning av försöks- och träningslägenheter

Anbudsområde 2. Äldreomsorg och socialpsykiatri inklusive option på eget boende

Anbudsområde 3. Option på periodiska tjänster för 6 förskolor

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 188-457678


2019-11-29

11
Official name: Rengörare Näslund Aktiebolag
National registration number: 556169-6872
Postal address: Box 5895
Town: Stockholm
Postal code: 102 40
Country: SE
E-mail: magnus@rengorarenaslund.se
NUTS code: SE
URL: http://www.rengorarenaslund.se
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
SEK 4228760


2019-11-29

11
Official name: Miljöpalatset AB
National registration number: 556551-7280
Postal address: Vretensborgsvägen 28
Town: Hägersten
Postal code: 126 30
Country: SE
E-mail: kontakt@miljopalatset.se
NUTS code: SE
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 845262
Total Value:
SEK 845262


2019-11-29

11
Official name: Städ & Maskin Centralen i Stockholm AB
National registration number: 556519-8677
Postal address: Elektravägen 12
Town: Hägersten
Postal code: 126 30
Country: SE
E-mail: julija@smcentralen.se
NUTS code: SE
URL: http://www.smcentralen.se
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 3682496
Total Value:
SEK 3682496


2019-11-29

11
Official name: Adlersons Fönsterputs & Städ AB
National registration number: 556230-6919
Postal address: Box 32012
Town: Stockholm
Postal code: 126 11
Country: SE
E-mail: elisabeth@adlersons.se
NUTS code: SE
URL: http://www.adlersons.se
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 3304560
Total Value:
SEK 3304560

Section V: Complementary information


Additional information:

Visma annons: https://opic.com/id/afajmwyzrn


Review body:
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Stockholm
Country: SE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; 90900000; 90911300; Cleaning services; Cleaning and sanitation services; Window-cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions