Romania-Bucharest: Computer upgrade services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Computer upgrade services
OJEU (High Value) 017283-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare in Comunicații
National registration number: 14751237
Postal address: Str. Delea Nouă nr. 2
Town: Bucureşti
Postal code: 030925
Country: RO
Contact person: Cristiana Stoian, Adrian Leaotă
Telephone: +40 3372845377-358
E-mail: cristiana.stoian@ancom.org.ro, adrian.leaota@ancom.org.ro
Fax: +40 372845599-402
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.ancom.org.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority:
Autoritate națională

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de A.N.C.O.M.

Reference number: CS06

II.1.4) Short description

Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de A.N.C.O.M. conform cerintelor minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări in a 11-a zi inainte de termenul limita de stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Estimare cantități care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru:

1) servicii sub formă de abonament lunar: cantitate minimă – 1 lună; cantitate maximă – 36 luni;

2) servicii suplimentare de implementare update/corecții software, la cerere: cantitate minimă – 2 update/corecții software; cantitate maximă – 6 update/corecții software.

Estimare cantități care ar putea fi solicitate în cadrul unui singur contract subs [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Total Value:
RON 122010.56

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sediile autorităţii contractante din mun. Bucureşti, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.1.4) Short description

Servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de A.N.C.O.M. (cod CPV: 72540000-2) în conformitate cu cerinţele minime obligatorii solicitate în secţiunea 2: „Caietul de sarcini”.

Posibilitatea de reluare a competitiei: nu.

Acord-cadru cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 36 luni de la data semnarii de catre ambele parti.

Valoarea estimata fara TVA: 1 034 000,00 RON, fara TVA.

Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 27 547,22 RON,

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 330 566,67 RON.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 330 566,67 RON, fara TVA. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: minim 1 contract subsecvent/an.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 111-272282

Contract No:
SC-DAC-26727
Title:

Contract subsecvent de servicii nr. 1


2019-09-02

1
0
0
0
1
Official name: ETA2U
National registration number: RO 1801821
Postal address: Str. Dima Gheorghe nr. 1
Town: Timișoara
Postal code: 300079
Country: RO
Telephone: +40 256277500
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Fax: +40 256499508
NUTS code: RO424
URL: www.eta2u.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 95865.44
Total Value:
RON 95865.44

Contract No:
SC-DAC-26725
Title:

Acord-cadru de servicii având ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de A.N.C.O.M.


2019-09-02

2
0
0
0
2
Official name: ETA2U
National registration number: RO 1801821
Postal address: Str. Dima Gheorghe nr. 1
Town: Timișoara
Postal code: 300079
Country: RO
Telephone: +40 256277500
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Fax: +40 256499508
NUTS code: RO424
URL: www.eta2u.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1034000

944058.18
944058.18

Contract No:
SC-DAC-40374
Title:

Contract subsecvent de servicii nr. 2


2019-12-17

1
0
0
0
1
Official name: ETA2U
National registration number: RO 1801821
Postal address: Str. Dima Gheorghe nr. 1
Town: Timișoara
Postal code: 300079
Country: RO
Telephone: +40 256277500
E-mail: licitatiitm@eta2u.ro
Fax: +40 256499508
NUTS code: RO424
URL: www.eta2u.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 26145.12
Total Value:
RON 26145.12

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departamentul Achiziţii/Serviciul Juridic Achiziţii
Postal address: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Town: București
Postal code: 030925
Country: RO
Telephone: +40 372845339
E-mail: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Fax: +40 372845402-599
URL: www.ancom.org.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
72540000; Computer upgrade services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions