Romania-Bucharest: Architectural, engineering and surveying services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Architectural, engineering and surveying services
OJEU (High Value) 017285-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Sectorul 6 al Municipiului București
National registration number: 4340730
Postal address: Str. Regiei nr. 6-8
Town: Bucureşti
Postal code: 060204
Country: RO
Contact person: Iulian Gheorghe
Telephone: +40 213180144
E-mail: achizitiips6@yahoo.com
Fax: +40 213180143
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.primarie6.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de verificare conformitate (documentație, execuție și consumuri) în cadrul „Programului de Eficiență Energetică a Clădirilor Publice din Sector 6”

Reference number: 4340730_2019_PAAPD1102678

II.1.4) Short description

Sectorul 6 al municipiului Bucuresti deruleaza „Programul de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sector 6”, avand ca obiectiv general constructia a 8 cladiri cu destinatia afterschool sau gradinita si modernizarea si reabilitarea termica a 5 unitati de invatamant din sectorul 6.

Procedura de achizitie pentru servicii de verificare conformitate (documentatie, executie si consumuri) in cadrul „Programului de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sector 6”, este structurata in 2 loturi, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – servicii de verificare conformitate (documentatie, executie si consumuri) pentru constructii cladiri noi tip Nzeb in cadrul „Programului de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sector 6” pentru urmatoarele obiective:

—— construire corp gradinita in incinta Gradinitei nr. 274,

—— construire corp gradinita in incinta cartierului A.N.L. Brancusi,

—— construire corp gradinita in incinta Scolii „Sfintii Constantin si Elena”,

—— construi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Lot 1 – Servicii de verificare conformitate (documentație, execuție și consumuri) pentru construcții clădiri noi tip Nzeb în cadrul „Programului de Eficiență Energetic [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sectorul 6 al municipiului Bucuresti.

II.1.4) Short description

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin procedura de achizitie publica, conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către operatorul economic desemnat câștigător, denumit în continuare ofertant, a serviciilor de verificare a conformitatii proiectului tehnic de executie si a documentatiei tehnice care a stat la baza elaborarii acestuia, precum si a conformitatii lucrarilor executate si conformitatii cu nivelul maxim de consum energetic. Astfel se va analiza implementarea, atingerea si respectarea parametrilor de performanţă şi exigenţă în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie a obiectivelor de investiţii, în conformitate cu normativele nationale si internationale si prevederile legale in vigoare.

Serviciile de supraveghere a lucrarilor prin diriginte de santier nu fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.

Procedura de achizitie pentru servicii de verificare conformitate (documentatie, executie si consumuri) in cadrul „Programului de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sector 6”, este structurata in 2 loturi, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – servicii de verificare conformitate (documentatie, executie si consumuri) pentru constructii cladiri noi tip Nzeb in cadrul „Programului de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sector 6” pentru urmatoarele obiective:

—— construire corp gradinita in incinta Gradinitei nr. 274,

—— construire corp gradinita in incinta cartierului A.N.L. Brancusi,

—— construire corp gradinita in incinta Scolii „Sfintii Constantin si Elena”,

—— construire after school in incinta Scolii nr. 193 (Orizont),

—— construire after school in incinta Scolii Gimnaziale „Sfantul Andrei”,

—— construire after school in incinta Scolii nr. 117,

—— construire after school in incinta Scolii nr. 197,

—— construire after school in incinta Scolii nr. 156.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Operator echipamente de termografie
Weighting: 10

Criteria: Auditor energetic grad I, I+C
Weighting: 15

Criteria: Experienţa profesională arhitect cu drept de semnătură
Weighting: 15

Criteria: Inginer instalații
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Programul de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sector 6


Description: Item/Lot 2
Title:

Lot 2 – Servicii de verificare conformitate (documentație, execuție și consumuri) pentru modernizarea și reabilitarea termică a unităților de învățământ din Sectorul 6 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sectorul 6 al municipiului Bucuresti.

II.1.4) Short description

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin procedura de achizitie publica, conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către operatorul economic desemnat câștigător, denumit în continuare ofertant, a serviciilor de verificare a conformitatii proiectului tehnic de executie si a documentatiei tehnice care a stat la baza elaborarii acestuia, precum si a conformitatii lucrarilor executate si conformitatii cu nivelul maxim de consum energetic. Astfel se va analiza implementarea, atingerea si respectarea parametrilor de performanţă şi exigenţă în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie a obiectivelor de investiţii, în conformitate cu normativele nationale si internationale si prevederile legale in vigoare.

Serviciile de supraveghere a lucrarilor prin diriginte de santier nu fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.

Procedura de achizitie pentru Servicii de verificare conformitate (documentatie, executie si consumuri) in cadrul „Programului de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sector 6”, este structurata in 2 loturi, dupa cum urmeaza:

— lot 2 – servicii de verificare conformitate (documentatie, executie si consumuri) pentru modernizarea si reabilitarea termica a unitatilor de invatamant din Sectorul 6 in cadrul „Programului de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sectorul 6 ” pentru urmatoarele obiective:

—— modernizarea si reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale „Adrian Paunescu”,

—— modernizarea si reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale nr. 59,

—— modernizarea si reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale „Sfantul Andrei” – corp A si corp B,

—— modernizarea si reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale nr. 197,

—— modernizarea si reabilitarea termica a Scolii gimnaziale „Sfintii Constantin si Elena”.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Operator echipamente de termografie
Weighting: 10

Criteria: Auditor energetic grad I, I+C
Weighting: 15

Criteria: Inginer instalații
Weighting: 10

Criteria: Experienţa profesională arhitect cu drept de semnătură
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 50

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Programul de Eficienta Energetica a Cladirilor Publice din Sector 6


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 231-566790

II.2.1) Lot No: 1II.2.1) Lot No: 2Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 060204
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: claudia_delcu@yahoo.com
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul Achiziții Publice
Postal address: Bulevardul Regiei nr. 6-8, sector 6
Town: București
Country: RO
Telephone: +40 3180144
E-mail: achizitiips6@yahoo.com
Fax: +40 3180143
URL: www.primarie6.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71250000; 71356200; Architectural, engineering and surveying services; Technical assistance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions