Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Arad: Dyeing services
OJEU (High Value) 017334-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Municipiul Arad
National registration number: 3519925
Postal address: Str. Revoluției nr. 75
Town: Arad
Postal code: 310025
Country: RO
Contact person: Petru Stelian Adam
Telephone: +40 257281850/289/350
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro, achizitii@primariaarad.ro
Fax: +40 257281450
NUTS code: RO421
Main address (URL): www.primariaarad.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii vopsire stâlpi metalici de pe teritoriul municipiului Arad

Reference number: 1

II.1.4) Short description

Acord-cadru de servicii de vopsire stâlpi metalici de pe teritoriul municipiului Arad, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a anexei la acesta. Valoarea estimata a acordului-cadru este între 700 000 RON şi 4 200 000 RON fără TVA. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3), respectiv cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prev. art. 160 şi 161 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când procedura este licitație deschisă online, cu incheierea unui acord-cadru pe 4 ani. Frecventa de încheiere a contractelor subsecvente este de minim 1 contract subsecvent, maxim 3 contracte subsecvente pe an, in limita necesitatilor autoritatii contractante si a fondurilor bugetare aprobate.

Valoarea maxima a contractului subsecvent este de 1 050 000 RON fara TVA si valoarea minima estimata a contractului subs [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Total Value:
RON 141000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO421
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Municipiul Arad.

II.1.4) Short description

Acord-cadru de servicii de vopsire stâlpi metalici de pe teritoriul municipiului Arad, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a anexei la acesta. Cantităţile sunt cele prevăzute în anexa la caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3), respectiv cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prev. art. 160 şi 161 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când procedura este licitatie deschisa, cu incheierea unui acord-cadru pe 4 ani. Frecventa de încheiere a contractelor subsecvente este de minim 1 (un) contract subsecvent pe an, in limita necesitatilor autoritatii contractante si a fondurilor bugetare aprobate.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de prestare al serviciilor de la emiterea comenzii
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 056-129385

Contract No:
60930
Title:

Servicii vopsire stâlpi metalici de pe teritoriul municipiului Arad


2019-08-05

4
0
0
0
4
Official name: Paniprod H&R S.R.L.
National registration number: RO5836334
Postal address: Str. Păcii nr. 64
Town: Sebiș
Postal code: 315700
Country: RO
Telephone: +40 357419600
E-mail: paniprod45@yahoo.com
NUTS code: RO421
URL: www.sicap-prod.e-licitatie.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 4200000

2820000
2820000

Contract No:
72221
Title:

Servicii de vopsire stâlpi metalici de pe teritoriul municipiului Arad


2019-09-17

1
1
0
0
1
Official name: Paniprod H&R S.R.L.
National registration number: RO5836334
Postal address: Str. Păcii nr. 64
Town: Sebiș
Postal code: 315700
Country: RO
Telephone: +40 357419600
E-mail: paniprod45@yahoo.com
NUTS code: RO421
URL: www.sicap-prod.e-licitatie.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 141000
Total Value:
RON 141000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Postal address: Bulevardul Revoluției nr. 75
Town: Arad
Postal code: 310025
Country: RO
Telephone: +40 257281850-134
URL: www.primariaarad.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
98316000; Dyeing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions