Bulgaria-Sofia: Development software package

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Development software package
OJEU (High Value) 017341-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Министерство на туризма
National registration number: 176789478
Postal address: ул. „Съборна“ № 1
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Ивелин Славов
Telephone: +359 29046888
E-mail: I.Slavov@tourism.government.bg
Fax: +359 24470899
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.tourism.government.bg
Address of the buyer profile (URL): https://profilnakupuvacha.com/1701,13429
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
туризъм

Section II: Object of Contract


Title:

Провеждане на рекламна кампания в платформата iLoveBulgaria с цел промотиране на българските ЕДЕН дестинации в изпълнение на проект GRO/SME/17/C/095 (продължава в поле VI.3)


II.1.4) Short description

При изпълнение предмета на настоящата поръчка ще бъдат предоставени от изпълнителя следните услуги:

1. Добавяне на обекти от българските ЕДЕН дестинации Ардино, с.Чавдар и Силистра в платформата iLoveBulgaria, включващо:

1.1. Дигитална реклама в мобилното приложение, социални мрежи и Вайбър.

1.2. Включване на определени обекти от ЕДЕН дестинации Ардино, с. Чавдар и Силистра в iLoveBulgaria в съответната туристическа категория.

1.3. Отбелязване на обектите в интерактивната карта на мобилното приложение и показване на най-краткия път до тях.

1.4. Публикуване на статия за всеки от определените обекти на интернет страницата на платформата с включена реклама във фейсбук страницата на iLoveBulgaria в рамките на рекламната кампания.

2. Популяризиране на видеоматериали за всички 17 български ЕДЕН дестинации в каналите на платформата iLoveBulgaria, включващо:

2.1. Дигитална реклама на видеата в мобилното приложение iLoveBulgaria (продължава в поле VI.3)

Total Value:
BGN 5800

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Република БЪЛГАРИЯ

II.1.4) Short description

При изпълнение предмета на настоящата поръчка ще бъдат предоставени от изпълнителя следните услуги:

1. Добавяне на обекти от българските ЕДЕН дестинации Ардино, с.Чавдар и Силистра в платформата iLoveBulgaria, включващо:

1.1. Дигитална реклама в мобилното приложение, социални мрежи и Вайбър.

1.2. Включване на определени обекти от ЕДЕН дестинации Ардино, с. Чавдар и Силистра в iLoveBulgaria в съответната туристическа категория.

1.3. Отбелязване на обектите в интерактивната карта на мобилното приложение и показване на най-краткия път до тях.

1.4. Публикуване на статия за всеки от определените обекти на интернет страницата на платформата с включена реклама във фейсбук страницата на iLoveBulgaria в рамките на рекламната кампания.

2. Популяризиране на видеоматериали за всички 17 български ЕДЕН дестинации в каналите на платформата iLoveBulgaria, включващо:

2.1. Дигитална реклама на видеата в мобилното приложение iLoveBulgaria (продължава в поле II.2.14)

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект GRO/SME/17/C/095 „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България - III издание”, финансиран по програма COSME на ЕС


Additional information:

(Продължава от поле II.2.4)

2.2. Реклама на видеата във фейсбук страницата на iLoveBulgaria.


Section IV: Procedure

Английската технологична компания Horizon Software Solutions Ltd. е разработчик и притежава изключителните права върху софтуерните продукти (компютърни програми): iLove, iLoveBulgaria и iClarity. Платформата iLove е интерактивна туристическа платформа от най-ново поколение, предоставяща информация за забележителностите в БЪЛГАРИЯ (в това число и под формата на мултиезичен аудио и видео гид). Приложението iLoveBulgaria обединява най-съвременните бизнес концепции и технологии, в това число: облачна система за автоматизиран маркетинг, CRM(система за управление на връзките с клиентите), Campaign Management (система за автоматизация на маркетинга), Loyalty management (система за управление на лоялността), мобилни приложения свързани с описаните по-горе клауд модули, геолокация за таргетиране при маркетингови кампании, QR кодове и др., като същата предоставя информация както за забележителностите в БЪЛГАРИЯ, така и за специалните предложения на бизнеса, свързани с туризма, културата и историята. Платформата за автоматизиран маркетинг iClarity предоставя възможност във взаимовръзка с приложението iLoveBulgaria, Министерството на туризма да промотира свои събития и туристически обекти да въвежда промоции, да рекламира БЪЛГАРИЯ електронно на панаири в чужбина, да дефинира и публикува рекламни кампании. Законосъобразното прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП е свързано с условието поканеното в договарянето лице да е носител на изключителни права, включително и права на интелектуална собственост. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, компютърните програми, каквито са унифицираната платформа iLove, приложението iLoveBulgaria и платформата iClarity и свързаните с тях оперативни интернет домейни, са обект на авторско право. Предвид това само лицето, притежаващо авторски и/или изключителни права върху горепосочените софтуерни продукти(компютърни програми), може да предостави услугата, предмет на настоящата процедура. В Министерството на туризма е представена декларация за интелектуална собственост от Веселин Василев — управител на английската технологична компания Horizon Software Solutions Ltd., в която е декларирано, че дружеството притежава изключителните права и интелектуалната собственост върху:платформа за автоматизиран маркетинг iClarity, включваща CRM модул, Campaign Management модул, Loyalty Management модул и eCommerce модул за електронна търговия, описани подробно на фирмения уебсайт www.horizont.co.uk; iLoveBulgaria мобилно приложение за Android (прод. в VI.3)Contract No:
Т-РД-29-202

2019-12-10

1
1
0
0
0
Official name: Horizon Software Solutions LTD
National registration number: 0000005750041
Postal address: Booth Street Chambers, Ashton Under Lyne
Town: Lancs
Postal code: OL6 7LQ
Country: UK
Telephone: +44 7887854959
E-mail: Vesselin.Vassilev@horizon.co.uk
Fax: +44 7887854959
NUTS code: UK
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 5800
Total Value:
BGN 5800

Section V: Complementary information


Additional information:

(Продължава от поле II.1.1) „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в БЪЛГАРИЯ — III издание“, финансиран по програма COSME на ЕС (продължава от поле II.1.4).

2.2. Реклама на видеата във фейсбук страницата на iLoveBulgaria.

2.3. Реклама на видеата в YouTube канала на iLoveBulgaria.

(Продълж. от приложение Г1, т. 3)

Собственик на марката iLove съгласно свидетелство за марка с рег. № 00098005/3.7.2017 г. от ПВ на РБ е Веселин Василев. Видно от горепосочените документи, дружество Horizon Software Solutions Ltd. притежава всички права на посочените софтуерни продукти за продажба на лицензи, за предоставяне права на ползване, за разработване на нови активности, както и за продажбата на интелектуалната собственост. Предвид изложените мотиви Horizon Software Solutions Ltd. е единственото лице, което има изключителното право да извърши дейностите, предмет на настоящото договаряне. Договорът с компанията е подписан на основание чл. 65, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

В срок до 2 месеца от публикуване на настоящето обявление при условията на чл. 225, ал. 1 от ЗОП


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
48983000; Development software package;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions