Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Hunedoara: Engineering design services for the construction of civil engineering works
OJEU (High Value) 017345-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Municipiul Hunedoara
National registration number: 2127028
Postal address: Str. Libertății nr. 17
Town: Hunedoara
Postal code: 331128
Country: RO
Contact person: Dan Boboutanu
Telephone: +40 254716322
E-mail: info@primariahunedoara.ro
Fax: +40 254716087
NUTS code: RO423
Main address (URL): http://www.primariahunedoara.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de elaborare proiect tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul „Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 2127028/PAAP2019_123037/1

II.1.4) Short description

Realizarea serviciilor de elaborare proiect tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului pentru proiectul „Modernizarea transportului in municipiul Hunedoara, prin investitii in transportul ecologic – Coridorul de Vest” cod SMIS 123037, are la baza contractul de finantare nr. 4448/2.7.2019 proiect finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.

Proiectul „Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Vest” corespunde unei serii de actiuni si interventii: proiectul „Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul Est” corespunde interventiei M2 – imbunătățirea calității infrastructurii rutiere, orizont 2017-2020, M19 – pietonizare în municipiul Hunedoara, orizont 2018-2021, M7b – strategie de reînnoire a flotei de transport public – etapa a II-a: vehicule ecologice, M3 – Sistem de au [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Total Value:
RON 1046477.44

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Loc. Hunedoara, jud. Hunedoara.

II.1.4) Short description

Servicii solicitate:

1) realizarea unui studiu de dezvoltare si organizare a traficului, intocmit pentru o perioada de perspectiva de 15 ani;

2) realizarea unui studiu de semaforizare si studiu de capacitate pentru toate intersectiile pentru care se propune implementarea sistemului de management integrat al traficului;

3) realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele III si IV conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, pentru:

— Ob. 1 – infrastructura deplasari nemotorizate – Bulevardul Republicii,

— Ob. 2 – infrastructura deplasari multimodale (rutier, piste) – Str. Libertatii,

— Ob. 3 – Infrastructura pentru deplasari pietonale – Piata Libertatii,

— Ob. 4 – infrastructura semipietonala – Str. Maior Stanga,

— Ob. 5 – infrastructura semipietonala – Str. 9 Mai,

— Ob. 6 – infrastructura semipietonala – Str. Castelului,

— Ob. 7 – construire statii de autobuz,

— Ob. 8 – furnizarea de autobuze ecologice,

— Ob. 9 – sistem integrat de management al flotei de transport public, inclusiv e-ticketing,

— Ob. 10 – sistem integrat de management trafic, inclusiv sistem de monitorizare video (CCTv),

— Ob. 11 – sistem de iluminat public pentru zonele pietonale si semi-pietonale,

— Ob. 12 – sistem de inchiriere automatizata a bicicletelor;

4) documentații tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor (inclusiv I.S.U.) conform certificatului de urbanism; pentru zona Bulevardul Libertății, parcul Libertății, Str. Maior Stanga Mircea Ioan și Str. Castelului este necesară elaborarea unei documentații fază plan urbanistic zonal;

5) obținere avize, acorduri, autorizatii;

6) asistenta contracte de furnizare;

7) asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la elaborarea cărții tehnice a construcției.

Valoarea estimata este 1 072 149,56 RON din care:

1) proiect tehnic și detalii de execuție: 827 221,12 RON;

2) asistenţă tehnică din partea proiectantului: 244 928,44 RON (asistență pe perioada de execuție a lucrărilor – 139 959,11 RON; avizare I.S.C 104 969,33 RON).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gradul de adecvare al corelației dintre datele de intrare (resurse utilizate) și rezultatele finale și intermediare
Weighting: 5

Criteria: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (planul de management/gestionare a calității)
Weighting: 5

Criteria: Calificarea și experiența profesională a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul contractului
Weighting: 35

Criteria: Gradul de adecvare al organizării propuse pentru realizarea activităților în cadrul contractului
Weighting: 5

Criteria: Gradul de adecvare al planului de lucru propus – durata, succesiunea logică și cronologică a activităților, identificarea punctelor de reper (jaloanelor) și a drumului critic
Weighting: 5

Criteria: Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul contractului
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Proiect COD SMIS 123037


Additional information:

Contract de finantare 4448/2.7.2019.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 173-422260

Contract No:
1/210
Title:

Contract de prestare servicii de elaborare proiect tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul „Modernizarea transportului în m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


2020-01-06

1
1
0
0
1
Official name: S.C. F.I.P. Consulting S.R.L.
National registration number: RO 18423208
Postal address: Str. Slănicului nr. 63
Town: Onești
Postal code: 601110
Country: RO
Telephone: +40 729080137
E-mail: andronicradu@gmail.com
NUTS code: RO211
URL: www.fipconsulting.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1072149.56
Total Value:
RON 1046477.44

27000

1.WALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX SRL (sisteme electrice)_ valoarea de 12.000,00 RON (1,15 %)

2.UTI GRUP SA (sisteme de management de trafic, proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, studiu de trafic)_valoarea de 15.000,00 lei

(1,43 %)


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71322000; 71356200; Engineering design services for the construction of civil engineering works; Technical assistance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions