Hungary-Budapest: Engineering design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Engineering design services
OJEU (High Value) 017352-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_94215096
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
Postal code: 1134
Country: HU
Contact person: Közbeszerzési Osztály
Telephone: +36 14354813
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS code: HU
Main address (URL): http://www.nif.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.nif.hu
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Section II: Object of Contract


Title:

Szombathely intermodális csp. fejlesztése tervezés

Reference number: EKR000584742019

II.1.4) Short description

Megbízási szerződés a Szombathely Megyei Jogú Városban tervezett intermodális csomópont fejlesztése projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátására.

Total Value:
HUF 358400000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU11
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.1.4) Short description

Tervezési feladat:

Helyi és helyközi autóbusz állomás kialakítása:Az új autóbusz állomáson 22 db szóló és 6 db csuklós autóbusz indítóállás létesül. Az autóbusz állomásra bekötő út javasolt szélessége 2x4,0 m, a peronok közötti javasolt útszélesség 7,0 m. A peronok javasolt szélessége 3,0 m, hosszuk 60,0 m.Az autóbusz állomás ki-behajtó útjai aszfalt burkolatúak, az induló állások burkolata CP4/2,7-35/F2,XF4 (hézagaiban vasalt) beton.

Autóbusz parkoló közforgalmi járművek számára:

A szintbeni elhelyezésű buszparkoló területén 50 db (46db szóló és 4db csuklós)busz napközbeni félreállása biztosítandó,kétirányú eléréssel.A busztároló pályaszerkezetére az induló állásokkal azonos pályaszerkezet(CP4/2,7-35/F2,XF4 (hézagaiban vasalt) pályaburkolati beton).

P+R parkoló:

A 166+6 férőhelyes(összesen 172 fh) lemezes,külön szinten elhelyezett parkoló, a busztároló felett került kialakításra.A P+R parkolóban a +6 db férőhely, mozgáskorlátozott parkolóállás.A parkoló állások gyalogosan rámpán keresztüli és lifttel történő megközelítése biztosítandó.

B+R, K+R parkoló:

50 db B+R fedett tároló kerül kialakításra,továbbá a Vasút utcában további 100db kerül elhelyezésre a meglévő és megmaradó P+R parkoló mellett.A vasúti felvételi épület előtt 3 db mozgáskorlátozott parkolóhely, Taxik részére 8 db megállóhely, valamint 14 db K+R parkoló alakítandó ki. Üzemi gépjárművek számára további parkolóállások létesítendők.További 32 db közterületi parkoló kerül kialakításra az Éhen Gyula téren,a lakóépületek kiszolgálása érdekében.

IMCS épület és perontető:

Új kombinált, több szintes IMCS felvételi épület kialakítása.Az építmény kizárólag a közösségi közlekedést szolgálja ki.Az épület hasznos alapterülete min.660 m2.A meglévő műemléki épület felújítása, nem része a tervezési feladatnak.A tervezés során törekedni kell az üzemeltetési költségeket csökkentő energiatakarékos megoldásokra.Peronok feletti perontető kialakítása, a perontetőnek lehetőleg olyannak kell lennie,h a fényáteresztés is biztosított legyen.A közönségforgalmi területeket teljeskörűen akadálymentes kialakításúra kell megtervezni.

Parkolólemez:

A busztároló felett elhelyezendő P+R parkoló kialakítása un. parkolólemezes megoldású. Az építmény látványának a környezetbe illeszkedő kialakítása szükséges.A parkolólemezen, árnyékoló kerülhet kialakításra.

Közúti kapcsolatok útépítés,forgalomtechnika:

A Semmelweis u. - Nádasdy u. kereszteződésében kanyarodó sávok kialakítása szükséges, jelzőlámpás irányítással. Az autóbusz állomás és busztároló be-kijárati útja szintén jelzőlámpás irányítást kap. A vasúti felvételi épület előtt buszöböl kerül kialakításra. A Vasút u. kikötésre kerül a Szent Márton u-hoz. A két útpálya közötti szintkülönbség 3,2 m.

Éhen Gyula tér és az IMCS környéki gyalogos és kerékpáros közterület. Az állomási előtér átalakítása, új gyalogos és kerékpáros tér kialakítása. A fejlesztés keretében kialakításra kerülő területeken megfelelő közvilágítási hálózat kialakítása.

Utastájékoztatás:

Az utastájékoztatás fejlesztése során az intermodális csomópont utasforgalommal érintett főbb helyein(IMCS épület, vasút- és buszállomás)egységes hangos (akusztikus)és képi (vizuális) tájékoztatási rendszer kerül kialakításra.Min. 3db kültéri és min. 3db beltéri,nagyméretű összesítő dinamikus vizuális kijelző kihelyezése.A buszok indító állásainál mintegy 28db dinamikus kijelző elhelyezése. (A vasúti peronokon való telepítés nem jelen projekt része.)Az új autóbusz állomáson szükséges un.statikus utastájékoztató eszközök elhelyezése.

Kapcsolódó forgalomirányítási feladatok:

A buszpályaudvar központi irányító rendszere az új IMCS épületben kap helyet együttműködve a GYSEV Zrt. rendszerével.

Kamerás megfigyelés: A kritikus helyeken kamerás biztonságtechnikai megfigyelés kialakítása történik. A megfigyeléssel lefedett területek: az új autóbusz állomás, az új IMCS épület utasforgalmi tere, a P+R és B+R parkolók, valamint egyes speciális biztonsági utasforgalmi területek.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: AF III.1.3 M/2.1 alk-i köv igaz-ra bemutatott szakember 36 hónap feletti projektvez-i gyak-a helyi és/vagy országos közútépítési beruházások eng.és/vagy kiv. terveinek elkészitése terén(min0,max36hó)
Weighting: 20

Criteria: AF III.1.3 M/2.2.alk-i köv igaz-ra bemutatott szakember 36 hónap feletti ált. építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlata (min.0, max.36 hó)
Weighting: 10

Criteria: AF III.1.3 M/2.3.alk-i köv igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti tartószerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai gyakorlata (min.0,max 36 hó)
Weighting: 10

Criteria: 1 fő környezetvédelmi szakértő megajánlása (AF VI.3) 17. pontjának megfelelő szakember szakmai gyakorlata, max.: 36 hónap)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja:A tervezett projekt esetében a besz.több szakágat és területet érint,melyek között az adatszolg.kialakítása úgy a leghatékonyabb,ha egy AT menedzseli a terv-i fa során az összes folyamatot.Részekre bontva a beszerzést,a határfelületek kialakítása miatt többletkomm.,adatközlés és koordináció miatt egyeztetési nehézségek,viták lehetnének,a besz.elhúzódna


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 122-298611

Contract No:
1
Title:

Szombathely intermodális csp. fejlesztése tervezés


2019-12-23

1
1
0
0
1
Official name: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
National registration number: EKRSZ_46604927
Postal address: Ceglédi út 2.
Town: Kecskemét
Postal code: 6000
Country: HU
Telephone: +36 306748558
E-mail: tender@vikoti.hu
NUTS code: HU
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
National registration number: EKRSZ_53234146
Postal address: Váci út 76. 3. emelet
Town: Budapest
Postal code: 1133
Country: HU
Telephone: +36 301940201
E-mail: kozbeszerzes@trenecon.hu
Fax: +36 12371451
NUTS code: HU
URL: http://www.trenecon.hu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 259960000.00
Total Value:
HUF 358400000.00


Section V: Complementary information


Additional information:

Az Ajánlattevő neve, címe:

Közös Ajánlattevők neve: SAVARIA 2019 Konzorcium

Konzorciumi tagok:

VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. (Konzorciumvezető, székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.)

Adószáma: 12308161203

És

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet)

Adószáma: 11861689241


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje: Kbt. 148. §.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; 71242000; 71243000; 71245000; 71311300; 71312000; 71313000; Engineering design services; Project and design preparation, estimation of costs; Draft plans (systems and integration); Approval plans, working drawings and specifications; Infrastructure works consultancy services; Structural engineering consultancy services; Environmental engineering consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions