Hungary-Paks: Custom software development services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Paks: Custom software development services
OJEU (High Value) 017354-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: MVMI Informatika Zrt
National registration number: EKRSZ_79228174
Postal address: Vasút utca 1.
Town: Paks
Postal code: 7030
Country: HU
Contact person: Polgár Zsolt
Telephone: +36 204814669
E-mail: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
NUTS code: HU233
Main address (URL): http://www.mvm-informatika.hu/
I.4) Type of the contracting authority:
Gazdasági társaság
I.5.2) Other activity -
Informatikai szolgáltatás

Section II: Object of Contract


Title:

Asset Suite 6 upgrade megvalósítása

Reference number: EKR000763532018

II.1.4) Short description

Keretmegállapodás keretében Asset Suite 6 upgrade megvalósítása

Total Value:
EUR 1489605.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MVMI Zrt., 7030 Paks, Vasút u. 1.

Teljesítés további helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, HRSZ:8803/17

II.1.4) Short description

Jelen közbeszerzési eljárás célja az MVMI Zrt. által üzemeltetett MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél alkalmazott Asset Suite 6.0.2 integrált műszaki, vállalatirányítási rendszer verzióváltása a legfrissebb, Asset Suite 9 főverziójú kiadásra (a továbbiakban: szoftver upgrade) a jelen felhívásban és a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint 491 859 286 Ft keretösszeg erejéig, azzal, hogy Ajánlatkérő (AK) a keretmegállapodás (KM) hatálya alatt nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg lehívására.

A szoftver upgrade 2 műszaki terjedelmet foglal magában. A terjedem a műszaki leírás dokumentumban tételesen meghatározott fix terjedelemből és 2200 óra, a Megrendelői igényeknek megfelelően felhasználható keretből áll.A szoftver upgrade kapcsán az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie a keretmegállapodás (KM) hatálya alatt:

— Licensz biztosítása az Asset Suite rendszerhez (3rd party komponensek nélkül) a verzióváltás időszakára,

— Fejlesztéseket tekintve:

— Előzetes elemzésnek megfelelően definiált fejlesztések újra fejlesztése a gyártó által biztosított új technológiával. A tételes fejlesztési lista a műszaki leírás 3.3. pontja tartalmazza,

— 2200 munkaórányi szakértői kapacitás (a továbbiakban: fejlesztői keret) a részleteiben meg nem határozott, de a funkcionális megvalósításhoz szükséges fejlesztések esetén, amelynek technológiai megvalósítás tekintetében meg kell, hogy egyezzen a az előzetesen deffiniált Műszaki Leírás szerinti terjedelem technológiai eszköztárával, azzal, hogy ezen fejlesztői keret lehívására a KM hatálya alatt nem köteles AK,

— Asset Suite oldali interfész programok módosítása a legújabb gyártói technológiák és technikák alkalmazásával,

— Gyártói adatkonverziós technológiák alkalmazása a projektben, szükség esetén a gyártói eljárások hibajavítása és módosítása, finomhangolása a projekt körülményeinek megfelelően,

— A termékben végrehajtott változtatások (fejlesztések) miatti hibajavítások az ajánlat tevő által eszközölt terjedelemben,

— Konzultációs támogatás a jelen eljárás eredményeként létrjevő KM hatálya alatt a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.

A részletes feladatleírás a műszaki leírás határozza meg.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Szakemberek teljesítéshez minimálisan elvárt szakmai tapasztalat feletti szakmai tapasztalata (KD-ben részletezettek szerint)
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 197-445923

Contract No:
3000015154
Title:

Keretmegállapodás keretében Asset Suite 6 upgrade


2019-12-18

1
0
0
0
1
Official name: ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
National registration number: EKRSZ_97339696
Postal address: Kassák Lajos utca 19–25.
Town: Budapest
Postal code: 1134
Country: HU
Telephone: +36 14432100
E-mail: bernadett.pichler@hu.abb.com
NUTS code: HU110
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 1489605.00


IT fejlesztés, IT rendszerszervezés


Section V: Complementary information


Additional information:

A szerződés az ajánlattevőt érintő jogutódlás miatt az alábbi szervezettel került megkötésre.

Szerződést kötő jogutód ajánlattevő adatai:

Név: ABB Power Grids Hungary Kft.

Cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19–25.

Adószám: 26711229-2-41,


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. XXI. fejezete szerint.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
72230000; 72200000; Custom software development services; Software programming and consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions