Netherlands-Heesch: General liability insurance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Netherlands-Heesch: General liability insurance services
OJEU (High Value) 017457-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Bernheze
National registration number: 92135357
Postal address: De Misse 6
Town: Heesch
Postal code: 5384 BZ
Country: NL
Contact person: O. van der Meulen
Telephone: +31 104487117
E-mail: otto.van.der.meulen@aon.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.bernheze.org
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Bernheze

Reference number: Zaaknummer: 235688

II.1.4) Short description

Het betreft een aansprakelijkheids- en goedwerkgeverschapverzekering van de gemeente Bernheze. De verzekering dient te voorzien in de volgende dekkingen: zaak-, letsel- en vermogensschade.

Total Value:
EUR 1.0

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: NL
II.1.4) Short description

Opdrachtgever is voornemens om een overeenkomst met één (1) verzekeraar af te sluiten met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van drie (3) jaar met daarna de mogelijkheid om het contract jaarlijks stilzwijgend te verlengen telkens met 12 maanden. De ingangsdatum van deze verzekering is 31.12.2019

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteit van de geboden dienst
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Het betreft een overeenkomst voor een periode van drie (3) jaar met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 193-469130

Contract No:
1
Title:

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Bernheze


2019-12-31

3
3
Official name: Achmea Schadeverzekeringen nv
National registration number: 08053410
Postal address: Laan van Malkenschoten 20
Town: Apeldoorn
Postal code: 7333 NP
Country: NL
Telephone: +31 555796643
E-mail: Tenderdesk@achmea.nl
Fax: +31 555795879
NUTS code: NL
URL: http://www.achmea.nl
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 1.0

Section V: Complementary information


Additional information:

Het betreft een één (1) jarig contract met stilzwijgende verlenging.


Review body:
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 90125
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5200 MA
Country: NL
Telephone: +31 883611833
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Fax: +31 883610536
URL: http://www.rechtspraak.nl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
66516400; General liability insurance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions