Netherlands-Amsterdam: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Netherlands-Amsterdam: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 017537-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
National registration number: 12034981
Postal address: Weesperstraat 430
Town: Amsterdam
Postal code: 1018 DN
Country: NL
Contact person: Aanbestedingsteam Amsterdam
Telephone: +31 202511111
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/
Address of the buyer profile (URL): http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Marktconsultatie - Marktconsultatie co-creatietraject – Vol onder maaiveld

Reference number: n.v.t.

II.1.4) Short description

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden.

Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, grote ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op het ruimtebeslag in de ondergrond is in de praktijk extra groot omdat er geen regie is op de aanleg, beheer en onderhoud van alle afzonderlijke elementen. Er is een structurele verandering en integrale aanpak nodig om alle ambities uit te voeren.

Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten gaan we in co-creatie met betrokkenen op zoek naar praktische, integrale oplossingen voor herinrichting van de stedelijke ondergrond. We zoeken oplossingen die goedkoper zijn, minder overlast geven bij aanleg en onderhoud en zo flexibel zijn dat 10-15 jaar de straat niet open hoeft.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: NL
II.1.4) Short description

Systeemsprong nodig voor ondergrondse infrastructuur.

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, grote ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op het ruimtebeslag in de ondergrond is in de praktijk extra groot omdat er geen regie is op de aanleg, beheer en onderhoud van alle afzonderlijke elementen. Er is een structurele verandering en integrale aanpak nodig om alle ambities uit te voeren. Daar kan jij een bijdrage aan leveren!

In co-creatie op zoek naar oplossingen.

Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten gaan we in co-creatie met de markt en kennisinstellingen op zoek naar praktische, integrale oplossingen voor herinrichting van de stedelijke ondergrond. We zoeken oplossingen die goedkoper zijn, minder overlast geven bij aanleg en onderhoud en zo flexibel zijn dat 10-15 jaar de straat niet open hoeft.

Planning.

Het co-creatietraject is in 2 fasen geknipt. Tijdens de eerste fase gaan we actief op zoek naar innovatieve, of naar de woorden van een kernteamlid "woest aantrekkelijke", oplossingen. Deze ideeën worden vervolgens in fase 2 op de schaal van een straat of wijk getest in pilots en proeftuinen.

Op dinsdag 24 september vindt de 1e sessie plaats. De ideeën die we daar ophalen, gaan we tijdens de 2e co-creatiesessie op vrijdag 1 november verrijken. Er zullen circa 5 teams ontstaan die de oplossingsrichtingen verder uitwerken. Hier is een klein budget voor beschikbaar. De oplossingsrichtingen vormen het startpunt van het innovatieprogramma (fase 2).

Voor meer informatie zie:

https://debouwcampus.nl/praktijkopgaven/systeemsprong-voor-ondergrondse-infrastructuur

https://debouwcampus.nl/agenda/co-creatietraject-vol-onder-maaiveld

Aanmelden via: http://debouwcampus.nl/aanmelden-volondermaaiveld

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 166-406658
Section V: Complementary information


Additional information:

Marktconsultatie is afgerond.

De 2 aangekondigde bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Er zijn nu 7 groepen gevormd door de deelnemers, die ieder aan het werk zijn met 1 van de geformuleerde ideeën. Voor informatie over de stand van zaken of over mogelijkheden om alsnog bij te dragen kunt u terecht op: https://debouwcampus.nl/vraagstukken/vol-onder-maaiveld


Review body:
Official name: Rechtbank Amsterdam
Postal address: Parnassusweg 220
Town: Amsterdam
Postal code: 1076 AV
Country: NL
Telephone: +31 205412111
E-mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
URL: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Contact/Paginas/default.aspx#d74f5322-f282-438b-a517-6d906bb7f3bd0

Body responsible for mediation procedures
Official name: Bemiddeling
Postal address: Weesperstraat 430
Town: Amsterdam
Postal code: 1018 DN
Country: NL
Telephone: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl
URL: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Postal address: Weesperstraat 430
Town: Amsterdam
Postal code: 1018 DN
Country: NL
Telephone: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl
URL: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; Architectural, construction, engineering and inspection services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions