Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Biała Podlaska: Forestry services
OJEU (High Value) 017544-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Biała Podlaska
Postal address: ul. Warszawska 37
Town: Biała Podlaska
Postal code: 21-500
Country: PL
Contact person: Anna Chwalczuk
Telephone: +48 833432379
E-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
NUTS code: PL811
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_biala_podlaska
Address of the buyer profile (URL): www.bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2020 r.

Reference number: SA.270.2.2019.AC

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu (w tym zabezpieczenia upraw przez wznoszenie ogrodzeń), ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, melioracji agrotechnicznych, nasiennictwa i selekcji drzew, utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2020 r.

Total Value:
PLN 6367134.97

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Leśnictwo Leśna Podlaska

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Leśna Podlaska.

II.1.4) Short description

— pielęgnowanie gleby – 97,69 ha,

— czyszczenia wczesne – 6,40 ha,

— czyszczenia późne – 35,83 ha,

— melioracje agrotechniczne – 17,85 ha

— odnowienia i zalesienia – 10,16 ha

,
3

,
3

— grodzenie upraw – 0,25 ha, 2,05 hm,

— rozebranie grodzeń – 2 110 m,

— zabezpieczenie upraw repelentem – 1 4,10 ha,

,
3

— koszenie łąk i pastwisk – 1,72 ha,

— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,50 km,

— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,50 km,

— utrzymanie porządku przy urządzeniu turystycznym – 1 kmtr.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Description: Item/Lot 2
Title:

Leśnictwo Grabarka

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Grabarka.

II.1.4) Short description

— pielęgnowanie gleby – 117,70 ha,

— czyszczenia wczesne – 11,23 ha,

— czyszczenia późne – 29,49 ha,

— melioracje agrotechniczne – 13,18 ha,

— odnowienia i zalesienia – 15,13 ha,

,
3

,
3

— grodzenie upraw – 1,78 ha, 12 hm,

— zabezpieczenie upraw repelentem – 1,41 ha,

,
3

— koszenie łąk i pastwisk – 0,38 ha,

— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,50 km,

— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,5 kmtr,

— koszenie poboczy – 0,5 kmtr.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Description: Item/Lot 3
Title:

Leśnictwo Rudka

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Rudka.

II.1.4) Short description

— pielęgnowanie gleby – 114,50 ha,

— czyszczenia wczesne – 2,75 ha,

— czyszczenia późne – 13,80 ha,

— melioracje agrotechniczne – 19,40 ha,

— odnowienia i zalesienia – 16,26 ha,

,
3

,
3

— grodzenie upraw – 9,38 ha, 19,10 hm,

— zabezpieczenie upraw repelentem – 34,83 ha,

,
3

— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,5 km,

— naprawa istniejących grodzeń – 100 m.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Description: Item/Lot 4
Title:

Szkółka Rudka i Grabarka

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Rudka.

II.1.4) Short description

Zbiór nasion różnych gatunków – 7 657,92 kg,

— opryski chemiczne – 20,86 ha,

— pielęgnowanie sadzonek – 1 429,86 ar,

— wyjmowanie i sortowanie sadzonek – 1 748,34 tys. sztuk,

— siew – 201,24 ar,

— zbiór szyszek OL z WDN z drzew wolnostojących – 50 kg,

— zbiór szyszek sosny z GDN – 1 095 kg.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Description: Item/Lot 5
Title:

Leśnictwo Szadek

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Szadek.

II.1.4) Short description

— pielęgnowanie gleby – 96,24 ha,

— czyszczenia wczesne – 24,37 ha,

— czyszczenia późne – 17,29 ha,

— melioracje agrotechniczne – 16,44 ha,

— odnowienia i zalesienia – 22,70 ha,

,
3

,
3

— grodzenie upraw – 23,70 ha, 128,45 hm,

— naprawa grodzeń – 3 200 m,

— rozebranie grodzeń – 1 130 m,

— zabezpieczenie upraw repelentem – 6,20 ha,

,
3

— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,50 km

— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,50 km,

— utrzymanie porządku przy urządzeniach turystycznych – 1 kmtr,

— pozyskanie choinek – 50 szt.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Description: Item/Lot 6
Title:

Leśnictwo Konstantynów

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Konstantynów.

II.1.4) Short description

— pielęgnowanie gleby – 64,93 ha,

— czyszczenia wczesne – 5,45 ha,

— czyszczenia późne – 8,89 ha,

— melioracje agrotechniczne – 12,37 ha,

— odnowienia i zalesienia – 10,62 ha,

,
3

,
3

— grodzenie upraw – 5,46 ha, 30,90 hm,

,
3

— koszenie łąk i pastwisk – 0,67 ha,

— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,50 km,

— koszenie poboczy dróg leśnych – 0,50 km,

— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,5 km.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Description: Item/Lot 7
Title:

Leśnictwo Cieleśnica

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Cieleśnica.

II.1.4) Short description

— pielęgnowanie gleby – 77,64 ha,

— czyszczenia wczesne – 9,89 ha,

— czyszczenia późne – 7,34 ha,

— melioracje agrotechniczne – 13,04 ha,

— odnowienia i zalesienia – 13,43 ha,

,
3

,
3

— grodzenie upraw – 4,94 ha, 24,80 hm,

— naprawa grodzeń – 3 460 m,

— rozebranie grodzeń – 1 580 m,

— zabezpieczenie upraw repelentem – 4,22 ha,

,
3

— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,5 km,

— odsłanianie poboczy – 0,5 km,

— utrzymanie porządku przy urządzeniach turystycznych – 1 kmtr.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Description: Item/Lot 8
Title:

Leśnictwo Serwin

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Serwin.

II.1.4) Short description

— pielęgnowanie gleby – 89,58 ha,

— czyszczenia wczesne – 6,84 ha,

— czyszczenia późne – 12,45 ha,

— melioracje agrotechniczne – 4,57 ha,

— odnowienia i zalesienia – 5,87 ha,

,
3

,
3

— grodzenie upraw – 20,76 ha, 119,20 hm,

— naprawa grodzeń – 1850 m,

— rozebranie grodzeń – 635 m,

— zabezpieczenie upraw repelentem – 9,50 ha,

,
3

— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,5 km,

— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,5 km,

— pozyskanie choinek – 100 szt.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Description: Item/Lot 9
Title:

Leśnictwo Kniejówka

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa Kniejówka.

II.1.4) Short description

— pielęgnowanie gleby – 65,78 ha,

— czyszczenia wczesne – 13,07 ha,

— czyszczenia późne – 24,25 ha,

— melioracje agrotechniczne – 13,64 ha,

— odnowienia i zalesienia – 15,05 ha,

,
3

,
3

— grodzenie upraw – 16,30 ha, 50 hm,

,
3

— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,5 km,

— koszenie poboczy dróg leśnych – 0,5 km,

— utrzymanie porządku przy urządzeniach turystycznych – 1 kmtr,

— rozebranie istniejących grodzeń – 1 000 m,

— naprawa istniejących grodzeń – 2 930 m.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: opcja). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-516836

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Leśnictwo Leśna Podlaska


2020-01-07

2
0
0
0
2
Official name: Konsorcjum: 1. Team Forest Konrad Trochimiak, 2. Zakład Usług Leśnych Dariusz Król
Postal address: ul. Branicka 13
Town: Wohyń
Postal code: 21-310
Country: PL
NUTS code: PL811
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 654871.90

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Szkółka Grabarka i Rudka


2020-01-02

1
0
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych „Drwal” Andrzej Daniluk
Postal address: Wólka Plebańska 77
Town: Biała Podlaska
Postal code: 21-500
Country: PL
NUTS code: PL811
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 277268.25

II.2.1) Lot No: 5
Title:

Leśnictwo Szadek


2018-01-02

1
0
0
0
1
Official name: Zakład Usługowy Robót Leśnych Stanisław Pasternak
Postal address: Polinów 6
Town: Janów Podlaski
Postal code: 21-505
Country: PL
NUTS code: PL811
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 980910.30

II.2.1) Lot No: 6
Title:

Leśnictwo Konstantynów


2018-01-02

1
0
0
0
1
Official name: Usługi Leśne Wojciech Bartosiewicz
Postal address: ul. Kościuszki 12 A
Town: Konstantynów
Postal code: 21-543
Country: PL
NUTS code: PL811
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 632191.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22458770
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions