Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Iași: Cadastral surveying services
OJEU (High Value) 017597-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Municipiul Iași
National registration number: 4541580
Postal address: Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11
Town: Iași
Postal code: 700064
Country: RO
Contact person: Gabriela Badarau
Telephone: +40 232258190
E-mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Fax: +40 232258190
NUTS code: RO213
Main address (URL): www.primaria-iasi.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

„Servicii de cadastru – întocmire documentație cadastrală și/sau actualizare date tehnice, obținere numere cadastrale și înscrierea în cartea funciară a dreptului de pr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 4541580/2019/6229/21.01.

II.1.4) Short description

„Servicii de cadastru – intocmire documentatie cadastrala si/sau actualizare date tehnice, obtinere numere cadastrale si inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si a dreptului de administrare/folosinta/superficie/concesiune etc., dezmembrare/alipire loturi pentru bunurile imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului Iasi” – conform caietului de sarcini.

Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16.

Total Value:
RON 420081

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile – terenuri fără construcții, imobile – terenuri + construcții

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Municipiul Iasi.

II.1.4) Short description

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile – terenuri fara constructii, imobile – terenuri + constructii – conform documentatiei de atribuire.

Acord-cadru: cantitati minime/maxime – 2 740 buc./2 800 buc.

Valoare minima/maxima – 2 497 318 RON/2 552 000 RON.

Contract subsecvent: cantitati minime/maxime – 540 buc./840 buc.

Valoare minima/maxima – 492 172 RON/765 600 RON.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Lot 2 – Servicii cadastrale pentru bunuri imobile parcări de reședință + teren aferent; locuri de joacă + terenuri aferente; terenuri aferente spațiilor verzi

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Municipiul Iasi.

II.1.4) Short description

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile parcari de resedinta + teren aferent; locuri de joaca + terenuri aferente; terenuri aferente spatiilor verzi – conform documentatiei de atribuire.

Acord-cadru: cantitati minime/maxime – 1 540 buc./1 650 buc.

Valoare minima/valoare maxima – 1 297 328 RON/1 390 000 RON.

Contract subsecvent: cantitati minime/maxime – 300 buc./495 buc.

Valoare minima/maxima – 252 727 RON/417 000 RON.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile din fiecare terenuri aferente eurocontainerelor; platforme betonate + terenuri aferente; fântâni arteziene + terenuri aferent [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Municipiul Iasi.

II.1.4) Short description

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile – terenuri aferente eurocontainerelor; platforme betonate + terenuri aferente; fantani arteziene + terenuri aferente; monumente/busturi/statui + terenuri aferente – conform documentatiei de atribuire.

Acord-cadru: cantitati minime/maxime – 235 buc./250 buc.

Valoare minima/maxima – 211 500 RON/225 000 RON.

Contract subsecvent: cantitati minime/maxime – 45 buc./75 buc.

Valoare minima/maxima – 40 500 RON/67 500 RON.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 4
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile — pasaje/poduri; străzi + terenuri aferente; amenajări de teren (esplanade)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Municipiul Iasi.

II.1.4) Short description

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile pasaje/poduri; strazi + terenuri aferente; amenajari de teren (esplanade) — conform documentatiei de atribuire.

Acord-cadru: cantitati minime/maxime — 760 buc./850 buc.

Valoare minima/valoare maxima — 592 800 RON/663 000 RON

Contract subsecvent: cantitati minime/maxime — 150 buc./255 buc.

Valoare minima/ maxima — 117 000 RON/198 900 RON.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 053-122044

Contract No:
125869
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Lot 2 – Servicii cadastrale pentru bunuri imobile parcări de reședință + teren aferent; locuri de joacă + terenuri aferente; terenuri aferente spațiilor verzi


2019-12-19

9
0
0
0
9
Official name: Toponatycad S.R.L.
National registration number: RO 37612750
Postal address: Str. Copoului nr. 291
Town: Breazu
Country: RO
Telephone: +40 765261753
E-mail: birou.cadastru.iasi@gmail.com
NUTS code: RO213
URL: www.toponaticad.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1390000
Total Value:
RON 85850

Contract No:
138701
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile din fiecare terenuri aferente eurocontainerelor; platforme betonate + terenuri aferente; fântâni arteziene + terenuri aferent [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


2019-12-19

9
0
0
0
9
Official name: S.C. Car Top S.R.L.
National registration number: 6895096
Postal address: Str. Constantin Mătase nr. 14, județ Neamț
Town: Piatra Neamț
Postal code: 5600
Country: RO
Telephone: +40 740177327
E-mail: office@cartop.ro
Fax: +40 241619359
NUTS code: RO214
URL: www.cartop.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 225000
Total Value:
RON 19230

Contract No:
93459
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile – terenuri fără construcții, imobile – terenuri + construcții


2019-08-29

8
0
0
0
8
Official name: S.C. Helmert S.R.L.
National registration number: 25791610
Postal address: Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 27
Town: Bacău
Postal code: 600269
Country: RO
Telephone: +40 334405758
E-mail: office@helmert.ro
Fax: +40 334405758
NUTS code: RO211
URL: www.helmert.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 2552000
Total Value:
RON 44460

Contract No:
96700
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Lot 2 – Servicii cadastrale pentru bunuri imobile parcări de reședință + teren aferent; locuri de joacă + terenuri aferente; terenuri aferente spațiilor verzi


2019-09-09

9
0
0
0
9
Official name: Toponatycad S.R.L.
National registration number: RO 37612750
Postal address: Str. Copoului nr. 291
Town: Breazu
Country: RO
Telephone: +40 765261753
E-mail: birou.cadastru.iasi@gmail.com
NUTS code: RO213
URL: www.toponaticad.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1390000
Total Value:
RON 46750

Contract No:
93115
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Lot 2 – Servicii cadastrale pentru bunuri imobile parcări de reședință + teren aferent; locuri de joacă + terenuri aferente; terenuri aferente spațiilor verzi


2019-08-28

9
0
0
0
9
Official name: Toponatycad S.R.L.
National registration number: RO 37612750
Postal address: Str. Copoului nr. 291
Town: Breazu
Country: RO
Telephone: +40 765261753
E-mail: birou.cadastru.iasi@gmail.com
NUTS code: RO213
URL: www.toponaticad.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1390000

701250
701250

Contract No:
88151
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile – terenuri fără construcții, imobile – terenuri + construcții


2019-08-12

8
0
0
0
8
Official name: S.C. Helmert S.R.L.
National registration number: 25791610
Postal address: Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 27
Town: Bacău
Postal code: 600269
Country: RO
Telephone: +40 334405758
E-mail: office@helmert.ro
Fax: +40 334405758
NUTS code: RO211
URL: www.helmert.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 2552000

1318060
1318060

Contract No:
90281/90282
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile din fiecare terenuri aferente eurocontainerelor; platforme betonate + terenuri aferente; fântâni arteziene + terenuri aferent [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


2019-08-20

17
0
0
0
17
Official name: S.C. Car Top S.R.L.
National registration number: 6895096
Postal address: Str. Constantin Mătase nr. 14, județ Neamț
Town: Piatra Neamț
Postal code: 5600
Country: RO
Telephone: +40 740177327
E-mail: office@cartop.ro
Fax: +40 241619359
NUTS code: RO214
URL: www.cartop.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 888000

348130
348130

Contract No:
94494
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile din fiecare terenuri aferente eurocontainerelor; platforme betonate + terenuri aferente; fântâni arteziene + terenuri aferent [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


2019-09-02

9
0
0
0
9
Official name: S.C. Car Top S.R.L.
National registration number: 6895096
Postal address: Str. Constantin Mătase nr. 14, județ Neamț
Town: Piatra Neamț
Postal code: 5600
Country: RO
Telephone: +40 740177327
E-mail: office@cartop.ro
Fax: +40 241619359
NUTS code: RO214
URL: www.cartop.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 225000
Total Value:
RON 41000

Contract No:
94492
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile — pasaje/poduri; străzi + terenuri aferente; amenajări de teren (esplanade)


2019-09-02

8
0
0
0
8
Official name: S.C. Car Top S.R.L.
National registration number: 6895096
Postal address: Str. Constantin Mătase nr. 14, județ Neamț
Town: Piatra Neamț
Postal code: 5600
Country: RO
Telephone: +40 740177327
E-mail: office@cartop.ro
Fax: +40 241619359
NUTS code: RO214
URL: www.cartop.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 663000
Total Value:
RON 41150

Contract No:
138698
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile — pasaje/poduri; străzi + terenuri aferente; amenajări de teren (esplanade)


2019-12-19

8
0
0
0
8
Official name: S.C. Car Top S.R.L.
National registration number: 6895096
Postal address: Str. Constantin Mătase nr. 14, județ Neamț
Town: Piatra Neamț
Postal code: 5600
Country: RO
Telephone: +40 740177327
E-mail: office@cartop.ro
Fax: +40 241619359
NUTS code: RO214
URL: www.cartop.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 663000
Total Value:
RON 41175

Contract No:
126195
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Servicii cadastrale pentru bunuri imobile – terenuri fără construcții, imobile – terenuri + construcții


2019-12-19

9
0
0
0
9
Official name: S.C. Helmert S.R.L.
National registration number: 25791610
Postal address: Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 27
Town: Bacău
Postal code: 600269
Country: RO
Telephone: +40 334405758
E-mail: office@helmert.ro
Fax: +40 334405758
NUTS code: RO211
URL: www.helmert.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 2552000
Total Value:
RON 100466

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul Achiziții Publice
Postal address: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11
Town: Iași
Postal code: 700064
Country: RO
Telephone: +40 232267582/189
E-mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Fax: +040 0232258190
URL: www.primaria-iasi.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71354300; Cadastral surveying services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions