Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Craiova: Health services
OJEU (High Value) 017715-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
National registration number: 10815397
Postal address: Str. Petru Rareş nr. 2
Town: Craiova
Postal code: 200349
Country: RO
Contact person: Sabin Armaselu
Telephone: +40 251533713
E-mail: achizitii.sabin@umfcv.ro
Fax: +40 251533713
NUTS code: RO411
Main address (URL): www.umfcv.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de cercetare S1.3 – analize metagenom bacterian, analize transcriptom

Reference number: 10815397_2019_PAAPD1086325

II.1.4) Short description

Se dorește achiziţionarea de servicii de analiză a metagenomului bacterian si a transcriptomului precum și livrarea datelor şi a raportului de cercetare personalului beneficiarului. Achiziționarea serviciilor se va face prin încheirea unui acord-cadru pe 9 luni cu maximum 2 operatori economici și acordarea de contracte subsecvente fără reluarea competiţiei. Contractele subsecvente se vor încheia de regulă pentru fiecare an bugetar (între 1 şi 3 contracte).

Total Value:
RON 1284000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66.

II.1.4) Short description

Se dorește achiziţionarea de servicii de analiză a metagenomului bacterian si a transcriptomului precum și livrarea datelor şi a raportului de cercetare personalului beneficiarului.

Achiziționarea serviciilor se va face prin încheirea unui acord-cadru pe o perioada de 9 luni, cu contracte de prestare de servicii subsecvente.

Acordul-cadru se va încheia cu maximum 2 operatori economici, prin acordarea de contracte subsecvente fără reluarea competiţiei.

Contractele subsecvente se vor încheia de regulă pentru fiecare an bugetar (între 1 şi 3 contracte). În situaţia în care primul ofertant nu poate executa contractul subsecvent, acesta va fi atribuit ofertantului clasat pe locul următor.

Cantitatea estimată minimă pentru întregul acord-cadru este de 50 analize metagenom bacterian si 50 analize transcriptom, respectiv maximă este de 1 500 analize metagenom bacterian si 600 analize transcriptom.

Cantitatea estimată minimă pentru un contract subsecvent este de 50 analize metagenom bacterian si 50 analize transcriptom, respectiv maximă este de 1 500 analize metagenom bacterian si 600 analize transcriptom.

Valoarea estimată fără TVA a celui mai mic contract subsecvent este de 64 684,50 RON, respectiv a celui mai mare contract subsecvent este de 1 291 761,00 RON.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Factorul de evaluare „timp generare raport cercetare” (FT)
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 85

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Proiectul „Genomică Funcțională în Infecții Severe (FUSE)” din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 (Contract de finanțare 31/01.09.2016, ID- P-37-745)


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 126-308514

Contract No:
109
Title:

Contract subsecvent


2019-12-04

1
0
1
0
1
Official name: BGI Europe A/S
National registration number: 32931340
Postal address: Str. Ole Maaløes Vej nr. 3
Town: Copenhaga
Country: DK
Telephone: +31 614173679
E-mail: Tina.Xu@bgi.com
NUTS code: DK
URL: https://www.bgi.com/
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1284000
Total Value:
RON 1284000

Contract No:
85
Title:

Acord-cadru Fuse S1.3


2019-10-22

1
0
1
0
1
Official name: BGI Europe A/S
National registration number: 32931340
Postal address: Str. Ole Maaløes Vej nr. 3
Town: Copenhaga
Country: DK
Telephone: +31 614173679
E-mail: Tina.Xu@bgi.com
NUTS code: DK
URL: https://www.bgi.com/
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1291761

1284000
1284000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
85100000; Health services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions