Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Gearboxes
OJEU (High Value) 018143-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_71040624
Postal address: Akácfa utca 15.
Town: Budapest
Postal code: 1980
Country: HU
Contact person: Dr. Gara Richárd
Telephone: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.bkv.hu


Section II: Object of Contract


Title:

ZF gyártmányú sebességváltó alkatrészek beszerzése

Reference number: EKR000971562019

II.1.4) Short description

Teljes mennyiség: tervezetten 5164 db/48 hónap

A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza

Total Value:
HUF 173104492.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:

A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 7.2. pontjában meghatározottak szerint.

II.1.4) Short description

T-389/18., ZF gyártmányú sebességváltó alkatrészek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.

Tapasztalati mennyiség: 5164 db/48 hónap

A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltételek figyelembevételével, ajánlattevő erre vonatkozó árajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével – a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— a megajánlott főegység-gyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a főegység-gyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— a megajánlott főegység-gyártói terméket a szerződés teljes időtartama alatt gyártói csomagolásban szállítja,

— a vállalt szállítási határidőről, (legfeljebb 5 munkanap),

— a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és a jótállással kapcsolatos, a szerződéstervezetben szereplő feltételeket elfogadja,

— az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette,

— az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Főegységgyártói vagy Első beépítésű termékek megajánlása (Ft/12 hónap)
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70Additional information:

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont esetén arányosítás

2. szempont esetén fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 148-365674

Contract No:
T-389/18.
Title:

ZF gyártmányú sebességváltó alkatrészek beszerzése


2020-01-03

2
2
0
0
2
Official name: Protruck Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_56297885
Postal address: Váltó utca 6.
Town: Nagytarcsa
Postal code: 2142
Country: HU
Telephone: +36 19996524
E-mail: protruck@protruck.hu
NUTS code: HU120
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 159100000.00
Total Value:
HUF 173104492.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Ajánlattevők:

Protruck Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2142 Nagytarcsa, Váltó u. 6.) adószám: 10723166213

Draspó-Tempó Autó és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Áti Sziget Ipari Park 39. épület) adószám: 12234909213


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése alapján.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
34321200; Gearboxes;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions